10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 09:35

فريب و نيرنگ اتمي آخوندها افشا مي شود

نوشته شده توسط
خبرگزاري فرانسه 18 مهر 92 طي گزارشي از پاريس نوشت : يك گروه اپوزيسيون تبعيدي روز پنجشنبه مدعي شد، ايران يك مركز تحقيقاتي را كه گفته مي‌شود، درتلاش براي توليد تسليحات اتمي است را جهت فريب دادن جهان به مكان جديدي منتقل كرده است.

مهدي ابريشمچي از شوراي ملي مقاومت ايران دريك كنفرانس مطبوعاتي در پاريس گفت، "رژيم ايران براي مخفي كردن فعاليتهاي اتمي‌اش، درحال حاضر در جريان يك عمليات گسترده جابجايي مركز مسئول، تحقيقات و طراحي پروژه نظامي اتمي مي‌باشد". بنا‌به گفته اين گروه اپوزيسيون، كه افشاگريهاي چشمگيري در مورد برنامه اتمي ايران در گذشته داشته است، اكثريت فعاليت اين مركز، از زمين وزارت دفاع در شرق تهران به يك سايت جديد در حدود سه كيلومتر دورتر برده شده است. بنا‌به گفته شوراي ملي مقاومت ايران ، فعاليتهاي باقي مانده در سايت اول مي‌تواند با مصرف دوگانه ـ ـ مرتبط با مصارف غيرنظامي يا نظامي از تكنولوژي هسته‌يي ـ در نظر گرفته شود، كه رژيم را قادر مي‌سازد ماهيت نظامي آن را درصورت بازرسيها بپوشاند. ابريشمچي گفت، "انتقال در ابتداي سپتامبر شروع شد و هنوز تمام نشده است وليكن اساس آن انجام شده است". شوراي ملي مقاومت ايران گفت، اطلاعات خود را از جمله ليستي از 100تن از كارمندان منتسب به اين مركز را نيز، به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز 4 شنبه ارائه كرده است. ايران انكار مي كند كه به‌دنبال توسعه ظرفيت تسليحات اتمي است و گفته است كه مي‌خواهد پيماني را با غرب بر سر منع تكثير اتمي امضا كند. مذاكرات در مورد اين موضوع ميان تهران و 5 عضو شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان، قراراست هفته آينده در ژنو آغاز شود. اين گفتگوها اولين مورد از زمان انتخابات حسن روحاني رئيس‌جمهور جديد ايران در ماه ژوئن مي‌باشد. ».
atomi 2793aخبرگزاري رويتر روز پنجشنبه يك گروه اپوزيسيون تبعيدي ايراني گفت، اطلاعاتي در مورد آن‌چه كه آن را، يك مركز تحقيقات تسليحات اتمي در تهران مي‌ناميد، در اختيار دارد، كه دولت براي اجتناب از شناسايي آن در آستانه مذاكره با قدرتهاي جهاني، در حال جابجايي آن بوده است. گروه ناراضي شوراي ملي مقاومت ايران (NCRI) در سال 2002 تاسيسات غني‌سازي اورانيوم ايران در نطنز و تاسيسات آب سنگين در اراك را افشا كرد. جمهوري اسلامي مي گويد كه برنامه انرژي اتمي آن تماماً صلح جويانه است و اتهامات آمريكا و اسراييل را، مبني بر اين‌كه در پي به‌دست آوردن قابليت ساختن تسليحات اتمي است، تكذيب مي‌كند. اين جديدترين ادعاي شوراي ملي مقاومت ايران، در حالي به‌عمل مي‌آيد كه تنها چند روز به گفتگوهاي ايران با 6 قدرت جهان در ژنو مانده است. ملاقاتي كه در آن، تلاش دارند تا به سالها بن‌بست در نزاع بر سر برنامه اتمي اين كشور اسلامي خاتمه دهند. انتخاب حسن روحاني، يك ميانه‌روي نسبي، به‌عنوان رئيس‌جمهور جديد ايران، اميدهايي را براي پيشرفت در جهت حل‌وفصل نزاع اتمي از طريق مذاكره برانگيخته، نزاعي كه يك دهه ادامه داشته است. شوراي ملي مقاومت ايران كه در پاريس مستقر است، با اشاره به اطلاعاتي از منابع موجود در داخل ايران گفت، يك مركز تحقيقات و طراحي تسليحات اتمي به‌نام SPND به يك سايت بزرگ و امن در يكي از مجتمعهاي وزارت دفاع در تهران، در حدود يك مايلي از موقعيت قبلي‌اش، در حال جابجايي بود. اين شورا گفت مركز مزبور حدود 100 محقق، كارشناس و مهندس استخدام كرده و آزمايشاتي در مقياس كوچك توسط مواد راديواكتيو را صورت داده و مسئول تحقيق در مورد تسليحاتي كردن سلاحهاي[برنامه] اتمي است.
مهدي ابريشمچي كه اين گزارش را براي شوراي ملي مقاومت ايران گردآوري كرده، در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت، "رابطه اي ميان اين نقل‌وانتقال و تاريخ گفتگوهاي ژنو وجود دارد زيرا رژيم نياز داشت تا از ريسك ديدار بازرسان (اتمي ملل متحد) اجتناب كند. ».
ديلي استار - انگلستان 18 مهر92 بنقل از رويتر نوشت : روز پنجشنبه يك گروه اپوزيسيون تبعيدي ايراني گفت، اطلاعاتي در مورد آن‌چه كه آن را، يك مركز تحقيقات تسليحات اتمي در تهران مي‌ناميد، در اختيار دارد، كه دولت براي اجتناب از شناسايي آن در آستانه مذاكره با قدرتهاي جهاني، در حال جابجايي آن بوده است.
گروه ناراضي شوراي ملي مقاومت ايران (NCRI) در سال 2002 تاسيسات غني‌سازي اورانيوم ايران در نطنز و تاسيسات آب سنگين در اراك را افشا كرد. اتهامي كه اين شورا در ماه ژوييه گذشته در مورد يك سايت مخفي زيرزميني اتمي در دست احداث در ايران به‌عمل آورد، يك واكنش محتاطانه بين‌المللي را برانگيخت كه در آن، فرانسه، تنها گفت كه، نگاهي به آن خواهد انداخت. جمهوري اسلامي مي گويد كه برنامه انرژي اتمي آن تماماً صلح جويانه است و اتهامات آمريكا و اسراييل را، مبني بر اين‌كه در پي به‌دست آوردن قابليت ساختن تسليحات اتمي است، تكذيب مي‌كند.
اين جديدترين ادعاي شوراي ملي مقاومت ايران، در حالي به‌عمل مي‌آيد كه تنها چند روز مانده به ملاقات ايران با 6 قدرت جهان در ژنو. ملاقاتي كه در آن، تلاش دارند تا به سالها بن‌بست در نزاع بر سر برنامه اتمي اين كشور اسلامي خاتمه دهند.
شوراي ملي مقاومت ايران كه در پاريس مستقر است، با اشاره به اطلاعاتي از منابع موجود در داخل ايران گفت، يك مركز تحقيقات و طراحي تسليحات اتمي به‌نام SPND به يك سايت بزرگ و امن در يكي از مجتمعهاي وزارت دفاع در تهران، در حدود يك مايلي از موقعيت قبلي‌اش، در حال جابجايي بود. اين شورا گفت مركز مزبور حدود 100 محقق، كارشناس و مهندس استخدام كرده و آزمايشاتي در مقياس كوچك توسط مواد راديواكتيو را صورت داده و مسئول تحقيق در مورد تسليحاتي كردن [آماده كردن] سلاحهاي اتمي است. مهدي ابريشمچي كه اين گزارش را براي شوراي ملي مقاومت ايران گردآوري كرده، در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت، "رابطه اي ميان اين نقل‌وانتقال و تاريخ گفتگوهاي ژنو وجود دارد زيرا رژيم نياز داشت تا از ريسك ديدار بازرسان (اتمي ملل متحد) اجتناب كند". ».
سايت شبكه خبر تلويزيون رژيم 18 مهر نوشت : موفقيتهاي جديد ايران در عرصه سياست خارجي، چنان بر منافقين عرصه را تنگ كرده و آنان را به توهم انداخته است كه در آستانه مذاكرات ايران و ۱+۵، ادعاهاي جديدي عليه فعاليتهاي هسته‌يي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران مطرح كرده‌اند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شبكه خبر، در اوضاعي كه ايران در آستانه مذاكرات مهم ژنو با شش كشور موسوم به «1+5» قرار دارد و بسياري از محافل سياسي در جهان، از تمايل خود به حل مسأله هسته‌يي ايران از راههاي ديپلوماتيك سخن مي‌گويند، گزارشها حاكي است گروهك منافقين، كه بيشتر اعضاي آن را تروريست‌ها تشكيل مي‌دهند، ادعا كرده است كه اطلاعاتي از يك مركز هسته‌يي مخفي در ايران در اختيار دارد. اين گروهك در ادعاي جديد خود گفته است كه ايران يك برنامه نظامي هسته‌يي را به سايتي نظامي در 1. 5 كيلومتري تهران منتقل كرده است. آنها در ادامه اين ادعا ابراز داشته‌اند كه در حدود 100 كارشناس ايراني در حال انجام آزمايش‌هاي كوچك در اين سايت نظامي هستند. اين گروهك تروريستي، در ماه جولاي نيز اتهامي در همين حدود به جمهوري اسلامي ايران وارد كرد، اما هيچ كشوري جز فرانسه به آن توجهي نشان نداد؛ فرانسه كه پناهگان سران منافقين است نيز در واكنش به اين ادعا، فقط به بررسي موضوع پرداخت. ».
سایت رادیو فرانسه 18 مهر 92 سازمان مجاهدين خلق، روز پنج شنبه، اطلاعاتي ارائه داد كه بر اساس آن جمهوري اسلامي ايران «در حال جابه‌جايي يك مركز تحقيقات تسليحاتي اتمي از تهران به مكاني ديگر است تا اين مركز قابل رديابي نباشد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان مجاهدين خلق در جريان يك نشست مطبوعاتي در پاريس اعلام كرد يك مركز تحقيقات و طراحي سلاحهاي اتمي در تهران به مكان امن‌تري در مجموعه‌اي متعلق به وزرات دفاع منتقل شد. افشاگري تازه سازمان مجاهدين خلق، يك هفته پيش از آغاز دور جديد مذاكرات هسته‌يي در ژنو، با هدف تأثير گذاشتن بر روند مذاكرات پيش‌رو صورت گرفت. اين سازمان مخالف نظام جمهوري اسلامي، هدف از اين جابه‌جايي را «جلوگيري از پيداشدن رد اين مركز» قبل از انجام نشست آتي در ژنو عنوان كرده است. ».
سايت راديو آلمان 18 مهر 92 : اظهارات شوراي ملي مقاومت - همزمان با اين تحولات شوراي ملي مقاومت در يك نشست خبري در پاريس اعلام كرد كه جمهوري اسلامي مشغول انتقال يك مركز تحقيقاتي و طراحي سلاح هسته‌يي در تهران به مكان امني در ساختمان وزارت دفاع است. به گزارش خبرگزاري رويترز اين تشكيلات ادعا كرده به اطلاعاتي دست يافته كه نشان مي‌دهد فعاليت اين مركز تحقيقاتي در ارتباط با توليد بمب اتمي بوده و هدف از انتقال آن جلوگيري از دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اين تأسيسات است. شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق پيشتر نيز در مورد فعاليتهاي هسته‌يي جمهوري اسلامي به افشاگريهايي دست زده‌اند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان