چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 16 خرداد 1398 ساعت 21:13

جعل برابر با اصل است

نوشته شده توسط
یکی از مهمترین خصیصه رژیم آخوندی جعل اخبار و اصل و اساس آن بر دروغگویی بنا شده است که پیشینه دیرین دارد.

چه آن زمان که خمینی ملعون در پاریس از حق آزادی برای همه، حتی برای کمونیست ها، دم زد تا به به رای گذاشتن پاکت دربسته ای به نام جمهوری اسلامی که محتوای آن بر هیچ کس مشخص نبود و از دل آن ولایت فقیه را بیرون کشاند و مجلس خبرگان را بجای مجلس مؤسسان نشاند و تا آمارهای انتخاباتی که از همان ابتدای حکومت ننگین خود تا به امروز اعلام کرده، تماما جعل بود و دروغ در باره گروههای سیاسی مخالف و بخصوص سازمان مجاهدین خلق ایران نیز این شیوه بغایت رذیلانه بکار گرفته شد.
.
خودشان، خودشان را می کشند و به گردن حکومت می اندازند، خانه های تیمی مراکز فسادند، منافقین از خدا بی خبر، عابران و کسبه بی گناه را ترور می کنند (تا به امروزعدد ۱۷۰۰۰)، همزمان جاسوس آمریکا و شوروی و اسرائیل هستند، خرمن ها را آتش و در جبهه جنگ پاسداران را از پشت با تیر می زنند، در حرم امام رضا بمب گذاشتند و کشیشان مسیحی را ترور کردند. هنگام جنگ ضد میهنی، ستون پنجم دشمن بودند، اسیران و زندانیان در سال ۶۷ و در ارتباط با عملیات فروغ جاویدان قصد شورش از درون زندان را داشتند و لاغیر.

در خارج از ایران هم، همکاری با صدام برای کرد کشی، زندان، شکنجه و حذف فیزیکی و اعدام مخالفان در اشرف و انبارکردن سلاحهای شیمیایی ارتش عراق در قرارگاه های ارتش آزادیبخش ملی، آموزش های نظامی و جنگی تحت نظر سازمان سیا، سلسله دروغها و اخبار جعلی بود که رژیم به تناوب و در شرایط سیاسی گوناگون به پخش آنان علیه سازمان مجاهدین مبادرت می کرد .

امروز که رژیم در تنگنا و انزوای سیاسی مرگبار قرار گرفته و سیاست قاطع دولت آمریکا از زمان خروج آن کشور از برجام و بازگرداندن تحریمهای اقتصادی و نامگذاری سپاه جنایتکار پاسداران در لیست گروههای تروریستی تا کنون شیرازه اقتصاد رژیم را از هم پاشانده و حلقه محاصره سیاسی نیز هر روز تنگ و تنگتر شده، رژیم مفلوک آخوندی بر ادامه سیاست جعل و دروغ خود شتاب بیشتری داده و به هر شیوه کثیفی در این ارتباط متوسل می شود.

شبکه سایبری رژیم با ارسال لینک های مشکوک، ایمیل ها و کلیپ های حاوی ویروس، نامه ها و یا از طریق تلفن و هک کردن سایتهای اینترنتی، دست به تاکتیک جعل خبر و تخلیه اطلاعاتی برای پیشبرد ضربه و جنگ روانی در ارتباط با مقاومت و هوادارانش می زند.

فراتر از آن، رژیم در جنگ سیاسی با دولت آمریکا، با تاکتیک جعل خبر سعی می کند تا با دامن زدن به آشوب خبری بر افکار عمومی آمریکائیان تاثیر بگذارد. اخبارجعلی در باره اعزام چند ده هزار نیرو برای حمله قریب الوقع و شروع جنگ، اختلاف شدید میان اعضای ارشد کابینه ترامپ در برخورد با رژیم، از جمله این اخبار می باشند.
بسته شدن بسیاری از حسابهای سایبری رژیم در فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام بخوبی نشان می دهد که رژیم چه ددمنشانه و چگونه از طریق عوامل نفوذی خود در شبکه های رسانه ای و مطبوعاتی از این شیوه ها برای اهداف شیطانی خود سود می برد. آخوند جنایتکار فلاحیان مدتها پیش بطورعلنی از بکارگیری مزدوران اطلاعاتی در پوشش خبرنگار سخن گفته بود.

کمتر روزی است که ماموران و بریده مزدوران و عوامل اطلاعاتی این رژیم مفلوک و درمانده، چه با نوشتن مقاله و یا مصاحبه در شبکه های رادیویی، تلویزیونی و سایتهای اینترنتی در باره خواست و آرزوی سازمان مجاهدین خلق به آغاز جنگ و حمله نظامی از سوی آمریکا به ایران، جعل نگویند و اراجیف و اباطیل ننویسند، این در حالی است که مقاومت خونین مردم ایران سالهاست که راه حل سوم "نه جنگ، نه مماشات بلکه حمایت ازقیام و مقاومت مردم" را بر روی میز سیاستگذاران جهان گذاشته وعمیقا هم به این راه حل باور دارد.

رژیمی که اساس وبنیانش برخلف وعده و دروغگویی سارق رهبری انقلاب بنا شده، ولی فقیه ارتجاع کنونی آن با جعل روایت و دسیسه بر مسند جنایت و خیانت تکیه زده، برای حفظ بقای ننگین خود به هر شیوه رذیلانه ای دست می زند.

هشیاری در برابر توطئه های سایبری و افشای آن، امروز یکی از مهمترین جبهه های جنگ علیه رژیم آخوندی می باشد.