04112021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 04 دی 1398 ساعت 18:50

شبیه‌سازی مجاهدین با شاه در شعارسازی اطلاعات سپاه

نوشته شده توسط
در تجمع اعتراضی ۱۶آذر علیه حضور سرجلاد رئیسی در دانشگاه تهران

ترفند وگفتمان سازی ولی فقیه ارتجاع علیه قیام در پوشش کمونیستی علاوه بر دجالگری اسلامی

 ˜گواهی دانشجویان و صدای ضبط شده کانون شورشی از صحنه:

شعارها این بود که «زندان، تفنگ و باتون، نمی شینیم ما آروم » و «حراست دانشگاه، شعبه اطلاعات»...

 وقتی به مهمترین شعار رسیدیم که «قضاییه جلادان، مقدمتان خون باران» یک دختر بسیجی از بین جمعیت شعار داد «مجاهد، پهلوی- دو دشمن آزادی» و تعدادی که همراهش بودند و مشخص بود از قبل تمرین کرده بودند تکرار کردند. اکثریت دانشجویان...سکوت کردند. مشخص بود زمانی که شعارها علیه رئیسی داشت رادیکال تر میشد، این دختر و همراهانش میخواستند جهت شعارها و جو کلی را منحرف کنند...دو دانشجو گفتند که پس هدف اینه! یعنی متوجه بودند که این شعار به شکل واضح خط رژیم است و نه حرف دانشجوها...

افرادی را دردانشگاه می شناسم که با ظاهر عادی و حتی گاهی با ظاهری که رژیم اسم بدحجابی رویش میگذارد اعضای فعال بسیج هستند و ... اسامی آنها را در اختیار سازمان قرار میدهم ... من تا آخر تجمع در صحنه حضور داشتم و از صحنه آن شعار و تجمع فیلم گرفتم و این فیلم موجود است.

˜این شعار را دیگر کسی تکرار نکرد اما روز بعد سایبری سپاه با مونتاژ و تکرار چندین باره شعار آنرا روی اینترنت گذاشت.

در کلیپ مونتاژی سایبری سپاه، شعار زن بسیجی و همراهی چند نفره با وی که ۷ثانیه است، چهار بار با همان شکل موج به مدت ۲۸ثانیه تکرار شده است. تشابه شکل موج در هرجهار نوبت بر روی صفحه نمایش نرم افزار ادیتور، نشاندهندة تکرار کلیپ هفت ثانیه یی است.

در هیچ صحنه یی از کلیپ مونتاژ شده، حتی یک نفر درمیان تجمع دیده نمی شود که حرکت بدن و صورت و لب و دهانش با شعار مربوطه انطباق داشته باشد. مقایسه صحنه اولیه شعار دادن زن بسیجی با تصاویر این کلیپ نشان می دهد که شعارهای چهار بار تکرار و مونتاژ شده، عمدا ًروی تصاویری که نفرات بیشتری دارند، چسبانده شده است.

˜و بالاخره،کلیپ مونتاژ شده با زیرنویس زیر بسته بندی شده است:

«این جنبشی است که همین امروز تکلیف خود را با پهلوی و مجاهد مشخص می کند»!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروع سناریوی شبیه‌سازی و اینهمانی توسط ولی‌فقیه

خامنه ای که در قیام دیماه ۹۶، از نقشه آمریکا و پول عربستان و اجرای قیام توسط مجاهدین حرف می زد، در قیام آبان ۹۸ به عمد برای لجن‌مال کردن مجاهدین و کانونهای شورشی که در سراسر ایران به درهم کوبیدن مراکز غارت و سرکوب برخاسته بودند، مجاهدین و خانواده پهلوی را در کنار یکدیگر اسم برد تا به گفتمان دیکته شده راویان حکومتی قیام به ویژه در نماز جمعه ها تبدیل شود.

این شبیه‌سازی و اینهمانی کردن آخوندی و ضدتاریخی از سوی میوه‌چینان و دزدان انقلاب ضدسلطنتی کسی را نمی‌فریبد. آثار شکنجه‌های دژخیمان شاه بر بدنهای مجاهدین هنوز باقیست و همه می‌دانند که بنیانگذاران و مرکزیت و بسیاری اعضای این سازمان به جرم آزادیخواهی توسط دیکتاتوری سلطنتی در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند.

اظهارات رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت

خانم مریم رجوی در چهلمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی در بهمن ۱۳۹۷ در باره همدستی شیخ و شاه علیه آزادی و آزادیخواهان خاطرنشان کرد:

«این رژیم(ولایت فقیه) نتیجة سرکوبِ جنبش‌های انقلابی توسط شاه خائن است. به‌طوری که از خلاء ناشی از آن خمینی سربرآورد. تاریخ ایران پیوسته شاهد بوده که شاه و شیخ در برقراری استبداد و ستم و همچنین درغارت مردم بینوا همدست و هماهنگ عمل کرده‌اند. امروز هم می‌بینیم که از یک طرف، شکنجه‌گران و مظاهر فاسد دیکتاتوری سابق در زمره مستخدمان این رژیم درآمده‌اند. از طرف دیگر، مزدوران آخوندها، مبلغان سلطنت مدفون شده‌اند تا این طور جا بیندازند که در ایران یا باید شاه، سلطنت کند یا ولایت شیخ برقرار باشد و جایی برای دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم وجود ندارد. می‌دانید که یکی از مهره‌های کودتای ۲۸ مرداد، سرلشگر زاهدی بود و پیش از کودتا قویاً تحت حمایت آخوند کاشانی قرار داشت. حالا پسر همان سرلشکرِ کودتاچی که داماد شاه هم بوده، به‌حمایت از رژیم ولایت فقیه رو آورده است. او در یک آگهی چند ده‌هزار دلاری در روزنامه نیویورک تایمز از سیاست‌های جنایتکارانه آخوندها در منطقه دفاع کرده و نوشته بود که چرا «گفته نمی‌شود که ایران در سوریه به دعوت دولت مشروع و کشور مستقل سوریه حضور دارد» (نیویورک تایمز ۳۱مه۲۰۱۸ ).

 یک نمونه مفتضح دیگر این است که مهم‌ترین سردژخیم شاه یعنی پرویز ثابتی چند سال پیش کتابی نوشته بود که ظاهراً شرح خدمات خودش برای دیکتاتوری شاه بود. ولی در اصل هدفش تلاش برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران و به‌خصوص رهبر این مقاومت یعنی مسعود بود. جنبه قابل توجه انتشار این کتاب این است که یک مزدور نیروی تروریستی قدس که سوابق رسوایی هم دارد طرف مصاحبه دژخیم ثابتی است و انتشار کتاب این دژخیم شاه آنهم توسط چنین مزدورانی انجام میگیرد.

حقیقت دیگر در مورد انقلاب ضد سلطنتی این است که این انقلاب محصول رنج و خون و مبارزه طولانی مجاهدان و مبارزان ایران به‌خصوص جنبش‌های مسلحانه انقلابی بود. سازمانهایی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و همچنین سایر نیروهای آزادیخواه که با فداکاری بسیار بذر انقلاب را در جامعه و تاریخ ایران افشاندند. هم‌چنان که پدر طالقانی در مورد بنیانگذاران شهید مجاهدین گفت: آن‌ها بودند که راه جهاد را گشودند. در آن سال‌ها، خمینی دجال در سکوت و سازش با رژیم شاه بود و حتی علیه جنبش انقلابی سیاهکل، موضعگیری ننگینی کرد و اطلاعیه‌یی داد که گفته بود «از حادثه‌آفرینی استعمار در کشورهای اسلامی نظیر حادثة سیاهکل ...فریب نخورید و اغفال نشوید».

سردژخیم قضاییه خامنه ای در دانشگاه تهران

در پی کشتار بزرگ و در ادامة آن خامنه ای در روز ۱۶آذر۹۸ آخوند رئیسی سردژخیم قضاییه آخوندی را برای سخنرانی در جمعی از مزدوران بسیجی، در فضای امنیتی و قرق شده توسط پاسداران و لباس شخصیها با پوشش دانشجویی، به دانشگاه تهران فرستاد.

اما به رغم همه تدابیر امنیتی و بگیر و ببندها، تجمع اعتراضی دانشجویان شکل گرفت.

گواهی دانشجویان و کلیپ صوتی کانون شورشی از صحنه

به گواهی دانشجویان و صدای ضبط شده کانون شورشی از صحنه که در اختیار کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شوراست:

«شعارها این بود که «زندان تفنگ و باتون، نمی شینیم ما آروم» و «حراست دانشگاه شعبه اطلاعات» و «جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست»... وقتی به مهمترین شعار رسیدیم  قضاییه جلادان، مقدمتان خون باران» یک دختر بسیجی از بین جمعیت شعار داد «مجاهد، پهلوی- دو دشمن آزادی» و تعدادی که همراهش بودند و مشخص بود از قبل تمرین کرده بودند خیلی هماهنگ شعار را تکرار کردند ولی اکثریت دانشجویان که در محل حضور داشتند، سکوت کردند و مشخص بود زمانی که شعارها علیه رئیسی داشت رادیکال تر میشد این دختر و همراهانش میخواستند جهت شعارها و جو کلی را منحرف کنند..دو دانشجو گفتند که پس هدف اینه! یعنی متوجه بودند که این شعار به شکل واضح خط رژیم است و نه حرف دانشجوها...

مسئله مهم دیگری که وجود داشت این بود که یک دختر چادری بدون پوشاندن چهره، وسط دایره تجمع کنندگان بود و با دوربین عکس و فیلم می گرفت. حتی گاهی مستقیم از چهره دانشجوها عکس می گرفت و مسئله اینجاست که یک دانشجو بخاطر شرایط امنیتی آن روز دانشگاه نمی تواند با دوربین و بدون پوشواندن چهره بیاید و خیلی راحت عکس و فیلم تهیه کند... این فرد با آن دختر بسیجی شعار دهنده و همراهانش بود.

من افرادی را دردانشگاه می شناسم که با ظاهر عادی و حتی گاهی با ظاهری که رژیم اسم بدحجابی رویش میگذارد اعضای فعال بسیج هستند و ... اسامی آنها را در اختیار سازمان قرار میدهم... من تا آخر تجمع در صحنه حضور داشتم و از صحنه اون شعار و تجمع فیلم گرفتم و این فیلم الان هم موجود است» فیلم را در اینجا می تواند ببینید

 

کلیپ مونتاژ شده سایبری سپاه بر روی اینترنت

 شعار «مجاهد، پهلوی- دو دشمن آزادی» را در تجمع دانشگاه دیگر کسی تکرار نکرد اما روز بعد (۱۷ آذر) سایبری سپاه با مونتاژ و تکرار چندین باره شعار، آنرا با بسته بندی کمونیستی به عنوان شعار روز دانشجو بر روی اینترنت گذاشت.

در کلیپ مونتاژ شدة سایبری سپاه، شعار زن بسیجی و همراهی چند نفره با ویکه ۷ثانیه است، چهار بار با همان شکل موج به مدت ۲۸ثانیه تکرار شده است. تشابه شکل موج در هرجهار نوبت بر روی صفحه نمایش نرم افزار ادیتور، نشاندهندة تکرار کلیپ هفت ثانیه یی است.

در هیچ صحنه‌یی از کلیپ مونتاژ شده، حتی یک نفر درمیان تجمع دیده نمی شود که حرکت بدن و صورت و لب و دهانش با شعار مربوطه انطباق داشته باشد. مقایسه صحنه اولیه شعار دادن زن بسیجی با تصاویر این کلیپ نشان می دهد که شعارهای چهار بار تکرار و مونتاژ شده، عمدا ًروی تصاویری که نفرات بیشتری دارند، چسبانده شده است.

و بالاخره،کلیپ مونتاژ شده با زیرنویس زیر بسته بندی شده است: «این جنبشی است که همین امروز تکلیف خود را با پهلوی و مجاهد مشخص می کند»! فیلم را در اینجا می تواند ببینید

ترفند وگفتمان سازی علیه قیام در پوشش کمونیستی

ضربات آتشین جوانان شورشی در سراسر میهن بر مراکز غارت و سرکوب و بر بسیج و سپاه دشمن را باهیچ سریشمی نمی‌توان به بقایای شاه چسباند که رسماً و علناً در پی جذب سپاه پاسداران و انجذاب در آن بوده اند. اینجاست که ارتجاع غالب که قافیة قیام بر او تنگ آمده از شدت فلاکت، مضافاً بر همة دجالگریها و پوشش اسلامی، به پوشش کمونیستی هم روی می آورد. خامنه ای در تنگنای سرنگونی، ملاحظه قافیه را نمی‌کند و به شدت نیازمند است که آلترناتیو «آینده» را با «گذشته» دفن شده شاه درهم بیامیزد تا برای «حال» نزار شیخ فرجة بقا بخرد.

گفتمان‌سازی ولایت، درقدم بعد برای آب انداختن دهان مرتجعین چپ‌نما سوار بر همان «شاهکار» مونتاژ شده به کارسازی و دامن زدن به رشته‌یی از دعاوی و مجادلات مبتذل در فضای مجازی به منظور تصفیه حساب با مجاهدین می‌انجامد و دور تسلسل بازی در زمین دشمن را به همراه دارد. این تلاشی عبث برای برگرداندن برگ قیام علیه مجاهدین و مقاومت ایران به سود دشمن است. به جای خنثی کردن و سوزاندن برگ و ادعای خامنه ای علیه قیام آفرینان و کانونهای شورشی به ارتجاع غالب سوخت می‌رساند. هدف از اینهمانی و شبیه‌سازی مجاهدان آزادی با سلطنت دست‌نشانده استبدادی همانا تخطئة آلترناتیو انقلابی دمکراتیک، منحرف کردن اذهان و سرپوش گذاشتن بر اصل موضوع یعنی حاکمیت جمهور مردم ایران است.

اشاره به سوابق

چسباندن مجاهدین و مقاومت ایران به آمریکا، «استکبار جهانی» و «صهیونیسم بین الملل» چیز جدیدی نیست و ۴۰ سال سابقه دارد. خمینی در ۴ تیر ۱۳۵۸ میگفت: «هر روزی که بخواهد این نهضت یک قدم بردارد، مجلس شورا می‌خواهد مفتوح بشود، می‌بینیم که یک بساطی در امجدیه پیش می‌آید؛ یک غائله درست می‌شود و مع الاسف جوانهای ما مطلع نیستند که اینها چه دارند می‌کنند ...خیال می‌کنند که مسئله چماقدار است و تظاهرکننده، مساله این است؟ نه، مساله این نیست. این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسأله عمق دارد. مسأله امریکاست. مسأله این است که باید امریکا بیاید اینجا و مقدّرات کشور ما را به دست بگیرد».

خاستگاه شعار «رضا شاه روحت شاد» برای تخطئه قیام و آلترناتیو انقلابی دمکراتیک در قیام دیماه ۱۳۹۶ نیز متعاقباً در جریان جنگ گرگها فاش شد. ششماه پس از قیام دیماه، روزنامه جمهوری اسلامی در ۵ تیر ۱۳۹۷ در حمله به باند رقیب نوشت: «این جماعت آنقدر بی‌پروا شده‌اند که عده‌ای را با شعارهای بی‌سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت‌خور، روانه مجلس می‌کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند. این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی‌ها حضور دارند و پایان تکبیرشان مرگ بر غارتگر بیت‌المال است. همه آنها را به‌خوبی می‌شناسند».

در مورد راه‌اندازی شبکه‌های گوناگون توسط وزارت اطلاعات آخوندها، بیانیه شورای ملی مقاومت ایران در مرداد ۹۸ خاطرنشان می‌کند:

«هاشم خواستار، نمایندة معلمان آزادة ایران، در ۳۰ تیر ۱۳۹۸نوشت: «گروه فرزانگان توسط ارتش سایبری، برای شکار آزادیخواهان به­وجود آمده است... از همکاران خواستم که هوشیار باشند که این گروه توسط ارتش سایبری به­وجود آمده است».

 نمایندة معلمان آن­گاه به ذکر دو موضوع بسیار قابل توجه دیگر در بارة خط قرمز رژیم و در بارة پسر شاه پرداخته و می‌گوید: «در روز ۱۹ آبان ۹۷ که نیروهای امنیتی با فشار ملت قهرمان ایران مجبور شدند مرا از بیمارستان روانی سینا آزاد کنند، دو نفر از نیروهای امنیتی به سراغم آمدند و از من خواستند که چون سازمان مجاهدین خلق از تو حمایت کرده اند، باید بر علیه آنها بیانیه بدهی و خط قرمز ما رهبری هم نیست بلکه سازمان مجاهدین خلق است.... باز پارسال در اردیبهشت ۹۷ که مأموران اطلاعات به باغم آمدند، از من پرسیدند که چرا با شاهزاده رضا پهلوی همکاری نمی کنی؟ می­خواهی الآن شمارة موبایل شاهزاده را بگیریم که با او صحبت کنی؟ که گفتم: نه».

 معلم زندانی تصریح می کند که «غرض از نوشتن این مقاله، حمایت و یا مخالفت با تشکیلات خاصی نیست بلکه بیان حقایق است تا هر کس بداند که در کدام اردوگاه مبارزه کرده و آیا دموکرات واقعی‌ست یا دموکرات کوتوله ...».

 وی (هاشم خواستار) سه هفته بعد از نوشتن این مقاله بار دیگر در ۲۰ مرداد ۹۸ دستگیر شد. واضح است که اطلاعات آخوندی او را به­شدت برای پس گرفتن این اظهارات تحت فشار قرار می­دهد».

پیام خون شهیدان       

 آخوند یونسی وزیر اطلاعات پیشین رژیم گفته بود: «وزارت اطلاعات با نفوذ در سازمانهای برانداز مانع از وحدت و تصمیمات خطرناک آنها علیه نظام می شود. وزارت اطلاعات بر شعار تبدیل مخالف به منتقد نظام تلاش کرده است تا جریانهای داخلی به خارج میل پیدا نکنند. وزارت اطلاعات گرایش جریان خودی به غیرخودی را خطرناک دانسته و از آن جلوگیری میکند و در تبدیل جریانهای ضدانقلاب به جریانهای بی‌خطر موفقیتهایی نیز داشته است»(خبرگزاری حکومتی مهر- ۱۰ شهریور ۸۳).

در چهلمین روز شهیدان قیام، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت، بر لزوم هوشیاری و اهمیت افشای ترفندها و گفتمان‌های سپاه و اطلاعات آخوندی علیه قیام خلق و بر ضرورت پاکسازی صفوف مخالفان واقعی رژیم (با هر نگرش و اختلاف سیاسی) از نفوذ و آلودگیهای رژیمی و بازی کردن در میز دشمن، تأکید می کند. این، پیام خون کاروان پرافتخار شهیدانی است که با گلولة همین پاسداران و اطلاعاتیها به خاک افتادند.

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۴ دی ۹۸

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان