چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 09 آبان 1398 ساعت 15:29

خروش «بيروت به‌پا خيز»، توسط تظاهرکنندگان لبناني مطلب ویژه

نوشته شده توسط
يورش لباس شخصيها و چماقداران حزب‌الشيطان به قيام‌کنندگان در مرکز بيروت

تحولات در لبنان در حالي شتاب مي‌گيرد، که خروش «بيروت به‌پا خيز»، توسط تظاهرکنندگان لبناني در ميادين اصلي بيروت و در تمامي طول شب تکرار مي‌شود

در سيزدهمين روز قيام مردم لبنان جوانان دلير هم‌چنان مرکز شهر بيروت را 24ساعته در تسخير خود دارند و با موانعي که ايجاد کردند، از اين کانون انقلاب حفاظت مي‌کنند.

امروز لباس شخصيها و چماقداران حزب‌الشيطان به قيام‌کنندگان در مرکز بيروت يورش بردند. مردم به‌ويژه جوانان در مقابل اين يورش ايستادگي کردند.

خروش «بيروت به‌پا خيز»، توسط تظاهرکنندگان لبناني

گزارشها از لبنان هم‌چنين حاکيست، که بسياري از راهها توسط جوانان هم‌چنان بسته است

(تصاوير بسته بودن جاده‌ها و آتش زدن لاستيک و...)

علاوه بر بيروت ، صيدا و صور و ساير شهرهاي لبنان صحنه قيام مردم است

رئيس بانک مرکزي لبنان به سي.ان.ان گفت: نيازمند يک راه‌حل فوري هستيم. اگر چند روز اين اعتراضات ادامه پيدا کند اقتصاد لبنان فرو مي‌پاشد.

عرب نيوز طي گزارشي از لبنان نوشت:‌ ديوارهاي ترس فرو ريخته است. حمايت از حزب‌الله توسط جوامع شيعي مضمحل شده است

استعفاي سعد حريري نخست‌وزير لبنان

با اوجگيري قيام مردمي در لبنان و به‌رغم اصرار حزب‌الشيطان برعدم استعفاي دولت و حفظ وضعيت موجود، سعد حريري نخست‌وزير لبنان، استعفاي کل دولت لبنان را در پيروي از خواست قيام‌کنندگان لبناني اعلام کرد.

سعد حريري مي‌گويد استعفاي دولت را به خواست بخش بزرگي ار مردم تقديم مي‌کنم