چاپ کردن این صفحه
جمعه, 18 اسفند 1396 ساعت 22:19

اهداي جايزه به پرويز خزايي نماينده شورا در نروژ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
جايزه گلوبال فوروم بين المللي نروژ به آقاي پرويز خزايي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران دركشورها نورديك تعلق گرفت گزارش سازمان تحقیقاتی و مطالعات بین المللی حزب کارگر نروژ، بنام فوروم بین المللی، جايزه سالاته خود را به آقاي پرويز خزايي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در كشورهاي نورديك تقديم كرد. اين جايزه كه جايزه گلوبال يا جايزه جهاني نام دارد، در جريان كنگره سالانه اين فروم كه در محل پارلمان نروژ برگزار شد به آقاي خزايي تقديم شد. رياست اين كنگره به عهده آقای اسپن ایده – وزیر دفاع و خارجه قبلی نروژ و رئیس قبلی گروه بین المللی داووس و با مدیریت خانم ماریت نيباك- نایب اول قبلي مجلس بود و شمار زيادي از اعضاي پارلمان نروژ نيز در آن حضور داشتند. خانم ماریت ني باک به هنگام تقديم جايزه گفت ”جایزه امسال گلوبال را به پرویز خزایی میدهیم به خاطر فعالیت های ارزنده اش برای حقوق بشر در کشور اصلی اش ایران و همچنین فعالیت و اشراف ارزنده اش به مسایل بین المللی مي دهيم. من پرویز را سالهاست میشناسم وقتی که باهم گروه دمکراسی برای ایران را با هم تشکیل دادیم و فعالیت های زیادی کردیم و میکنیم. او یک دیپلمات ایرانی بود که علیه خمینی از سفارت استعفا کرد و به مقاومت پیوست. او اکنون نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای شمال اروپا است وما بخاطر تلاش های ارزنده و دانش او در این دو زمینه این جایزه را به او تقدیم میکنیم. شما میدانید که یکی از دریافت کنندگان این جایزه یوناس گار استوره رهبر حزب کارگر است”