05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 27 فروردين 1398 ساعت 21:22

صفحات اینستاگرام سران تروریستی سپاه مسدود شد مطلب ویژه

نوشته شده توسط
صفحات اینستاگرامی  پاسدار جنایتکار علی جعفری، پاسدار موسی کمالی و پاسدار باقری فرمانده کل نیروهای مسلح  بسته شدند.
همچنین صفحات اینستاگرام مربوط به گروه تروریستی سپاه پاسداران و پاسدار خونریز قاسم سلیمانی
مسدود شدند
سخنگوی اینستاگرام در این رابطه گفت: «ما بر اساس محدودیت قوانین تحریمهای آمریکا اقدام می‌کنیم.
ما با دولتهای مرتبط همکاری می‌کنیم تا مطمئن شویم تعهدات قانونی ما، به ویژه در رابطه با مشخص شدن سپاه پاسداران (به عنوان یک گروه تروریستی) را اجرا می‌کنیم».

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان