07152020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 26 آبان 1397 ساعت 04:25

اعدام جمعی ۱۰زندانی در زندان گوهردشت مطلب ویژه

نوشته شده توسط
نظام منحوس و درهم شکسته ولایت فقیه در يك جنايت هولناك صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴نوامبر) ۱۰ زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار ‌آویخت.

 جمعیرژیم آخوندی ناتوان از مقابله با بحرانهای درمان ناپذیر گریبانگیرش براي ايجاد رعب و وحشت و مقابله با اعتراضات فزاينده مردم به جان آمده، تنها راه را در شدت بخشیدن به سركوب و اعدام یافته است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به محکومیت این اعدامها فرا‌می‌خواند و خواستار اقدام فوری جامعه بين المللي مي‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان