04112021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 26 مرداد 1397 ساعت 08:04

بحران حاد آلودگی هوا درشهرهای خوزستان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
به دنبال آتش سوزیهای هور العظیم، خوزستان درهاله یی از دود محو شده است، این وضعیت، که نتیجه سیاستهای ویرانگر حاکمیت آخوندیست، هموطنانمان دراین خطه را حتی از آب و هوای سالم نیز محروم کرده است. هور العظیم یا تالاب بزرگ در استان خوزستان و در دو طرف مرز ایران و عراق قراردارد که در جهان نیز از خصوصیات ویژه ای برخوردار بوده است، اما در حاکمیت آخوندی از جمله به خاطر سد سازیهای بی رویه بخش بزرگی ا‌ز آن نابود شده و به تخریب گسترده زیست‌بوم این تالاب رابدنبال داشته است. کارگزاران رژیم در باره نابودی این تالاب از سالها پیش هشدار داده اند اما عملکرد های این رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی که جز به منافع و بقای خود به چیزی دیگری فکر نمی کند این تالاب را هم مانند دهها تالاب دیگر در ایران بسوی نابودی کامل پیش برده است خشک شدن بخشهای وسیعی از این تالاب اکنون عامل توفان های ریزگرد و گرد و غبار و شن با غلظت بیش از 21 برابر حد مجاز در شهرهای خوزستان است. بیش از یکماه است که آتش سوزی تالاب هور العظیم که نفس مردم اهواز و چند شهر دیگر خوزستان را به شماره انداخته و بارها برخی از شهروندان را راهی بیمارستانها کرده است ؛ آنطور که کارگزاران رژیم می گویند از قسمت های عراقی تالاب شروع شده است، و از همان روزهایی ابتدایی وسعت آتش سوزی از 10 هزار هکتار به 15 هزار هکتار رسید. و اینک از 240 هزار هکتار وسعت تالاب در خاک عراق 180هزار هکتار آن در آتش می سوزد. اما کارگزاران رژیم دست روی دست گذاشتند تا آتش سوزی به بخشهایی از تالاب که در ایران است سرایت کرد. و اکنون به وسعتی بیش از 28000 هکتار رسیده است. به اصطلاح مدیران بحران در خوزستان پس از آنکه 12 روز از شروع آتش سوزی می گذشت وارد کار شدند و دو هلی کوپتر و بعداز مدتی یک هوایپمای آب پاش را برای خاموش کردن آتش سوزی وارد کردند و وعده دادند که ظرف دو روز ، آتش سوزی را مهار و خاموش می کننداما نه تنها تالاب خاموش نشد بلکه وسعت آتش، 18 هزار هکتار را در همان روزها سوزاند و کارگزاران رژیم در شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان را مجبور کرد تا تمام بانک ها و اداره ها را به دلیل افزایش غلظت دود حاصل از آتش سوزی در هورالعظیم تعطیل کنند .یک رسانه رژیم نوشت:‌ مسئولان به دلیل این که آتش سوزی را در خانه همسایه دیدند و اهمیتی ندادند، مقصرند. آنها زمانی برای خاموش کردن آتش اقدام کردند که دیگر کار از کار گذشته بود طرح های کارگزاران رژیم برای رها کردن آب سد کرخه در تالاب و یا ورود زمینی به خاک عراق برای خاموش کردن آتش سوزی در قسمت عراقی تالاب تا آتش سوزی در قسمت ایران هم کنترل شود،‌ بدلیل مین روبی نشدن زمین ها رد شده است و چند روز است کارگزاران رژیم همان اقدامات محدود خود را برای خاموش کردن آتش سوزی تالاب متوقف کرده اند. شدت آتش سوزی علاوه بر تخریب مناطق کشاورزی و دامپروری در منطقه، زندگی را برای ساکنان شهرهای اطراف از جمله هویزه، رفیع، اهواز، حمیدیه، دشت آزادگان، ماهشهر و خور موسی بسیار سخت کرده است و مشکلات تنفسی بدلیل دود آلوده آتش سوزی تالاب جان مردم را به لب رسانده است. اینک اهواز و سایر شهرهای خوزستان در هاله ای از دود محو شده اند و رنگ خاکستری گرد و غبار این بار جای خود را به رنگ سفید دود غلیظی داده است تا برای خوزستانی ها ثابت شود باید با این معضل جدید و حل نشدنی همچون گرما، گرد و غبار، خشک شدن رودخانه و تلف شدن نخل ها هم کنار بیایند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان