09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 ساعت 20:05

متن کامل سخنراني دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده اعلام خروج آمريکا از معامله اتمي با حکومت آخوندي کاخ سفيد ۸مي ۲۰۱۸(۱۸ارديبهشت۹۷)

نوشته شده توسط
هم‌ميهنان آمريكايي. امروز مي‌خواهم جهان را به‌روز كنم دربارة تلاش‌هايمان براي جلوگيري از دستيابي (رژيم) ايران به تسليحات اتمي. رژيم ايران حامي اصلي تروريسم است و موشك‌هاي خطرناك را صادر مي‌كند، به منازعات در سراسر خاورميانه سوخت مي‌رساند و از عوامل و شبه نظاميان تروريست هم‌چون حزب‌الله، حماس، طالبان و القاعده حمايت مي‌كند. طي ساليان، (رژيم) ايران و عواملش سفارت‌ها و مراكز نظامي آمريكا را بمب‌گذاري كرده‌ وصدها تن از نيروهاي آمريكايي را كشته و شهروندان آمريكايي را ربوده و زنداني و شكنجه كرده اند. رژيم ايران سلطة درازمدت هرج و مرج و ترور خود را با غارت ثروت‌هاي مردم اين كشور تأمين مالي كرده است. هيچ‌يك از اقدامات اين رژيم خطرناك‌تر از تلاش آن براي دستيابي به تسليحات اتمي و امكانات حمل آنها نبوده است. در سال 2015 دولت قبلي همراه با ساير كشورها وارد توافقي دربارة برنامة اتمي (رژيم) ايران شد. اين توافق به‌عنوان برنامة جامع اقدام مشترك يا برجام شناخته مي‌شد. در تئوري، اين باصطلاح «توافق ايران» قرار بود از ايالات متحده و متحدانمان در برابر جنون بمب اتمي (رژيم) ايران حفاظت كند، سلاحي كه فقط بقاي رژيم ايران را به مخاطره خواهد انداخت. در واقع، اين توافق به (رژيم) ايران اجازه داد كه به غني‌سازي اورانيوم ادامه بدهد و متعاقباً به آستانة گريز اتمي برسد. اين توافق تحريم‌هاي فلج‌كنندة اقتصادي را از روي (رژيم) ايران برداشت آن هم در برابر محدويت‌هاي بسيار ضعيف بر فعاليت اتمي رژيم و بدون هيچ‌گونه محدوديتي بر ساير رفتار شرورانة آن، از جمله فعاليت‌هاي تهديدآميز آن در سوريه، يمن و ساير نقاط در سراسر خاورميانه. به بيان ديگر، در لحظه‌يي كه ايالات متحده حداكثر اهرم فشار را در اختيار داشت، اين توافق وحشتناك به رژيم -رژيمي كه آكنده از ترور است - ميلياردها دلار داد، از جمله ميزاني از آن به‌صورت نقد كه امري شرم‌آور براي من به‌عنوان شهروند و براي همة شهروندان ايالات متحده است. يك توافق سازنده مي‌توانست به سادگي در همان زمان منعقد شود، اما چنين نشد. در قلب توافق (با رژيم) ايران، يك افسانة بزرگ وجود داشت مبني بر اين‌كه اين رژيم قاتل فقط در پي يك برنامة انرژي صلح‌آميز اتمي است. امروز ما شواهد قطعي در اختيار داريم كه وعدة (رژيم) ايران دروغ بوده است. هفتة گذشته، اسراييل اسناد اطلاعاتي را منتشر كرد كه مدت‌ها توسط (رژيم) ايران پنهان شده بود و به‌طور قطعي رژيم ايران و تاريخچة تلاشش براي دستيابي به تسليحات اتمي را به نمايش مي‌گذاشت. واقعيت اين است كه اين توافق وحشتناك و يك‌جانبه هرگز و هرگز نبايد صورت مي‌گرفت. (اين توافق) منجر به آرامش نشد، صلح را به ارمغان نياورد و هرگز هم نخواهد آورد. در سال‌هاي بعد از انعقاد اين توافق، بودجة نظامي (رژيم) ايران تقريباً 40 درصد افزايش يافته و در همين حال اقتصاد آن وضعيت بسيار بدي دارد. بعد از رفع تحريم‌ها، اين ديكتاتوري از پول‌هاي جديد براي ساختن موشك‌هاي با قابليت حمل اتمي، حمايت از تروريسم و ايجاد هرج و مرج در سراسر خاورميانه و فراتر از آن استفاده كرد. اين توافق به‌قدري ضعيف مورد مذاكره قرار گرفت كه حتي اگر (رژيم) ايران به‌طور كامل از آن تبعيت كند، اين رژيم هم‌چنان مي‌تواند در مدت‌زمان كوتاهي در آستانة گريز اتمي قرار بگيرد. مفاد غروب اين توافق كاملاً غير قابل قبول هستند. اگر اجازه مي‌دادم كه اين توافق باقي بماند، به‌زودي يك مسابقة تسليحات اتمي در خاورميانه به‌راه مي‌افتد. همه خواهان آن خواهند بود كه وقتي (رژيم) ايران به (چنين تسليحاتي) دست يابد، تسليحاتشان آماده باشد. آن‌چه وضعيت را بدتر مي‌كند اين است كه مفاد بازرسي فاقد مكانيسم‌هاي مناسب براي جلوگيري، شناسايي و مجازات تقلب است و حتي از حق نامحدود بازرسي بسياري از اماكن مهم از جمله تأسيسات نظامي برخوردار نيست. نه تنها اين توافق جلوي جاه‌طلبيب‌هاي اتمي (رژيم) ايران را نمي‌گيرد، بلكه هم‌چنين به توسعة موشك‌هاي بالستيك توسط اين رژيم كه توانايي حمل كلاهك‌هاي اتمي را دارند نيز پاسخ نمي‌دهد. در نهايت، اين توافق هيچ‌كاري را براي مهار فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة (رژيم) ايران، از جمله حمايت آن از تروريسم انجام نمي‌دهد. از زمان اين توافق، جاه‌طلبي‌هاي خونين (رژيم) ايران فقط به‌نحوي گستاخانه افزايش يافته است. با توجه به اين نواقص آشكار، من در اكتبر گذشته اعلام كردم كه توافق (با رژيم) ايران يا بايد مجدداً مورد مذاكره قرار گيرد يا تمام بشود. سه ماه بعد در 12 ژانويه، من شروطم را تكرار كردم. من روشن ساختم كه اگر اين توافق نمي‌تواند اصلاح شود، ايالات متحده ديگر جزوي از آن نخواهد بود. طي چند ماه اخير، ما تعامل تنگاتنگي با متحدان و شركايمان در سراسر جهان داشتيم، از جمله با فرانسه، آلمان و انگلستان. هم‌چنين با دوستانمان در سراسر خاورميانه مشورت كرديم. ما در فهممان نسبت به اين تهديد و اعتقادمان مبني بر اين‌كه (رژيم) ايران هرگز نبايد به سلاح اتمي دست يابد، متحديم. بعد از اين مشورت‌ها، براي من روشن است كه ما نمي‌توانيم جلوي دستيابي (رژيم) ايران را به بمب اتمي، تحت ساختار پوسيده و فاسد توافق كنوني، بگيريم. توافق (با رژيم) ايران از هستة مركزي‌اش معيوب است. اگر كاري نكنيم، دقيقاً مي‌دانيم كه چه رخ خواهد داد. فقط طي مدتي كوتاه، بزرگ‌ترين حكومت حامي تروريسم، در آستانة دستيابي به خطرناك‌ترين تسليحات جهان قرار خواهد گرفت. به همين دليل، امروز اعلام مي‌كنم كه ايالات متحده از توافق اتمي (با رژيم) ايران خارج خواهد شد. چند لحظة ديگر، من يك دستور رياست‌جمهوري را امضا خواهم كرد، براي برقراري مجدد تحريم‌هاي اتمي آمريكا عليه رژيم ايران. ما بالاترين سطح از تحريم اقتصادي را ايجاد خواهيم كرد. هر كشوري كه به (رژيم) ايران در تلاشش براي دستيابي به تسليحات اتمي كمك كند، قوياً توسط ايالات متحده تحريم خواهد شد. آمريكا ديگر توسط باج‌خواهي اتمي به گروگان گرفته نخواهد شد. ما اجازه نخواهيم داد شهرهاي آمريكا با تهديد نابودي مواجه شوند. و ما اجازه نخواهيم داد رژيمي كه شعار «مرگ بر آمريكا» مي‌دهد، به مرگبارترين تسليحات جهان دست يابد. اقدام امروز يك پيام حياتي مي‌فرستد: ايالات متحده ديگر تهديدات توخالي به‌عمل نمي‌آورد. وقتي من وعده‌هايي مي‌دهم، به آن پايبندم. در واقع، در اين لحظه، وزير پامپئو در مسير كرة شمالي است براي آماده‌سازي ديدار آتي من با كيم جونگ اون. طرح‌ها در حال انجامند. روابط ايجاد مي‌شوند. اميدواريم توافقي صورت گيرد و با كمك چين، كرة جنوبي و ژاپن، آينده‌يي با شكوفايي و امنيت عالي بتواند براي همه محقق شود. در حالي كه از توافق (با رژيم) ايران خارج مي‌شويم، با متحدانمان براي يافتن يك راه حل واقعي، جامع و بادوام براي تهديد اتمي (رژيم) ايران كار خواهيم كرد. اين شامل تلاش‌ها براي از بين‌بردن تهديد برنامة موشك بالستيك (رژيم) ايران، متوقف‌كردن فعاليت‌هاي تروريستي آن در سراسر جهان و بلوكه‌كردن فعاليت تهديدآميز آن در سراسر خاورميانه خواهد بود. هم‌زمان تحريم‌هاي قدرت‌مند، به‌طور كامل اعمال خواهند شد. اگر اين رژيم به جاه‌طلبي‌هاي اتمي خود ادامه بدهد، با مشكلات بزرگ‌تري از هر زمان ديگر در گذشته، مواجه خواهد شد. دستور رياست‌جمهوري ایالات متحده برای خارج شدن آمريكا از برجام و اقدامات افزوده براي مقابله با دخالتهای شرورانة رژيم آخوندی درمنطقه و بستن تمامی مسیرهای دستيابي اين رژيم به سلاح اتمي کاخ سفید ۸می ۲۰۱۸(۱۸ ارديبهشت 1397) سايت رسمي كاخ سفيد در روز 18 ارديبهشت، دستور رياست‌جمهوري آمريكا براي خروج ايالات متحده از برجام را كه دونالد ترامپ بعد از سخنراني خود آن‌را به امضاء رساند، منتشر كرد. دستور رياست‌جمهوري آمریکا تحت عنوان «متوقف‌كردن شركت آمريكا در برجام و در پيش‌گرفتن اقدامات افزوده براي مقابله با نفوذ شرورانة (رژيم) ايران و جلوگيري از تمامي مسيرهاي دستيابي (رژيم) ايران به سلاح اتمي» صادر شده و به مقامات ارشد دولت آمريكا از جمله، وزير خارجه، وزير خزانه‌داري، وزير دفاع،وزير دادگستري،وزير انرژي،وزير امنيت داخلي، مشاوران و دستیاران رئیس جمهور، نمايندة تجاري ايالات متحده، سفیر آمريكا در سازمان ملل ، مديران اطلاعات ملي و اطلاعات مركزي و اف بی آی و رئيس ستاد مشترك نیروهای مسلح آمریکا، ابلاغ شده است. در بخشهایی از این فرمان آمده است : (رژيم) ايران هم‌چنان اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان است و از حزب‌الله، حماس، طالبان، القاعده و ديگر شبكه‌هاي تروريستي پشتيباني مي‌كند. (رژيم) ايران هم‌چنين به سوخت‌رساني به خشونت فرقه‌يي در عراق ادامه مي‌دهد و از جنگ‌هاي داخلي شرورانه در يمن و سوريه حمايت مي‌كند. (اين رژيم) مرتكب نقض‌هاي شديد حقوق بشري مي‌شود و به‌طور خودسرانه (شهروندان) خارجي از جمله شهروندان ايالات متحده را تحت اتهامات جعلي و بدون روند عادلانة قانوني، دستگير مي‌كند. شكي نيست كه (رژيم) ايران در گذشته تلاش كرده از طريق پيگيري تسليحات اتمی خود را در دستیابی به هدفهایش تقويت كند و برنامة غني‌سازي اورانيوم این رژیم، توانمندي بازسازي برنامة اورانيوم با درجة تسليحاتي را در صورتي كه چنين تصميمي بگيرد، فراهم مي‌سازد. دونالد ترامپ در ادامه می افزاید :به‌عنوان رئيس‌جمهور، من يك استراتژي جامع را در قبال (رژيم) ايران تأييد كرده‌ام كه شامل هدف استراتژيك جلوگيري از تمامي مسيرهاي (رژيم) ايران به‌سمت سلاح اتمي است. برخي گمان مي‌كردند كه برجام رفتار (رژيم) ايران را تعديل خواهد كرد. اما از زمان شروع برجام، (رژيم) ايران فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة خود را در منطقة پيرامونش فقط افزايش داده و نيروهاي (رژيم) ايران يا (نيروهاي) تحت الحمايه این رژیم به سوريه، عراق و يمن رفته‌اند و هم‌چنان بخش‌هايي از لبنان و غزه را كنترل مي‌كنند. هم‌زمان (رژيم) ايران در (اقدامي كه) مستقيماً با پروتكل الحاقي توافق جامع پادمان آن با آژانس مغايرت دارد، به‌طور علني اعلام كرده است كه از دسترسي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تأسيات نظامي جلوگيري خواهد كرد. در سال 2016، (رژيم) ايران دو بار حد ذخيرة آب سنگين تحت برجام را نقض كرد. اين رفتار غير قابل قبول است، به‌خصوص براي رژيمي كه به پيگيري تسليحات اتمي در نقض التزاماتش تحت پيمان منع گسترش تسليحات اتمي، شناخته شده است. در ادامه دستور ریاست جمهوری امریکا آمده است :‌در 12 ژانويه 2018، من دو مسير رو به پيش را تشريح كردم؛ يا نواقص فاجعه‌بار برجام تا 12 مي 2018 اصلاح شوند يا اگر چنين نشود، ايالات متحده مشاركت در اين توافق را متوقف خواهد كرد. من روشن ساختم كه اين آخرين فرصت است و در فقدان تفاهمي براي اصلاح برجام، ايالات متحده، آن‌را ادامه نخواهد داد.اين تفاهم تحقق نيافت و من امروز وعدة خود را براي پايان‌دادن به مشاركت ايالات متحده در برجام عملي مي‌كنم و اقدامي را كه غلط مي‌دانم، تأييد نخواهم كرد. فراتر از آن، من به اين نتيجه رسيده‌ام كه به سود ايالات متحده است كه تحريم‌هايي را که در ارتباط با برجام برداشته شده يا رفع شده‌، در سريع‌ترين زمان ممكن، مجدداً اعمال كند. دستور ریاست جمهوری سپس در پنج بخش سیاستهای مشخص شد در این فرمان را برشمرده است: بخش اول: سیاست آمریکا: اين سياست ايالات متحده است كه از دستيابي (رژيم) ايران به سلاح اتمي و موشك‌هاي بالستيك بين‌قاره‌يي جلوگيري كند، شبكه و كارزار تجاوز منطقه‌يي (رژيم) ايران خنثي شود، دسترسي سپاه پاسداران و عوامل آن به منابعي كه فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندةشان را تقويت مي‌كند، مختل شود و با توسعة تهاجمي توامندي‌هاي موشك‌ها و ديگر تسليحات نامتقارن و متعارف این رژیم مقابله شود. بخش دوم: پايان‌دادن به مشاركت ايالات متحده در برجام. وزير خارجه بايد در مشورت با وزير خزانه‌داري و وزير انرژي، تمامي گام‌هاي مناسب را براي متوقف‌كردن مشاركت ايالات متحده در برجام بردارد. تغییر گوینده بخش سوم: برقراري مجدد تحريم‌هاي ايالات متحده: وزير خارجه و وزير خزانه‌داري بايد فوراً شروع به برداشتن گام‌هايي براي اعمال مجدد تمامي تحريم‌هاي ايالات متحده بكنند كه در ارتباط با برجام برداشته يا رفع شده بردارند؛ این تحریمها از جمله عبارتند از (تحريم‌هاي اعمال‌شده) طبق قانون اختيار دفاع ملي براي سال مالي 2012، قانون تحريم‌هاي (رژيم) ايران در سال 1996، قانون كاهش تهديد (رژيم) ايران و حقوق بشر سوريه در سال 2012، و قانون آزادي ايران و مقابله با توسعه در سال 2012. اقدامات برای برقرار تحریمها بايد در اسرع وقت صورت گيرند و در هيچ‌يك از موارد نبايد (اين اقدامات) ديرتر از 180 روز بعد از تاريخ اين دستور (رياست‌جمهوري) انجام شود.   بخش چهارم. كسب آمادگي براي احتمالات منطقه‌يي. وزير دفاع و مسئولان تمامي ساير آژانس‌هاي مربوطه بايد براي پاسخ‌دادن سريع و قاطعانه به تمامي حالت‌هاي ممكن تجاوز (رژيم) ايران عليه ايالات متحده و متحدان و شركاي ما، آماده‌سازي كنند. وزارت دفاع بايد تضمين كند كه ايالات متحده ابزار (لازم) براي متوقف‌كردن (رژيم) ايران در توسعه يا دستيابي به سلاح اتمي يا سيستم‌هاي حمل مرتبط با آن‌را توسعه مي‌دهد و حفظ مي‌كند.   بخش پنجم. مانيتور رفتار اتمي (رژيم) ايران و مشورت با متحدان. آژانس‌ها بايد گام‌هاي مناسب را براي قادر ساختن ايالات متحده به ادامة مانيتور رفتار اتمي (رژيم) ايران در پيش بگيرند و هم چنین در زمینه مشاوره با متحدان آمریکا راجع به توافقات بين‌المللي به منظور مقابله با مجموعة تهديدهاي (رژيم) از جمله تهديدهاي سلاح اتمي و موشك بالستيك، توصیه های خود را به رئيس جمهور ارائه دهند. دستورالعمل وزارت خزانه‌داري آمريكا بازگشت تحريم‌های اولیه وثانویه عليه رژيم آخوندي ايالات متحده دسترسي سپاه پاسداران را به سرمايه‌ها براي تأمين مالي فعاليتهای شرورانة قطع خواهد كرد 18 ارديبهشت 1397 وزارت خزانه‌داري آمريكا با صدور بيانيه‌يي دربارة تصميم رئيس‌جمهور اين كشور براي خارج‌شدن از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها، اعلام كرد: «دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري، براي اجراي تصميم رئيس‌جمهور، دست به اقدام فوري مي‌زند. تحريم‌ها برخي پس از 90 روز و برخي پس از 180 روز بعد از مهلت مقرر شده، مجدداً اعمال خواهند شد و تحريم‌هاي قابل اجرا به‌طور كامل باز مي‌گردند. اين شامل اقداماتي تحت اختيارات تحريم‌هاي اوليه و نيز تحریمهای ثانويه خواهد بود». استيون منوچين وزير خزانه‌داري آمريكا تأكيد كرد: « ايالات متحده دسترسي سپاه پاسداران را به سرمايه‌ها براي تأمين مالي فعاليت شرورانة (رژيم) ايران قطع خواهد كرد؛ از جمله در رابطه با موقعيت (اين رژيم) به‌عنوان بزرگ‌ترين حكومت حامي تروريسم، استفادة آن از موشك‌هاي بالستيك عليه متحدان ما، حمايت آن از رژيم وحشي اسد در سوريه، نقض‌هاي حقوق بشري عليه مردم (ايران) و سوءاستفادة آن از سيستم مالي بين‌المللي». وزارت خزانه‌داري آمريكا هم‌چنين بيانيه و دستورالعملي را دربارة اعمال مجدد تحريم‌ها عليه رژيم و ابعاد و مشخصات آن صادر كرده و مي‌نويسد: «همخوان با رهنمود رئيس‌جمهور، بخش‌ها و آژانس‌ها، روند اجراي دورة 90 روزه و 180 روزة پایان‌یافتن فعالیت‌های مربوط به (رژيم) ایران را شروع خواهند كرد. برای اجرایی‌کردن مهلت خاتمة تدریجی، روز سه‌شنبه وزارت خارجه معافیت‌های قانونی لازم از تحریمها را صادر کرد وزارت خزانه‌داري در بيانية خود تأكيد كرده است: دولت ايالات متحده به کاربرد تهاجمی اختياراتش برای هدف قرار دادن رفتار شرورانة (رژيم) ایران ادامه خواهد داد...». در اين بيانيه سپس فهرستي از تحريم‌ها عليه رژيم منتشر شده است.    

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان