چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 27 آذر 1398 ساعت 20:23

حکم اعدام غیابی پرویز مشرف به جرم "خیانت بزرگ" مطلب ویژه

نوشته شده توسط
پرویز مشرف، ژنرال ۷۶ سالۀ بازنشسته ارتش و رئیس جمهوری پیشین پاکستان به اتهام اعلام وضعیت اضطراری و زیر پا گذاشتن قانون اساسی پاکستان در سال ۲۰۰۷ تحت پیگرد بود و سرانجام به اعدام غیابی محکوم شد.

پرونده وی از سال ۲۰۱۳ در دستگاه قضایی پاکستان گشوده شد اما محاکمه او هر بار به تأخیر می‌افتاد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دادرس ارشد پاکستانی خبر محکومیت پرویز مشرف را تأیید کرده است.

اختر شاه، وکیل مدافع رئیس جمهوری پیشین پاکستان در رابطه با اعلام وضعیت اضطراری توسط وی گفته است که پرویز مشرف "هیچ کار اشتباهی" نکرده است.

پرویز مشرف پس از یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ قدرت را به دست آورد و به مدت نه سال زمام امور پاکستان را در داشت.

وی در یک اقدام غیر‌معمول در سال ۲۰۰۷ پارلمان پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و برای حفظ قدرت خود وضعیت اضطراری اعلام کرد.

اما پروژه رئیس جمهوری سابق پاکستان با شکست روبه‌رو شد و در نهایت وی در اوت سال ۲۰۰۸ با فشار پارلمان از ریاست جمهوری استعفا کرد.