05282020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 22:26

حمایت از قیام : اطلاعيه نماينده فدرال آلمان توماس نورد از فراكسيون حزب چپ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
اعتراضات مردمي در ايران شايسته همبستگي تام و تمام ماست ۲۷  نوامبر 2019

عليرغم خبررساني بد، ادامه كنترل و بخشا بسيار محدود ارتباطات اينترنتي و عليرغم اطلاعيه هاي ضعيف اتحاديه اروپا در مورد اعتراضات در ايران، گزارشات سازمانهاي حقوق بشري مانند عفو بين الملل مايه نگراني از بابت استمرار سركوب شديدعليه اعضاي اپوزيسيون و تظاهركنندگان مي باشد.

رسانه هاي بين المللي كمااينكه رسانه هاي اپوزيسيون سياسي ايران خبر از اعتراضات در حداقل ۱۷۰ شهر و روستا در سرتاسر كشور ميدهند. بنابراين اطلاعات گفته ميشود كه حدود ۴۵۰ تن از تظاهركنندگان كشته شده اند، ۱۵۴ تن از قربانيان شناسايي شده، حداقل ۳۵۰۰ نفر مجروح شده و حدود ۷۰۰۰ نفر دستگير شده اند. حتي منابع خود رژيم آخوندي مانند خبرگزاري فارس صحبت از آتش سوزي در ۷۳۱ بانك، تخريب ۱۸۰ پمپ بنزين و بسياري از خانه ها و مغازه هاي افرادي ميكند كه نزديك به سپاه پاسداران مي باشند.

دولت ايران تلاش ميكند تا اعلام كند كه قيام پايان يافته است، اما قادر نيست كه دلايل اين ادعا را ارائه دهد. اين دولت ابعاد واقعي وحشيگريها و اين واقعيت را ميپوشاند كه اوضاع تحت كنترل نيست. اعلام پيگرد عليه فعالان جنبش اعتراضي و تهديد به اعمال اشد مجازات نشاندهنده آنست كه رژيم آماده است شديدترين خشونتها و سركوب دولتي را اعمال كند.

شدت درگيريها، شجاعت انسانهايي كه جان خود را بخطر مي اندازند و طول كشيدن ناآرميهايي كه در اين اثني به دو سال بالغ ميشوند، نشان ميدهند كه رژيم رفرم پذير نيست، بلكه در آستانه سقوط قرار دارد. دقيقا بدين خاطر بسياري از تظاهركنندگان موجويت نظام را زيرسئوال برده و خواستار يك تغيير بنيادين هستند.

درهمين رابطه كفايت نميكند كه دولت آلمان فدرال فقط اعلام كند از گزارشات در مورد جان باختن قربانيان ابراز انزجار ميكند و برخورد نامناسب نيروهاي امنيتي ايران را محكوم كرده و خواستار رفع قطع اينترنت مي باشد. دولت آلمان فدرال بايد از خواسته انجام يك تحقيق بين المللي در مورد رفتار نيروهاي امنيتي حمايت كند. سركوب وحشيانه عليه مردم ايران بايد پايان پذيرد و مقصرين اين سركوب بايد مورد پيگرد قرار بگيرند.

مبارزه مردم ايرن براي آزادي در داخل كشور و در اينجا نياز به همبستگي تمام عيار ما دارد.

توماس نورد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان