08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 12 شهریور 1398 ساعت 11:45

ورشکستگی نظام بانکی رژیم مطلب ویژه

نوشته شده توسط
به اعتراف منابع حکومتی وخامت وضعیت نظام بانکی رژیم در حدی است که ممکن است به سرنوشت مؤسسات ورشکسته مالی دچار شود.

روزنامه حکومتی جهان صنعت با اشاره به «ناترازی عمیق در وضعیت داراییها و بدهیهای بانکی» نوشت: این موضوع نظام بانکی را در وضعیت هشدار قرار داده که اگر با اقدام دیرهنگام همراه شود می‌تواند نظام بانکی را به سرنوشت مشابه مؤسسات مالی و اعتباری گرفتار سازد.

یک رسانه دیگر رژیم نیز نوشت: انباشته ۹ بانک به‌تنهایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که از معادل مبلغ کل ِ اسکناس و مسکوک ِ در دست ِ مردم هم فراتر می‌رود.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان