09282020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 21:50

وزارت خزانه داری آمریکا لیست گذاری مبارزه با تروریسم مربوط به رژيم ایران را به‌روز کرد مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 تحریم یک فرد / 5 نهاد /  2 کشتی فرد زیر به فهرست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده دفتر کنترل داراییهای خارجی اضافه شده است:

 عبدالحسین خدری – اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با نیروی قدس سپاه پاسداران)
 نهادهای زیر به فهرست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده دفتر کنترل داراییهای خارجی اضافه شده است:
- شرکت GATEWICK LLC در امارات – اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با ماهان ایر)
- شرکت خدمات کامی ایر (GOMEI AIR SERVICES CO., LTD)
- شرکت جهانگردی و مسافرتی به مقصدهای جهان – امارات متحده عربی - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با ماهان ایر)
- شرکت جهان دریا خدری -  در تهران، ایران - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با عبدالحسین خدری)
- شرکت دریانوردی راه ابریشم – مسقط عمان - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با عبدالحسین خدری)

 کشتیهای زیر به فهرست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده دفتر کنترل داراییهای خارجی اضافه شده است:
-  ژنو 11 با پرچم ایران - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با شرکت جهان دریای خدری)
- ژنو 12 با پرچم ایران - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] (در رابطه با شرکت جهان دریای خدری)

 تغییرات زیر به فهرست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده دفتر کنترل داراییهای خارجی داده شده است:
ماهان ایر – تهران ایران - اطلاعات افزوده تحریمها – مشمول تحریمهای ثانویه [تروریستهای جهانی به طور ویژه نامگذاری شده] [مقررات تحریمهای مالی ایران] [تحریمهای مروبط به تکثیر کنندگان تسلیحات کشتار جمعی]

♦️یادآوری: 64 هواپیمای ماهان ایر هم لیست شده است که مشمول همین تحریمهای جدید که در سایت وزارت خزانه داری آمریکا

ترجمه و تنظیم: بگوآزادی
ماهان ایر آمده شده اند

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان