چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 16:37

پرتاب کاوشکر پارکر برای مطالعه جو خورشید مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روز یکشنبه پس از یک روز تعویق، ناسا در یک اقدام بی‌سابقه کاوشکر موسوم به پارکر را پرتاب کرد تا مأموریتش را برای مطالعه درباره جو خورشید از نزدیکترین فاصله انجام دهد.

این کاوشگر به طور مستقیم در بخش باریکی از جو خارجی خورشید حرکت می‌کند و قادر است در فاصله شش میلیون کیلومتری سطح خورشید با وجود گرما و تشعشعات خنك باقی بماند  و این امکان برای دانشمندان فراهم می‌شود که  خورشید را  از فاصله نزدیک و با کیفیت بهتر مورد بررسی  و مطالعه قرار دهند.