01232022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 24 فروردين 1398 ساعت 20:38

فهرست یونیفورم پوشان داخلی وخارجی

نوشته شده توسط
اصلاح طلب – اصول گرالباس پاسداری آخوندی قبانعلین و کفش- پوتین به پاای معمم ای مکلاای نایاک ینگه دنیا

ای گری سیک تو امریکا
ای آلبرایت آشنا
جک استرای بینوا
برتن کنید رخت عزا
یونیفورم پاسدار نما
ملت در اوج اعتلا
شورش در بطن کوچه ها
اوج خروش است و فدا
دیگه تمومه ماجرا عزای مملی! و بین المملی! طرفداران ایرانی و خارجی زبان -که سالها دست در دست هم- از رایوها و رسانه ها آنچنانی تا پارلمانها و کنگره ها و راهروهای دولتی دو رسالت و ماموریت شرم آور ضد ایرانی داشتند - یکی لابی گری برای آخوندهای حاکم فاسد و دزد و قاتل و دیگری نگهداشتن تنها و مهمترین اپوزیسیون سازمانیافته در لیست تروریستی اروپا و امریکا.....- این دو سه روز به اوج خود رسیده است. تا جاییکه آخوندهای حکومتی و مجلسی عبا و ردا و تنبان خود را به دور انداخته و شلوار نظامی کاکی و بلوز و یونیفورم سپاه پاسداران خلیفه دوم خامنه ای را پوشیده اند و آخوند روحانی -که روزی برای اقبال مردم متنفر از نظام و سپاه- میگفت آنها تفنگ و پول دارند و این ابراهیم رئیسی چهل سال است که فقط دستگیری و اعدام بلد است، اکنون با چاپلوسی و دم چرخاندن برای فرماندهان نازی پوش سپاه و سران فاشیسم دینی رکورد زده است.
از آن طرف نایاک و لابی های کراواتی ایرانی و خارجی ولایت مطلقه خمینی-خامنه ای تا توانستند تلاش کردند که از نامگذاری کامل سپاه جهل و تجاوز و فساد و جنایت جلوگیری کنند.
 باری اینان اکنون روزهای غم انگیزی داشته و دارند و خواهند داشت، چون طرف اصلی و صاحبخانه سرزمین اهورایی ایران یعنی مردم سخت دست اندرکار اعتراض و شورش و آماده شدن برای هل دادن نهایی غول فاشیسم خمینیستی به زباله دان تاریخ هستند. جاییکه پاپ قرون وسطی، کالیگولا، نرون، ایوان مخوف و هیتلر و موسیلنی و استالین و پول پت در تدارک استقبال شایانی از خلیفتین خمینی و خامنه ای میباشند.

اکنون در شرایطی که کل نظام و جناح های شیاد و جلادش، ازترس ضعف مضاعف از بسیج منطقه ای و بین المللی علیه رژیم و به اوج رسیدن اوج خشم و تنفر و سازماندهی کانونهای شورشی برای کمک به قیام مردمی- که تنها صاحب عله و مالک ایران زمین و مهمترین عاملین بحق سرنگونی این ضحاک قرن بیست و یکم- هستند، همگی یکدست و همسو و هم زبان و هم لباس و یونیفورم شده اند.
 پیشنهاد نگارنده این است که در یک روز روشن گری سیک و آلبرایت و جک استرا و امیراحمدی و تریتا پارسی و شرکا، بویژه جک استرا و تمام کسانیکه در این زمینه ها قلم و قدم زده اند و ده ها سال فعال و کوشنده این راه بوده اند و برای کمک به آخوند های فاشیست و در لیست نگهداشتن مجاهدین خلق ایران - سازمان محوری شورای ملی مقاومت- شبانه روز تلاش میکردند، هم در عزای محکوم شدن به ابطال آن لیست تروریستی مماشات گرانه و هم در سوگ جانگداز با سر رفتن تمامیت بدنه سپاه پاسداران جانی و آدمکش و ایرانسوز -در لیست تروریستی اخیر- تمامی شان یونیفورم سپاه را در بر کرده و با بازوبند سیاه و در دست داشتن پرچم منحوس خلافت خمینی-خامنه ای در جلوی کاخ سفید بایستند و سوگواری کنند و به نوحه سرایی و ذکر مصیبت بپردازند:
عزا عزا است امروز
خامنه ای رهبر- صاحب عزاست امروز
اکنون پیشنهاد ‍‍‍سبک سنتی عزاداری:
-    گری سیک و جک استرا زنجیر زنی
-    آلبرایت و همکاران سابقش سینه زنی
-    امیراحمدی و تریتا پارسی و اعضای هیئت منحله نایاک قمه زنی!!
-    البته یک نفرهم که منتظر بود سپاه کودتا کرده و او را به ایران بیاورد (نشونی هاش مال.....خودمان است!) سقا شده و آب و شربت بین عزاداران پخش کند!

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان