04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 09 مرداد 1398 ساعت 00:06

آلترناتیو واقعی و مجازی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
از فوران آتش فشان قیام دیماه ۹۶ در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ میهن اسیر به این سو، موضوع سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در ایران ، به عنوان صورت مساله محوری، چه در داخل میهن اشغال شده

و چه در سطح بین المللی، مطرح شد، و بدنبال آن آلتر ناتیو و جایگزین سیاسی رژیم نیز در کانون تحولات سیاسی ایران مورد بحث وکاوش قرار گرفت . اگر چه طی ۴ دهه حاکمیت وحشی و جنایتکارانه رژیم خواست سرنگونی همیشه از سوی بخش‌هایی از جامعه و اپوزیسیون برانداز تکرار و پیگیری شده وبرای آن فداکاری به هر قیمت شده است، اما هیچگاه در این سالیان، رژیم تا این اندازه در بحران سرنگونی فرو نرفته و خواست سرنگونی به این شدت تبدیل به مطالبه‌ای فراگیر و جدی نشده بود.

خروج آمریکا از برجام و بدنبال آن اجرایی شدن فشار حداکثری و اعمال شدیدترین تحریمها ، تحولات جامعه ایران را به سمت سرنگونی رژیم سرعت بخشیده است. هم از این روست که کارخانه های آلترناتیو سازی در خارج از کشور یکی بعد از دیگری از زمین سیاست روییده و با تولید آلترناتیوهای رنگارنگ و در سایز های مختلف - البته در دنیای مجازی - همچون کالایی، به دنبال جلب مشتری وارد بازار داغ رقابت شدند !!

در یک سال ونیم گذشته که از قیام دیماه ۹۶ میگذرد محافل و شخصیت های مختلفی در این وادی اعلام موجودیت کرده و وارد عرصه رقابت شدند . بعضا هم با تبلیغات زیادی به ائتلاف های چند روزه و چند هفته ایی با هم پرداختند . اما هرگز به دنیای واقعیت پا نگذاشتند. و در همان دنیای مجازی و روی کاغذ باقی ماندند. صرف تعداد زیاد موجودیت های اعلام شده تحت عنوان آلترناتیو ، خود بیانگر و علامت بارز مرحله سرنگونی است .امری که تاکنون ودر چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.

شاخصه های اصلی یک آلترناتیو

عمل و گستره عمل همیشه معیار ،و شاخص اصلی و آیینه حقانیت هر جریان و نیرویی است که صحت و سقم نظرات و اندیشه و شعارهایش را در آن می بینند. نگاهی به کارنامه و دستاورد های عملی هریک از موجودیت های اعلام شده تحت عنوان آلترناتیو ، می تواند سره را از ناسره و واقعیت را از مجاز تفکیک کند.

البته در این نوشته قصد این نیست که همه محافل و نیروهایی که تحت نام آلتر ناتیو در یکی دو سال گذشته اعلام موجودیت کرده اند را در اینجا قطار کرده و سنگ محک عمل را در مورد آنها در ترازوی سنجش قرار دهم . این وظیفه خود آنها است که دستاوردها و کرده های خود را!! در مقابل دیدگان مردم ایران قرار دهند و ابراز وجود کنند. اگر چیزی برای ارائه در چنته وجود داشته باشد.

علاوه بر معیار سنجش عملی هر نیرو ، در مطالعات اجتماعی و نگرش علمی معمولا برای نامیدن یک جریان سیاسی به عنوان آلترناتیو مشخصه های مختلفی طرح می شود از جمله : رهبری ، تشکیلات و قدرت سازماندهی ، طرح و برنامه برای آینده،   مشروعیت داخلی یا وزن کشی اجتماعی، و مشروعیت بین المللی را میتوان برشمرد . اگر چه عوامل دیگری هم میتوان برشمرد اما در صدر آنها این عناصر پنجگانه است . اکنون میتوان همه موجودیت های تحت نام آلترناتیو در صحنه سیاسی ایران را در پرتو این عناصر پنجگانه در ترازوی سنجش گذاشته ، شناسایی و معرفی کرد .

بوضوح خورشید پیداست که وقتی محک عمل و تجربه عینی مبارزه و عناصر پنجگانه فوق به میان می آید ،قریب به اتفاق این محافل پر از غش می شوند و سیه رویی آنان از دور نمایان است.

در حال حاضر به‌رغم طرح ادعاهای آلترناتیو بودن از سوی عده‌یی که فاقد هر گونه ویژگی لازم از عناصر پنجگانه برای هدایت جنبش هستند، تنها شورای ملی مقاومت است که به‌لحاظ علمی واجد نام آلترناتیو و رهبری جنبش است.

ودر مقایسه با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین ، بقیه نیروها با فاصله نوری قرار دارند زیرا درک آنها از آلترناتیو در حد همان دنیای مجازی و بازی های کامپیوتری است وبه همین دلیل هم هیچگاه نتوانسته اند "حد بشکنند" و از رحم مجازی به دنیای واقعیت تولد یابند. در بیطرفانه ترین ترین بیان- البته با ارفاق - آنها در قیاس با آلتر ناتیو شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ، مانند جنین چند ماهه با یک انسان بالغ چهل ساله است. یعنی در حقیقت هنوز به دنیا نیامده اند!! و اصلا معلوم نیست که زنده به دنیا بیایند و سقط جنین نشوند!! بعد از تولد هم معلوم نیست که بتوانند مراحل رشد نوزادی و کودکی و نوجوانی وبلوغ و پختگی بعد از بلوغ را طی کنند و در گذار از این مراحل، گرفتار حوادث و بیماری های مختلف نشوند واز پای در نیایند. علاوه بر عبور از مراحل فوق بایستی در پایه روی عنصر فدا کاری و پرداخت بها تاکید کرد که بدون آن هیچیک از مراحل توان عبور نخواهد بود و دراین صورت نه نیروی سیاسی که دکان چند نبشی هستند که بدنبال کسب و رزق و روزی خود در ینگه دنیا وشهر فرنگ وارد سیاست شده اند .

مغلطه نداشتن پایگاه اجتماعی

یکی از مغلطه هایی که این روزها در فضای مجاز

ی زیاد دامن زده میشود و رژیم آخوندی نیز روی آن بسیار سرمایه گذاری کرده است:نداشتن پایگاه اجتماعی مجاهدین است! در این رابطه بنگاه سخن پراکنی بی بی سی و تلویزیون من و تو و سایر دستگاه تبلیغات خارج کشوری رژیم و رادیو فردا ورادیو آمریکا به صورت هماهنگ این کر را بازپخش میکنند وبا برگزاری میز گردهای رنگارنگ به رژیم آخوندی مدد می رسانند . این در حالی است که بیشترین تعداد جمعیت را با فاصله خیلی زیاد با بقیه، مجاهدین به میدان میآورند . اگر همه آنهایی که اسم خودشان را اپوزیسیون می نامند یکطرف جمع شوند .شورای ملی مقاومت و مجاهدین به تنهایی بیش از ده برابر آنان نیرو به صحنه میآورند. بنابر این اساسا طرح این موضوع از طرف سایرین نه فقط غیر واقعی است وبا آمار و ارقام میشود آن را نشان داد ، بلکه این خط وزارت اطلاعات در راستای شیطان سازی وبی اعتباری آلترناتیو خود است .زیرا برای همه روشن است که بقیه نیرو ها پایگاهی ندارند وعددی در صحنه سیاسی نیستند ،در نتیجه رژیم با طرح این مغلطه که مجاهدین پایگاه ندارند ،میخواهد خود را بلامنازع و بدون آلترناتیو! جا بیندازد . این امر در سطح بین المللی هم از جانب سیاست مماشات دنبال میشود . خروجی نهایی این مغلطه در داخل میهن ، میدان باز کردن برای اصلاح طلبان قلابی ودر خارج، مشروع کردن معامله با رژیم نامشروع آخوندی است.

پایگاه اجتماعی یا پیوند آلترناتیو با نیروهای اجتماعی و نمایندگی منافع این نیروها در شرایط خفقان مطلق در داخل در نفس ماندگاری چهل ساله مقاومت و مجاهدین و اعتلای جنبش از پس سونامی های مختلفی که در این سالیان از سر گذرانده است ، متبلور است . اگر شورای ملی مقاومت و مجاهدین بدون پایگاه اجتماعی می بودند نتیجه اش در زیر سونامی های سیاسی پیاپی این سالیان از پای افتادن اضمحلال و فروپاشی بود ونه اعتلای بیشتر جنبش مقاومت. بله پایگاه اجتماعی در دوران اختناق مطلق خود را در مقاومت هرچه بیشتر متبلور میکند . اجازه دهید جملاتی از سخنگوی جنبش مقاومت یعنی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در این رابطه نقل کنیم.

گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳ - ۲۲تیر۱۳۹۸

«...مقاومت، تنها محک در دوران اختناق

همه می‌دانند که در دوره اختناق، تا وقتی که امکان تجمع و تظاهرات و نظرپرسی و انتخابات آزاد وجود ندارد، تنها ملاک و معیار واقعی، مقاومت است. و چیزی غیر از آن، موضوعیت و اصالت ندارد. با معیار مقاومت است که می‌توان پایگاه و ابعاد این جنبش را سنجید.

بله در شرایط اختناق مطلق ، تا مقاومت هست، نه می‌توان، و نه نیازی به وزن‌کشی علنی اجتماعی است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان وزن اجتماعی آلترناتیو را مشخص کرد. اگر لیست بلند شهدای این مقاومت را که مرزهای سنی، جنسی، قومی، مذهبی و طبقاتی را درنوردیده را نگاه کنیم. یا علاوه بر این ترکیب شورای ملی مقاومت که ائتلافی میان گرایش‌های سیاسی مختلف است را بنگریم ، نشان از این دارد که این آلترناتیو منافع گروه‌ها و نیروهای مختلف اجتماعی را نمایندگی می‌کند.

طرح و برنامه و نظام ارزشی آلترناتیو

اجازه میخواهم این قسمت از بحث را با وام گرفتن از مقاله ارزشمند دکتر بهروز پویان کارشناس علوم سیاسی طرح کنم زیرا باتوضیح دقیق علمی مرا از توضیح اضافه معاف میکند . :

" ارائه‌ٔ نظام ارزشی جدید از عوامل مهمی است که پیوند میان آلترناتیو سیاسی با نیروهای اجتماعی را تضمین می‌کند. این ارزش‌های جدید نخست باید با ارزش‌های رژیم مستقر از اساس متفاوت باشد، دیگر این‌که نیروهای اجتماعی، خود و منافع‌شان را در آن ببینند. برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت ایران ارائه کرده، متضمن یک نظام ارزشی جدید است که با لحاظ‌کردن مواردی هم‌چون رفع هر گونه انحصار طلبی، رفع تبعیض‌های قومی، جنسی، مذهبی و طبقاتی، دموکراسی و سکولاریسم، بالفعل منافع بخش عمده‌ای از نیروهای اجتماعی در جامعه ایران را نمایندگی می‌کند.

در مقابل، چند نفری که با رویکردی واپسگرایانه بر طبل بازگشت سلطنت و خاندان شاهی و مناسبات سلطنتی می‌کوبند، نه تعارضی اساسی با نظام ارزشی رژیم جمهوری اسلامی دارند، نه ارزش‌های نیروهای اجتماعی امروز ایران را نمایندگی می‌کنند. توضیح آن‌که از ویژگی‌های بارز دستگاه ارزشی نظام شاهی، انحصارطلبی بر پایه‌ٔ ساختار الیگارشی است که خود مولد تبعیض‌های جنسی، قومی، طبقاتی و سیاسی است. صرف‌نظر از پوسته‌ٔ مذهبی ولایت فقیه، انحصارطلبی که یکی از ویژگی‌های اصلی این رژیم است با الیگارشی سلطنتی کاملاً منطبق است. در واقع هر دو رژیم دارای ساختاری الیگارشیک هستند، تنها تفاوت در گروهی است که انحصار منابع قدرت و ثروت را در دست دارند. از این‌رو کسانی که امروز در قالب نیروهای اجتماعی علیه نظام ارزشی موجود و ساختار انحصارطلبانه آن می‌شورند، بالقوه و حتی بالفعل بدنه آلترناتیوی هستند که ارزش‌هایی سراپا متضاد با ارزش‌های ر

ژیم کنونی و مابه‌ازای سلطنتی آن دارند. "

نتیجه :

خروجی و نتیجه مطالب بالا را میتوان در دستاوردهای مادی وعینی الترناتیو دید . یعنی که در پس همه حرف ها و بحث تئوریک در باره آلترناتیو ، بایستی بتوان دستاوردهای چهل سال نبرد مداوم در همه عرصه ها در مقابل رژیم ولایت فقیه با این درجه از سفاکی را نشان داد . بطور محوری و خلاصه از زبان خانم رجوی در سخنرانی در گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳ می خوانیم:

«...مقاومت ایران از ۴ دهه پیش با درک عمیق از ماهیت رژیم ولایت فقیه، بر اصلاح‌ناپذیری و ضرورت سرنگونی و تغییر آن پافشاری کرده است. بر خطرات این رژیم برای صلح و آرامش در منطقه و جهان تاکید کرده و خواستار تحریم همه‌جانبه فاشیسم دینی شده است.

به‌راستی اگر افشای ماهیت ارتجاعی خمینی و آخوندها نبود،

-اگر رنج و رزم و خون مجاهدین در نبرد با پاسداران و گشتاپوی آخوندها نبود،

-اگر ریختن زهر آتش‌بس به حلقوم خمینی نبود،

- اگر ایستادگی مجاهدین بر سر مواضعشان به بهای قتل‌عام نبود،

-اگر پایداری در اشرف و لیبرتی نبود،

-اگر ۶۵ بار محکومیت رژیم آخوندها در ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق بشر نبود،

-اگر نبود کتاب‌ها و اسناد روشنگر این مقاومت،

-اگر افشای تروریسم پاسداران به‌خصوص افشای اسامی ۳۲ هزار مزدبگیر نیروی قدس در عراق نبود،

-اگر نبود افشای پروژه ها و تأسیسات پنهان اتمی رژیم در نطنز و اراک،

- اگر مقاومت ایران با بیش از ۱۰۰ رشته افشاگری دقیق و مستند در ربع قرن، جهان را نسبت به بمب‌سازی پنهانی آخوندها بیدار و هوشیار نکرده بود،

امروز وضعیت به‌کلی متفاوت بود. و آخوندهای بمب به‌دست، امپراطوری و خلافت مورد نظر خود را برپا و تثبیت کرده بودند. البته قیمت را به تمام و کمال مردم و مقاومت ایران پرداختند. والا هرگز موجبات لیست‌گذاری آن‌ها فراهم نمی‌شد.

آری، مقاومت ایران با رهبری مسعود رجوی، رسالت تاریخی خود را انجام داد، تابوی ولایت فقیه و سپاه جهل و جنایتش را در هم شکست و برای خلافت شیطانی آخوندها آینده‌یی بر جای نگذاشت...».

سلسله تظاهرات در کشورهای مختلف جهان ، سازماندهی شده توسط مقاومت ایران، در طی یک ماه گذشته آفتابی است بر دلیل آمدن آفتاب ! که براستی طوفانی سیاسی علیه آخوندهای حاکم به راه انداخته است و همچنان ادامه دارد و اکنون در اوج خود در آلبانی در اشرف ۳ پایتخت جنبش مقاومت در جریان است   در حقیقت یکبار دیگر وبرای همیشه پایگاه مردمی و نیز قدرت سازماندهی و آمادگی و شایستگی تمام عیار شورای ملی مقاومت را به عنوان تنها آلترناتیو واقعی و حقیقی این رژیم نشان داد .همچنین گواه مجازی بودن و توهم سایر نیروهای مدعی آلترناتیوی است که دم خروس مذاکره با رژیم آخوندی از جانب بخشی از آنان اخیرا بیرون زد . بله   مبارزه یک علم است ونه کسب و تجارت . قانونمندیهای سر سخت و غیر قابل انعطافی دارد .کسانی این قانونمندیهای را کشف وبکار میگیرند که از فدا کاری به هر قیمت دریغ نکرده باشند و شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق، همچون نگینی بر تارک تاریخ معاصر ایران حرف های بسا بیشتری در این رابطه برای گفتن دارند که در آینده خواهیم شنید .

نعمت فیروزی

۱۴ ژولای ۲۰۱۹

۲۳ تیر ۹۸

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان