07072020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 14 خرداد 1397 ساعت 12:06

استمرار اعتصاب کامیونداران و ترس رژیم

نوشته شده توسط
روز یکشنه ۱۳ خرداد جمعی از کامیونداران در شهرهای اصفهان؛ اهواز؛ بندرعباس؛ مشهد؛ کرمان؛ سنندج؛ چابهار؛ تیران و کرون و شیراز همچنان بر اعتصاب خود پای فشرده و از بارگیری امتناع کردند.

کامیونداران منطقه آزاد چابهار؛ از بارگیری خودداری کردند

در حالي كه اعتصاب سراسري كاميونداران به‌مدت قريب به دو هفته كارگزاران رژيم را وادار به عقب‌نشيني و تن‌دادن به برخي از خواسته‌هاي رانندگان زحمتكش كرده است، خبرگزاري حكومتي ايرنا طي گزارشي ضمن اذعان به ابعاد گستردة اين اعتصاب، وحشت حكومت آخوندي را از فراگير شدن چنين حركت‌هاي اعتراضي عليه رژيم ابراز كرد.

اين خبرگزاري حكومتي درگزارش به تاريخ 12 خرداد مي‌نويسد: «

يکي دو هفته از ماجرا گذشته، اما هنوز صداي بوق ممتد رانندگان کاميون‌ها بلند است و از بندرعباس و شيراز تا تبريز و سنندج, از زاهدان و کرمان تا بجنورد و بيرجند و مشهد صداي اعتراض شنيده مي‌شود. اصفهان و يزد و همدان و اراک، شهرکرد و اهواز و... تمامي شهرها حالا با صداي بوق اعتصاب رانندگان کاميون آشنا هستند.

دستگاه‌هاي نظارتي از جمله دستگاه قضايي و امنيتي کشور البته با حساسيت اعتصاب را دنبال مي‌کنند. اگرچه رئيس قوه قضائيه گفته بايد ميان اعتصاب صنفي و سوءاستفادة منتقدان سياسي و برانداز فاصله باشد، اما اعتصاب در هر نوعش به‌دليل نبود ساختار صنفي و سنديکايي در ايران، با چالش‌هاي سياسي و امنيتي درگير بوده است.

اين رسانه‌هاي حكومتي در ادامة گزارش خود، تصريح مي‌كند:

برخي از اين اعتراض بحق صنفي, توقع ديگري دارند. به نظر مي‌رسد برخي دنبال تضعيف يا تدارک زمين‌گير شدن دولت روحاني‌اند و برخي ديگر درمقياسي وسيع‌تر, شکل‌دهي اعتراضي سياسي عليه نظام سياسي و تمامي اجزاي حاکميت را پيش‌بيني کرده اند».

خبرگزاري حكومتي ايرنا در ادامة اين گزارش علت وحشت رژيم را از گسترش اعتصابات و اعتراضات سراسري چنين ذكر مي‌كند:

آن چيزي که دولت ها و رهبران سياسي را از اعتصاب مي‌ترساند, اين است که ممکن است اين اعتصاب صنفي تبديل به يک اعتصاب سياسي شود. بهترين نيروي منسجمي که مي تواند گروه هاي برانداز را به خواسته هايشان نزديک کند, اعتصاب نيروهايي مثل کاميون داران و کارگران است.

افزايش 20 درصدي کرايه حمل کالا يکي از اين توافقات بوده است.

از سوی دیگر کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه در اعتراض به نپرداختن سه ماه حقوق معوقه خود اعتصاب کرده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان