01202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 19:05

گردهمایی برای دادخواهي قتل عام ۶۷ در برلين (براندنبورگ) ـ 11 اوت 2018 مطلب ویژه

نوشته شده توسط
بعد از ظهر شنبه 20 مرداد 97 (11 اوت 2018) بمناسبت سي امين سالگرد قتل عام 30 هزار زنداني مجاهد و مبارز، يك گردهمايي و تظاهرات در مركز شهر برلين برگزار گرديد.

شركت كنندگان و سخنرانان در اين گردهمايي، همچنين از قيام قهرمانانه شهرهاي بپاخاسته و همچنين بانگ بلند ”مرگ بر ديكتاتور” در استاديوم آزادي كه مردم غيور تهران و آذربايجان يكصدا فرياد مي زدند پشتيباني كردند.

در اين گردهمايي، حاضران ضمن تكرار شعارهاي جوانان قيام آفرين، درودهاي خود را نثار كانونهاي شورشي كردند كه با پرداخت بهاي گزاف در ميان خيل مزدوران سركوبگر، هدايت تظاهرات و قيام ها را بعهده داشته و آن را هدايت و فرماندهي مي كنند و با گسترش چشمگير قيام، عجز و درماندگي يك رژيم در حال سقوط را براي جهانيان بنمايش مي گذارند

اين گردهمايي و بويژه تظاهراتي كه در انتهاي گردهمايي برگزار گرديد، مورد توجه و حمايت گسترده شهروندان آلماني قرار گرفت كه به تهيه فيلم و عكس از آن مي پرداختند.

جواد دبيران در ابتداي مراسم ضمن درود به جوانان پرشور آذربايجان كه در استاديوم آزادي فرياد مرگ برديكتانور سردادند گفت :

همه اين پيروزيها كه تا يكسال پيش تصورش براي همه بسيار مشكل بود، در يك واقعيت سرسخت ريشه دارد: مقاومتي هست كه از 4 دهه پيش بي وقفه بهاي مبارزه با اين رژيم سفاك را پرداخته است و حاضر است بپردازد/  يعني از روزي كه آخوندهاي جنايتكار حاكميت ميهن ما را دزديدند./اوج اين فداكاري در قتل عام 30 هزار گل سرخ در تابستان 67 بود. 30 هزار زنداني سياسي كه به ديكتاتوري نه گفتند و مقاومت ما را سرفراز كردند. /اين ريشه آتش قيام امروز است كه خاموشي نمي پذيرد. و به اين خاطر با رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي همصدا ميشويم و ميگوييم: تعهد و پيمان ما با ملت ايران است كه همه چيز را در كفه قيام بگذاريم، هرثانيه با قيام باشيم و در همه  جبهه ها براي پيشرفت قيام فداكاري كنيم.

سخنران بعدي بتول يوسفي ضمن اداي احترام به سي هزار مجاهد و مبارزي كه سربراه ازادي گذاشتند گفت:

در اين جنايت هولناك، تك به تك مجاهدين بايد انتخاب ميكردند. بعد از سالها تحمل زندان و شكنجه و بي  خبري، بايد  برزگترين تصميم زندگيشان را مي گرفتند. شهادت و افتخار شرافت ابدي  يا ذلت تسليم و وادادن در مقابل جلاد، انتخاب  براي  جنگيدن يا نجنگيدن، انتخاب تسليم يا فداي همه چيز و همه زيباييهايي كه هر كدام بنوبه خود در زندگي شان داشتند و 30هزارقهرمان  در بند انتخاب كردند.  به جلاد ودژخيم نه گفتند و بر چوبه دار بوسه زدند و نام مجاهد اين سرخ ترين نام را   انتخاب كردند، انتخاب كردند تا براي  آرمان مجاهد، براي تضمين نابودي اين رژيم منحوس و براي طلوع خورشيد آزادي و پيروزي خلق،  اعدام شوند حتي اگر  آن روز را به چشم نبينند. گرچه آنها رفتند  ولي در ما و در جنگ  تك تك ما هر لحظه حضور دارند.

مجبوبه عالي در اين گردهمايي گفت : زمانيكه همه  دنيا بويژه مماشاتگران درمقابل اين هيولا دست بالا  كرده بودند، مجاهدين درسخت ترين شرايط و فشار ،يكه وتنها ايستادند و خط سرنگوني رابه پيش بردندواين برادرمسعود بود كه فرياد زد سرنگوني سرنگوني سرنگوني، و اين بارهم برادر مسعود در آخرين پيامش گفت : مشت دربرابر مشت /حمله دربرابر حمله / اتش جواب اتش، مردم كرج و كازرون و اهواز و ساير شهرها نيز درپاسخ گفتند   واي به روزي كه مسلح شويم و بدين سان خون آن سي هزار بعد از سي سال ببار مي نشيند و سراسر ايران زمين را لاله زار ازادي مي كند اين وعده اي است كه خدا داده است وقتي مجاهدينش چنين بهاي سنگيني را براي آزادي خلق شان مي پردازند خداي‌شان نيز چنين پيروزي را به مردم ارزاني مي كند و دشمن مردم ايران را خوار و ذليل مي كند.

حسين خسروشاهي نيز سخنانش را چنين پايان داد : زاآري خونهاي 30 هزار كه با شعار آزادي سربدار شدند  امروز در رگهاي جوانان قيام آفرين جاري است و هر روز پر جوش و خروش تر نيز مي شود. همين ديروز جوانان غيور اذربايجان، فرزندان ستارخان، حنيف نژاد، سردار خياباني و صمد بهرنگي، در مقابل مزدوراني كه در آرزوي انحراف قيام مردم ايران بودند يكصدا در ورزشگاه آزادي فرياد برآوردند كه زنده باد ايران، زنده باد اذربايجان، مرگ بر ديكتاتور و ورزشگاه آزادي را صحنه رزم خود عليه رژيم وحشي آخوندي تبديل كردند. من نيز بعنوان فرزندي از تبريز قهرمان همصدا با آنان فرياد مي زنم   ايران وطنيم سن ، ايران وطنيم سن ، ياشاسين آذربايجان،ياشاسين آذربايجان،مرگ بر ديكتاتور

سخنران آخر فائزه حصاري بود كه در سخنان شورانگيزش گفت : درود هاي بيكران بر شورشي ترين شهرهاي جهان در ايران  سرفراز امروز،  با كانونهاي شورشي هميشه رويان ، كه از ريشه هاي قوي 120 هزار گل سرخ هر روز شكوفاتر ميشوند و باطل السحر زبوني و ذلت در برابر  ارتجاع وحشي عمامه پيچ هستند. درود بر قيام آفرينان عليه چپاول و سركوب و تبعيض! همانها كه اكنون با فريادهاي  مرگ بر خامنه اي و واي به روزي كه مسلح شويم و ميجنگيم ميميريم ايرانو پس ميگيريم، آرمان 30 هزار گل سرخ سر بدار مرداد 67 را در خيابانهاي تهران تكرار و زنده ميكنند. آري ميليشياي قهرمان مجاهد خلق، ققنوس وار از خاكستر خود برخاسته و اكنون زنده و حي و حاضر در شهرهاي شورشي ايران، به آموزگار واقعي خود برادر مسعود و خواهر مريم هر روز سلام ميكند و رژيم پوسيده آخوندها را به چالش مرگ و نابودي فرا ميخواند.  ما مجاهدين همصدا با كانونهاي شورشي، خطاب به آخوندهاي رذل و لرزان حاكم، تكرار ميكنيم بترسيد بترسيد، ماهمه باهم هستيم و ريش و ريشه ي شما را دود و خاكستر ميكنيم. به هر تعداد ديپلمات تروريست و بريده مزدور كثيف اطلاعاتي در خارج كشور بيا بيا ميگوييم، صفوف خود را از رنگ و رياي دشمن شادكن، تصفيه و بيرنگتر از هميشه ميكنيم تا لايق سرنگوني محتوم و پيروزي نهايي آرمان آزادي و ملاقات با ياران خاموش اما هميشه پر جوش خود در خاوران باشيم.

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان