05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 29 آبان 1398 ساعت 16:39

قعرمان عملیات محیرالعقول !!

نوشته شده توسط
ــ پیچیده نه ولی چند وجهی بلی ــ جای تردید نیست و در عمل مکر

به اثبات رسیده است که نوک پیکان

هر برنامه و ترفند و شعبده بازی

اطلاعاتی رژیم متوجه مقاومت سرفراز

ایران زمین است که در داخل کشور

همواره مایه دغدغه اوست و در عرصه

جهانی هم مُخل آرامش و آسودگی

خیال آن مجموعه پلید و خبیث .

 

   پیش از ورود به مطلب ، لازم است از خوانندگان عزیزی که تا کنون موفق به خواندن اطلاعیه کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت نشده اند ، خواهش کرد که آن را در سایت های مقاومت بخوانند. اطلاعیه حول دستگیری یکی از دژخیمان قتل عام 67 بنام حمید نوری و نقش « قعرمانانه » یکی از سخنگویان و کارگزاران اطلاعاتی رژیم بنام ایرج مصداقی ست که معرف حضور همگان است . متن اطلاعیه به حد کافی روشنگر تئاتری ست که پیش از اجرای کامل به شهادت دژخیمان خود رژیم ، آن را لو رفته باید پنداشت. « قعرمان نامدار » مصداقی که در تواضع و افتادگی ، بی ادعایی و پرهیز وسواس گونه از هر نوع دروغ شهره آفاق است ، متواضعانه ادعا می کند که طی یک عملیات « پیچیده چند وجهی » دژخیم حمید نوری را دستگیر کرده است. اینجا یک اشکال کوچولوی ناقابل پیش می آید که کمتر از یک ماه پیش از این ، اطلاعات سپاه پاسداران هم ادعا کرده بود که روح الله زم را طی یک عملیات « پیچیده چند وجهی » دستگیر و به ایران برده است. ما چه می دانیم ؟ !! لابد این هم جزو شباهت های ناگزیر است !! . من که ارادت خاصی در این جهان واویلا به راستگویان دارم از سرباز صدیق اطلاعاتی ، مصداقی می پرسم که چرا حمید نوری را که سالی دوبار به سوئد می آمده گرفتار عملیات پیچیده چند وجهی خود نکردی ؟ و حالا چه شده که به فراست افتادی ؟ . بنا به گفته سر دژخیم آخوند مقیسه یی عضو اصلی هیئت مرگ در قتل عام 67 ، حمید نوری در دعوا و طلاق کشی های خانوادگی پیش دستگاه قضایی و اطلاعاتی سوئد لو می رود. وقتی این دژخیم لو رفته است بعد از ورود به سوئد دیگر احتیاجی به عملیات پیچیده چند وجهی نداشته است. مگر در کمر پلیس و اطلاعات سوئد بیل خورده بوده که محتاج عملیات قعرمانی بنام مصداقی داشته باشد؟ مگر حمید نوری در بدو ورود در فرودگاه بال درآورده و از دست پلیس فرار و مخفی شده بود که زحمت قعرمان وزارت اطلاعات ایران بدهند ؟ . همه می دانند که هر لو رفته نامش در لیست پلیس و اطلاعات کشور به ثبت می رسد و در همان فرودگاه دستگیر می شود و یا زیر نظر می گیرندش تا به وقت دستگیری. مصداقی صدیق گناهی ندارد. گناه از منابع خاص الخاص اوست که موجب این بند به آب دادن شده است. واقعا از اتاق نفاق وزارت خوشنام اطلاعات بعید است که بخواهد زیر ابرویش را بردارد ، چشمش را کور کند. آمدند مصداقی را تطهیر کنند ، بیش از پیش لجن مالش کردند. آمدند به حساب خودشان پرچم دادخواهی قتل عام را از دست مقاومت ایران بگیرند و بدهند به دست مصداقی اما گندش را درآوردند. آخر دنیا آنقدرها هم که آخوندها و پادوهایشان حساب کرده اند ، بی حساب و کتاب نیست. خاصه وقتی که حریفی هوشمند و تیزبین و افشاگر چون مقاومت سرفراز ایران در صحنه است که قهرمانانه به قعرمان های رژیم می گوید : تو را با نبرد دلیران ایران چه کار / برو در ابرقوی اطلاعات چغندر خدمت بکار( کاری به وزن مصرع دوم نداشته باشید). فکر می کردیم حاج آغا علوی چیزکی بارش هست تا نگو از شیطان خنگ و عاجز شده از آخوندها ، خنگ تر است که نمی داند در سگ دعواها چه جور کارت روی میز رقیب ، اطلاعات سپاه بگذارد. نویسنده این سناریو به درد دسته سید رزاق سابق شیراز می خورد تا مصداقی را به کسوت امیر هوشنگ خان مفتخر کند.

   شورش در شهرهای ستم کشیده ایران ، در عراق و لبنان بیانگر موقعیت و پریشان حالی رژیم فاشیستی ملا پاسدار حاکم بر ایران است. تجربه به ما نشان داده است که این رژیم یکی از راه های برون رفت هر چند موقت خود از گرداب بحران ها ، پیله کردن به مقاومت ایران دیده است. وقتی با تانک و توپ و بمباران نمی شود ، این وزارت بدنام اطلاعات و اطلاعات سپاه است که باید با دسیسه ها و تحریکات و توطئه ها فعال تر گردند و به عنوان « منابع خاص » هوای خدمتگزاران صدیق خارج کشور را داشته باشند. بنده شیطان مصداقی که سازمان و گروهی ندارد که به بی بی سی می گوید : ما هم منابع خاص خودمان را داریم. عین حقیقت را گفته است. مو لای درزش نمی رود. سقف اتاق نفاق که هنوز روی سر ساکنان خراب نشده است که انشاءالله خواهد شد. آنچه را که دراین میان نباید از یاد ببریم و یا شک کنیم اینکه مصداقی منابع خاص الخاص ندارد. دارد ، خوبش هم دارد. خوش به حالش با اینهمه خوش شانسی و خوشنامی !      

 

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان