04112021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 13 ارديبهشت 1398 ساعت 21:06

دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 ـ شیوه درمان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
دیابت یا مرض قند یک بیماری است که بدن توانایی کنترل قند خون را از دست می دهد. دالیل بسیار زیادی وجود دارند که فرد به دیابت مبتال می شود و یک بیماری است که هر شخصی را صرف نظر از سن تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه دقیقا نمی دانیم که علل دیابت چیست، اما می دانیم که به چاقی و عدم تحرک و ورزش مرتبط است. همچنین می توان مشاهده کرد که این بیماری در گروه های قومی خاصی شایع تر است.
حقیقتا )دیابت( در مورد چیست؟
شکر یک منبع حیاتی انرژی برای بدن است اما مقدار بسیار زیاد آن در طوالنی مدت می تواند باعث آسیب به بافت و اعضا بدن شود. به همین دلیل است که بدن شما، میزان قند خون را تحت کنترل خود دارد- اگر دیابت نداشته باشید. در حین هضم- شکری که به واسطه غذا دریافت کرده ایم به شکل گلوکز وارد جریان خون می شود و میزان قند خون را باال می برد. در افراد بدون دیابت میزان قند خون به وسیله پانکراس، که در پشت شکم قرار گرفته، چک می شود؛ و با تولید انسولین کافی که برای متعادل کردن میزان قند خون مورد نیاز است، واکنش نشان می دهد. در افراد مبتال به دیابت پانکراس انسولین کافی تولید نمی کند )دیابت نوع 2 )و یا اصال انسولین تولید نمی کند )دیابت نوع 1 )و امکان برآورده کردن نیازهای بدن را میسر نمی کند. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که انسولینی که بدن شما تولید می کند، دارای تاثیر کافی نیست.
متداول ترین عالئم دیابت چیست؟
خستگی شدید افزایش تشنگی مقدار زیاد ادرار تاری دید کاهش وزن اگر شما مبتال به دیابت تشخیص داده نشده باشید، اما متوجه عالئم فوق شدید، باید به دکتر مراجعه کنید.
انواع دیابت را بشناسید
نوع 1 دیابت نوع 1 زمانی است که پانکراس، در کل، تولید انسولین را متوقف کرده باشد. شروع این نوع دیابت- معموال در اوایل زندگی است و در افراد جوان بسیار شایع تر است. درمان آن شامل تزریق انسولین، ورزش کردن و مصرف مواد غذایی در زمان های مشخص تر---- نسبت به قبل می باشد. انسولین یا به وسیله قلم انسولین یا به وسیله پمپ انسولین استفاده می شود. این روش ها به انسولین این امکان را می دهند تا اسید معده را نادیده بگیرد، چرا که در صورتیکه از طریق دهان مورد استفاده قرار گیرد، انسولین را از بین می برد.
نوع 2 پانکراس شخصی که مبتال به دیابت نوع 2 باشد، همچنان انسولین تولید می کند، اما یا به اندازه برآورده کردن نیاز بدن شخص نیست یا بطور صحیح بکار نمی رود. شروع این نوع دیابت معموال در سنین باالتر است. گاهی اوقات درمان دیابت نوع 2 با ورزش و تغییرات رژیم غذایی امکان پذیر است. اگر یک رژیم غذایی سالم برای کنترل سطح قند خون شما کافی نباشد ) یک متخصص تغذیه می تواند این مسئله را برای شما مشخص کند(، قرص یا انسولین برای شما تجویز می شود. اگرچه ضروری است که شما همچنان یک رژیم غذایی سالم را ادامه دهید.
دیابت خود را پیگیری کنید
 
برای اینکه به بهترین شکل قادر به کنترل دیابت خود باشید، حائز اهمیت است که تصویری از آنچه که در بدنتان روی می دهد را مجسم کنید. چکاپ و معاینه منظم نشان می دهد که آیا سطح قند خون شما بسیار باال یا بسیار پایین است، و به شما کمک می کند تا آنچه که برای تحت کنترل درآوردن آن نیاز هست را مشخص کنید. آزمایش قند خون میزان قند خون را نشان می دهد.
دو نوع آزمایش خون وجود دارد.
آزمایش خون بر روی یک انگشت ، می توانید خودتان با استفاده از دستگاه سنجش قند خون که در دست نگه داشته اید، این آزمایش را انجام دهید. این آزمایش تصویری از وضعیت قند خون شما را در زمان نمونه گیری نشان خواهد داد. این فرصت را به شما می دهد تا بر اساس ابتال به قند خون باال یا پایین عمل کنید. آزمایش HbA1c توسط دکترتان یا پرستار از طریق عمل شما انجام می شود، و میانگین HbA1c در طی 8 هفته گذشته می باشد. اگر نتیجه تست A1c خوب باشد، می توانید احتمال خطر دیابت- و مشکالت مربوط به آن را در زندگی کاهش دهید.
نتیجه تست قند خون می تواند به شما کمک کند تا در خصوص خوردن یک اسنک، مصرف انسولین بیشتر یا قدم زدن و پیاده روی تصمیم گیری کنید. همچنین به شما اخطار می دهد که قند خون شما بالا یا پایین است، که نیازمند درمان به خصوصی است.
چه زمانی باید میزان قند خون را چک کرد؟
نوع 1 :اگر قند خون خود را در دوره های زمانی تست کنید، بسیار مفید خواهد بود. بطور مثال، تست قند خون قبل از وعده غذایی و 5/1 تا 2 ساعت پس از وعده غذایی، قند خون باال را نشان می دهد، که به دلیل مصرف نوع و مقدار مشخصی از یک غذا افزایش یافته است. انجام تستی در ساعت 3 صبح نشان می دهد که آیا شما در نیمه شب قند خون پایین دارید یا خیر. توصیه می شود که تست قند خون را قبل از وعده غذایی انجام دهید و احتماال پس از آن و همچنین قبل از خواب. در شروع دیابت، قند خون تا حدود نه بار در یک روز اندازه گیری می شود تا بتوان دوز مصرف انسولین را مشخص کرد.
نوع 2 در کل صرف نظر از درمان اعمال می شود: در موارد شناخته شده اخیر و در کنترل تغییرات در درمان، پروفایل روزانه با اندازه گیری قبل از وعده غذایی و 5/1 ساعت پس از وعده غذایی طی چند روز، می تواند اساس مهمی برای انتخاب درمان و تصمیم برای تغییرات باشد. در شرایط حاد مانند عفونت، عمل جراحی، درمان با کورتیزون، و در شرایط استرس شدید، حداقل 4-3 مرتبه اندازه گیری مقدار قند خون/ در 24 ساعت مورد نیاز است. برای اطلاع شخصی تان، اندازه گیری قند خون مرتبط با فعالیت فیزیکی و همچنین قبل از وعده غذایی و 5/1 ساعت پس از وعده غذایی، اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهد.
هر چقدر که بخواهید می توانید قند خون خود را اندازه بگیرید، با متخصصین بهداشت مشورت کنید تا بفهمید که چه چیزی برای شما بهترین است. با اندازه گیری قند خون و درک چگونگی واکنش به غذاهای متفاوت، ورزش و شاید مصرف دارو، در نهایت می توانید در کنترل قند خون خود بهتر عمل کنید. هر چه بیشتر در مورد سطح قند خون خود بدانید، راحت تر می توانید به مقادیر مشخص در محدوده مطلوب دست یابید و در نتیجه در طوالنی مدت احساس خوبی داشته باشید. یادگیری تشخیص قند خون باال و پایین بسیار اهمیت دارد تا بتوانید سریعا عمل کنید.
قند خون باال )هیپوگلیسمی(
عواملی که باعث قند خون بالا می شوند:

عواملی که باعث قند خون پایین می شوند: مصرف بیش از حد انسولین یا داروی دیابت، یا مصرف داروی دیابت در ساعاتی غیر از آنچه تجویز شده است. ورزش بیش از حد- ورزش برنامه ریزی نشده یا در دوره های طوالنی مدت بدون خوردن اسنک انجام شده باشد یا عدم کاهش دوز انسولین قبل از ورزش اثرات جانبی دیگر داروها عدم پیروی از برنامه رژیم غذایی- به اندازه کافی غذا نخوردن یا تغییر در ساعات وعده های غذایی نوشیدن الکل، خصوصا بدون صرف غذا در همان زمان رسیدن به سن بلوغ عالئم هشداردهنده قند خون پایین: گرسنگی عرق کردن حالت تهوع تاری دید )دیدن "نقطه/ لکه"( لرزش بی حسی لب و زبان کج خلقی احساس سرما پوست مرطوب و چسبنده گیجی عصبانیت ضعف نبض سریع از دست دادن هوشیاری
درمان قند خون پایین اگر مشکوک به قند خون پایین شدید، چه کاری باید انجام دهید؟ در صورت ممکن، باید میزان قند خون خود را اندازه بگیرید. اندازه گیری قند خون به دو دلیل اهمیت دارد: روی دادن عالئم هشداردهنده قطعی نیست بنابراین تست میزان قند خون برای آگاهی در مورد پایین بودن آن اهمیت دارد ممکن است یک عالمت هشداردهنده به وجود بیاید بدون آنکه شما قند خون پایین داشته باشید. همچنین حائز اهمیت است که گهگاه میزان قند خون خود را تست کنید تا قطعا بدانید که در محدوده مطلوب قرار دارید یا خیر. اگر مبتال به هیپوگلیسمی هستید، قند خون شما زیر 9.3 l/mmol می باشد. اگر میزان قند خون در یک مدت زمان کوتاه سریعا افت کند، عالئم هیپوگالیسمی روی داده است، حتی اگر میزان قند خون بیش از مقدار مطلوب باشد. اگر مطمئن هستید که قند خون تان بسیار پایین است یا اینکه نمی توانید مقدار آن را اندازه گیری کنید، اما عالئم قند خون پایین را دارید، باید در اسرع وقت قند خون پایین را درمان کنید. چگونه قند خون پایین را درمان کنیم؟ قند خون پایین باید سریعا درمان شود. با خوردن یا آشامیدن چیزی دارای شکر باشد و به سرعت عمل کند و هیپوگالیسمی را برطرف کند. باید یکی از موارد زیر را انجام دهید: گلوکوز، یا حبه های قند )4-2 حبه(- گلوکوز توصیه می شود. شربت، آبمیوه یا شیر )یک لیوان( نوشابه معمولی- نوشیدنی رژیمی استفاده نشود! )یک لیوان( همیشه در جیب یا کیف خود گلوکوز به همراه داشته باشید. قند خون پایین ممکن است بسیار سریع اتفاق افتد و شما باید آماده باشید تا بتوانید سریعا عمل کرده و آن را برطرف کنید.

با دکتر خود تماس حاصل نمایید اگر: اخیرا شروع به مصرف انسولین/ داروی دیابت کرده اید یا فکر می کنید که دوز انسولین/ --/ دارو باید تغییر کند سه یا چهار مرتبه قند خون پایین را در یک ردیف تجربه کرده باشید در یک دوره 24 ساعته، دو یا سه مرتبه قند خون تان پایین باشد در هر روز در ساعت مشخص، برای چند روز متوالی، قند خون تان پایین باشد قند خون تان آنقدر پایین باشد که مجبور شوید از کسی کمک بگیرید عالئم هیپوگالیسمی را نادیده نگیرید. خود به خود برطرف نمی شود و می تواند منجر به مشکالت جدی تری شود

درمان دیابت
درمان های گوناگونی برای دیابت وجود دارند و درمانی که برای یک فرد موثر است شاید برای فرد دیگر موثر نباشد. برای بعضی از افراد مبتال به دیابت نوع 2 ،ورزش منظم و تغییرات در رژیم غذایی کافی است. بیشتر به نوع دیابتی که دارید بستگی دارد. گزینه های درمان مختلفی وجود دارند که می توانید با دکترتان مشورت کنید. در ادامه توضیح مختصری ارائه شده است. انسولین انسولین برای افراد مبتال به دیابت نوع 1 و بعضی از افراد مبتال به دیابت نوع 2 تجویز می شود. سه نوع اصلی انسولین وجود دارد که جایگزین تولید انسولین بدن می شوند. با توجه به توصیه های دکتر تان، می توانید شخصا خودتان انسولین را با استفاده از سرنگ، 4-1 مرتبه در روز مصرف کنید، یا از پمپ انسولین استفاده کنید. انسولین طوالنی مدت، نیاز اولیه انسولین را در روز تامین می کند. انسولین با اثر مستقیم، قبل از وعده غذایی مصرف می شود و تا 3 ساعت موثر است. انسولین ترکیبی یک ترکیب از انسولین طوالنی مدت و انسولین با اثر مستقیم می باشد.
آزمایش خون چگونه کمک می کند؟
دیابت یک بیماری پیش رونده است. به دلیل دوره های طوالنی مدت قند خون باال، انواع مختلف مشکالت سالمتی می تواند روی دهد یا ممکن است بعدا جدی تر و شدید تر شوند. ممکن است بطور مثال برای تاری دید، بیماری قلبی و مشکالت کلیه اعمال شود. اگرچه در صورتیکه مراقب میزان قند خون خود باشید، می توانید خطر این پیچیدگی های دیابت را کاهش دهید. بنابراین حیاتی است که گهگاه گلوکوز خون خود را اندازه بگیرید و نتایج را جدی بگیرید.
کنترل دیابت خود را داشته باشید.
گاهی اوقات کنترل دیابت دشوار است اما قطعا ارزش مقاومت دارد. معاینه های منظم، کنترل مناسب قند خون و شیوه زندگی و رژیم سالم می توانند تضمین کنند که دیابت شما تاثیر زیادی بر زندگی شما ندارد. خطر هیپوگالیسمی و خطر مشکالت مربوط به دیابت، بعدا بطور قابل چشمگیری کاهش خواهد یافت. نکته ها و توصیه ها * با خوردن غذای سالم و ورزش منظم از قلب و سیستم گردش خون خود مراقبت کنید. سیگار نکشید. گهگاه قند خون خود را چک کنید و نتایج را ثبت کنید- آنها را جدی بگیرید. از چاق شدن اجتناب کنید مواد غذایی با فیبر باال را بیشتر استفاده کنید )از جمله انواع غالت کامل نان، غالت و پاستا( مواد غذایی چرب و شکر دار مانند مرباها، گوشت قرمز و کیک ها را کمتر استفاده کنید. در دیابت نوع 1 ،عکاسی فوندوس باید از 10 سالگی شروع شود و پس از آن هر دو سال یک بار انجام شود، در صورت بروز هر گونه تغییرات می توان آن را بیشتر انجام داد. حتی در دیابت نوع 2 ، عکاسی فوندوس باید انجام شود، زمانیکه تشخیص ابتال به دیابت انجام شد. تغییرات باید روی دهد، فاصله میان معاینه ها منحصربفرد است. پاهای خود را چک کنید که ببینید آیا بریدگی یا کبودی دارید. کلسترول خود را حداقل هر سه سال یک بار چک کنید.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان