چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 05 آبان 1398 ساعت 19:24

پیشدستی احمقانه تواب تشنه به خون و یک فقره نعل وارونه! مطلب ویژه

نوشته شده توسط
تواب تشنه به خون ایرج مصداقی در یک شبکه اینترنتی اطلاعات آخوندها (به کارگردانی مزدور سعید بهبهانی-چهارشنبه اول آبان ۹۸) ادعا کرده است در حالیکه برای بدرقه مادرش به فرودگاه آرلاندا در استکهلم رفته بود

«یکی از عناصر مشترک فرقه رجوی و رژیم جمهوری اسلامی» تلاش کرده است از نزدیک از او عکس بگیرد!.

mesdaghi

تواب تشنه به خون در صحنه بعدی با آب و تاب مضحک در یک فیلمنامه پلیسی-جنایی توضیح میدهد که: «من گذاشتم یک مقداری دور بشود و بعد حرکات او را ببینم و او را دنبال کردم و در یک گوشه ای او را در تله انداختم خواست فرار کند با یک چرخی جلویش را گرفتم و اجازه ندادم و او حدود شش هفت دقیقه سعی میکرد فرار کند و عکسهایی که گرفته بود را پاک کند از تلفنش و لیکن من اجازه به او ندادم که بتواند همچین کاری را بکند...عاقبت پلیس سر رسید و او را سرپایی مورد بازجویی قرار دادند و تلفنش را گرفتند وتلفنش را چک کردند و متوجه شدند که عکسهایی از نزدیک انداخته و نتوانسته بود حذف کند ... گفتم این را با هموطنان درمیان بگذارم که در واقع چه چهره های پلیدی حضور دارند چه بسا اینجا و اونجا. اما اینها که ره بجایی نمیبرند من هم که بیدی نیستم که به این بادها بلرزم!».
تواب تشنه به خون با پیشدستی احمقانه و یک فقره نعل وارونه عمد دارد موضوع اصلی در برابر ایران ایر را دور بزند تا از سؤالات مقدر بعدی در مورد ارتباطات و مأموریتهایی که برای گشتاپوی آخوندی انجام میدهد، بگریزد.
طبق اظهارات آقای حسین عبدی هوادار شناخته شده مجاهدین در سوئد که در فرودگاه بطور اتفاقی مصداقی را مقابل ایران ایر دیده و با گرفتن عکس موجب تب و لرز وی شده، واقعیت چیز دیگریست.
عبدی میگوید: «وقتی مصداقی دید که من از او در جلوی ایران ایر عکس گرفتم، به طرز هیستریک افسار پاره کرد، به سمت من آمد و درگیر شد و با الفاظ رکیک شروع به فحاشی کرد و قصد کتک کاری داشت....در این زمان مردم جمع شدند و پلیس هم آمد. او بنای التماس و درخواست گذاشت و از پلیس میخواست عکسهایش پاک شود و میگفت میخواهد از من شکایت کند. پلیس گفت عکس گرفتن در سوئد جرم نیست. تو میتوانی شکایت کنی و این آقا هم میتواند برود...همه فهمیدند که هیاهو و هول شدن او از ترس انتشار عکس مربوطه است».

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۵ آبان ۱۳۹۸ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۹)