چاپ کردن این صفحه
شنبه, 18 خرداد 1398 ساعت 21:46

جنگلهای بهبهان در آتش سوخت مطلب ویژه

نوشته شده توسط
شامگاه پنجشنبه آتش سوزی گسترده یی، جنگلهای بهبهان را فرا گرفت.

فرماندار رژیم در بهبهان در این باره گفت: به دلیل سخت گذر بودن منطقه، دسترسی به منطقه آتش سوزی مشکل است. وی افزود: یکی از نقاط آتش سوزی مربوط به منطقه‌ای در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده و هنوز وارد استان نشده اما با توجه به وزش باد ، احتمال ورود آتش به بهبهان زیاد است. آتش سوزی جنگلهای بهبهان بحدی گسترده و ‌حجيم و وحشتناک است که از خیابان‌های شهر بهبهان آتش سوزی پيداست.