08162022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 20 مهر 1392 ساعت 23:15

اعتراض هزار دانشجوي ياسوجي

نوشته شده توسط
روز چهارشنبه 17مهرماه ‌هزار نفر از دانشجويان دانشگاه ياسوج طي يك نامه اعتراضي كه براي سرپرست وزارت علوم فرستادند از جعفر توفيقي خواستار بررسي و رسيدگي و پيگيري برخي از اقدامات ضد دانشجويي اردلان ارژنگ رئيس دانشگاه ياسوج پيش از معرفي جايگزين و تغيير وي شدند.

دانشجويان در اين نامه به حجم سنگين حقوق پايمال شده خود در دوران مديريت اردلان ارژنگ اشاره كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات دانشجويان و تغيير فضاي امنيتي دانشگاه‌ و پايان دادن به صدور احکام متعدد انضباطي خودسر، غيرقانوني و سليقه اي از سوي کميته انضباطي شدند و درخواست كردند كه سرپرست وزارت علوم به دانشگاه ياسوج بيايد و پاسخگوي خواسته هاي دانشجويان باشد.
اعتراض دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران
شنبه20 مهر دانشجويان دانشگاه امير کبير در مقابل ساختمان حراست و کميته انضباطي اين دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند. اين دانشجويان به توقيف بدون دليل نشريه دانشجويي خود سخت معترض بوده و خواستار از سر گيري انتشار دوباره نشريه خود شدند. دانشجويان در زمان حاضر تنها راه مبارزه با بيعدالتي رژيم و خفقان موجود در جو دانشگاه را انتشار نشريه و ثبت و ضبط صحبتها و فعاليتهاي آزاديخواهانه خود در اين نشريه دانشجويي ميدانند، حقي که از طرف مسئولين دانشگاه از دانشجويان دريغ شده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان