09292022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 09:53

ايران به يك دولت شكست خورده تبديل شده است

نوشته شده توسط
روزنامه الشرق الاوسط 15 مهر 92 : رئيس‌جمهور آمريكا مي گويد ايران يك سال يا بيشتر تا به‌دست آوردن توانائي ساخت سلاح اتمي فاصله دارد و اين برآوردها را در مقايسه با برآوردهاي سازمان اطلاعات اسراييل محتاطانه كتوصيف مي كند.

اوباما با اقرار به اين‌كه روحاني تنها طرف تصميم گيرنده نيست و حتي تصميم گيرنده نهايي هم نمي باشد اضافه كردكه او مي خواهد آزمايش كند كه آياروحاني وعده هايي كه داده است را اجرا خواهد كرد.اظهارات اوباما زماني عنوان شد كه رهبر عالي ايران نسبت به بعضي از وقايعي كه درنيويورك اتفاق افتاد، احتياط به خرج داد و منظور او گفتگوي تلفني اوباما و روحاني بود به‌نحوي كه وي اين برخورد را نامناسب تلقي كرد.با اينحال خامنه اي حمايت خود را از تلاشهاي ديپلوماتيك ابراز نمود و به‌نظر مي رسد كوششي براي حفظ تعادل داخلي ايران است بنابرين پرونده اتمي ايران در كدام مسير حركت خواهد نمود.آيا به پيروزي ايران منتهي مي شود يا ديپلوماسي اوباما يا به جنگ؟ بهترين تفسير در اين مورد مطلبي است كه توماس فريدمان روزنامه نگار آمريكايي نوشته است جائيكه مي گويد گفتگوهاي ايران و آمريكا در صورت شكست دربرگيرنده خطرهاي بزرگي است و اضافه مي كند در صورت شكست گفتگوها رئيس جمهور اوباما دو گزينه واقعي خواهد داشت يا پناه بردن به كارنظامي يا تحريمهاي ادامه دار كه مي تواند به شكل قابل توجهي براي تبديل ايران به يك دولت شكست خورده كمك كند و اميدوارم كه گزينه دوم موفق شود. آيا اوباما به گزينه نظامي پناه مي برد به‌خصوص كه وي اذعان كرده است كه ايران يك سال يا بيشتر تا به‌دست آوردن توانائي ساخت سلاح اتمي فاصله دارد و معني اين حرف اينست كه سررسيد اين پرونده در دوره او خواهد بود نه رئيس جمهور آينده؟ از طرف ديگر آيا تبديل شدن ايران به يك دولت شكست خورده امر بدي محسوبمي‌شود؟ در رابطه با راه حل نظامي به‌خصوص بعد از مواضعي كه اوباما در مورد سوريه اتخاذ كرد مشكل است كه از او توقع اين كار را داشته باشيم و اين آن موضوعي است كه ايرانيها نسبت به آن به‌خوبي اشراف دارند مگر درصورتي كه اسراييل آمريكا را به اين جنگ بكشد و اسراييل تنها كشوري است كه توانائي اينكار را دارد.وهم‌چنانكه بعضي از ديپلوماتهاي اسرائيلي در حال حاضر مي‌گويند در اسراييل كسي هست كه به اين گفته مشهور چرچيل كه آمريكا نهايتاً كار درست را انجام خواهد داد ،ايمان دارد.خوب در مورد تبديل ايران به يك دولت شكست خورده چي ؟مطمئناً اين موضوع امر بدي نيست به‌خصوص وقتي به واقعيت منطقه و تأثير دخالتهاي ايران در آن فكرك بكنيم،.كجا كه ايران حضور پيدا كرده است،از لبنان تا سوريه و از عراق تا يمن و حتي در موضوع فلسطين، خرابي و هرج ومرج در آن‌جا بوده ايران به‌مدت چهاردهه تلاش كرده و تلاش مي كند كه براي تقويت نفوذ خود، اكثردولتهاي ما را به دولتهاي شكست خورده تبديل كند و همين امر اين منطقه را دريك بحران مستمر بي ثباتي فرو برده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان