05292020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 27 آذر 1398 ساعت 20:08

شصت و ششمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
مجمع عمومی ملل متحد عالیترین مرجع جهانی، شصت و ششمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد را، که پیش از این در کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شده بود، با ۸۱ رأی موافق به تصویب رساند.

در قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل متحد، جامعه جهانی از نقض حقوق اولیه انسانی و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدامها و به ویژه اعدام نوجوانان و هم چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها در عمل و درقوانین فاشیسم مذهبی حاکم برایران ابراز نگرانی می کند و به خصوص نگرانی بین المللی را نسبت به تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی. از جمله اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیرسن قانونی و اعدام علیه افراد براساس اعترافات اجباری را که بانقض قوانین بین المللی صورت می گیرد» مورد تاکید قرار می دهد.
قطعنامه مجمع عمومی هم‌چنین از رژیم می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمین‌های رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».
قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل بازداشت شدگان در زندانها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به‌خاطر «استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» بازداشت شده‌اند، از جمله «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات » دستگیر شده‌اند فرا می‌خواند.
در بخش پایانی قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران تحت حاکمیت آخوندها، آمده است: «(مجمع عمومی) تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه دهد».
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تصویب این قطعنامه و ابراز نگرانی جامعه جهانی از نقض سیستماتیک حقوق بشر درایران را به مردم به پاخاسته و قیام آفرین ایران تبریک گفت وتاکید کرد: «از آنجایی که سران و مقامات اصلی رژیم آخوندها، مسئول کشتار بزرگ در قیام مردم ایران با بیش از ۱۵۰۰ کشته و مسئول یک قتل عام خیابانی هستند و هم چنین دست اندرکاران جنایات بزرگی چون قتل عام سی هزار زندانی سیاسی درسال ۶۷ هستند، باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد محاکمه و حسابرسی قرار بگیرند.
مشخصا شورای امنیت بایدکشتار قیام کنندگان را جنایت علیه بشریت اعلام کند وهیات تحقیق برای بازدیداز زندانهای این رژیم را به ایران بفرستد. آمران و عاملان این کشتار هولناک باید دربرابر عدالت قرار گیرند».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان