09302020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 07:53

قيام ايران – شماره46 انتشار اسامي 30 تن ديگر از شهيدان قيام مردم ايران، شمار اسامي اعلام شده شهيدان به 350 ميرسد مطلب ویژه

نوشته شده توسط
سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي 30 تن ديگر از شهيدان سرفراز قيام مردم ايران را اعلام كرد. به اين ترتيب شمار شهيداني كه اسامي آنها تا كنون اعلام شده به 350 تن بالغ ميشود.

شمار شهيدان قيام سراسري كه 189 شهر را در برگرفت، بيش از 1000 تن است. شماري از كودكان و نوجوانان زير 18 سال نيز در ميان شهيدان به چشم ميخورند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با درود به شهيدان سرفراز قيام مردم ايران، شوراي امنيت ملل متحد، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به محكوم كردن اين كشتار بزرگ و اقدام فوري براي توقف جنايت عليه بشريت و آزادي دستگير شدگان فراخواند و از دبيركل ملل متحد خواست يك هيأت حقيقت ياب را براي تحقيق پيرامون ابعاد اين كشتار بزرگ و بازديد از زندان ها و دستگير شدگان سريعا به ايران اعزام نمايد. جامعه بين المللي مي بايد استبداد خونريز حاكم را از خانواده ملل طرد كند و خامنه اي، روحاني و ساير سردمداران اين رژيم بايد در برابر عدالت قرار گيرند.  

اسامي 30 شهيد بشرح زير اعلام شده است:

 1. تهران                             امير حسين صادقي
 2. تهران                            حميدرضا قبولي
 3. اسلامشهر –تهران             مهدي ولي پور
 4. شهريار-تهران                   اسماعيل قلي پور
 5. قدس –تهران                   حميد حسيني
 6. قدس –تهران                   …فلاحتي
 7. رباط كريم-تهران             جاويد ميرزايي
 8. نسيم تهران                       احمد حسن پور
 9. شوشتر                           عباس كعبي
 10. شوشتر                         رضا دلفي
 11. شوشتر                         محمود كعبي
 12. شوشتر                         علي سليماني
 13. شيراز                           اميرپاشا قارچي وند
 1. شيراز                           محمد توسلي
 1. شيراز                           محمد حسين داستانخواه
 2. مريوان                         سامان باسامي
 3. كرمانشاه                       مظاهر رستمي
 4. اسلام آبادغرب               سعيد نورالهي
 5. كرمانشاه                       حميدبرهاني
 6. كرمانشاه                       عبدالله منصوري
 7. كرمانشاه                       مصطفي همتي راد
 8. كرمانشاه                       قادر بهمن يار
 9. كرمانشاه                       افشين جليلي
 10. كرمانشاه                       جواد پالاني
 11. كرمانشاه                     محسن اسفندياري
 12. كرمانشاه                     بهمن كامراني
 13. كرمانشاه                       منصور رضايي
 14. كرمانشاه                       شكيبا بيرانوند        
 15. كرج                             مهدي آقاياري
 16. كرج                             مهدي عطارزاده        

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15آذر 1398 (6 دسامبر 2019)


مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان