09302020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 06 دی 1398 ساعت 14:56

خبرگزاری رویتر و خبرگزاری آلمان : یادبود شهدای قیام ایران در مقابل سفارت رژیم ایران

نوشته شده توسط
  ايرانيان تبعيدي در مقابل سفارت ايران در برلين اعتراض ميكنند

a6a8a4a5

چندين ده نفر از ايرانيان تبعيدي روز پنج شنبه در برلين عليه اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان در ميهن شان دست به اعتراض زدند. در مقابل سفارت ايران آنها خواستار تشكيل يك كميسيون تحقيق از سوي اتحاديه اروپا و سازمان ملل شدند. جواد دبيران سخنگوي (نمايندگي) شوراي ملي مقاومت ايران در برلين گفت ”آنچه در ايران در حال رخ دادن است، جنايت عليه بشريت است.”

به گفته وي در زندانهاي ايران تظاهركنندگان دستگيرشده كماكان در معرض اعمال خشونت قرار دارند. وي گفت: ”دولت آلمان بايد اين جنايات را محكوم كند.” بنا به گزارش پليس اين گردهمايي مسالمت آميز برگزار شد.

tahereberlin mojahedin iran

a4a3

Protestierende vor der Iranischen Botschaft in Berlin am zweiten Weihnachtsfeiertag Foto: REUTER

از اواسط ماه نوامبر در ايران اعتراضات سراسري عليه افزايش قيمت بنزين و جيره بندي موادسوختي براه افتاده است. بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در جريان اين ناآراميها ۳۰۴ نفر جان خود را ازدست دادند، چندين هزار نفر مجروح شدند. بنا به گزارشات تاييد نشده در جريان اين اعتراضات بيش از يكهزار نفر دستگير شده اند. ايران گزارش عفو بين الملل در اواسط ماه دسامبر را بعنوان بي پايه رد كرد.

a16

dpa

26.12.2019

ايرانيان تبعيدي در مقابل سفارت ايران در برلين اعتراض ميكنند

چندين ده نفر از ايرانيان تبعيدي روز پنج شنبه در برلين عليه اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان در ميهن شان دست به اعتراض زدند. در مقابل سفارت ايران آنها خواستار تشكيل يك كميسيون تحقيق از سوي اتحاديه اروپا و سازمان ملل شدند. جواد دبيران سخنگوي (نمايندگي) شوراي ملي مقاومت ايران در برلين گفت ”آنچه در ايران در حال رخ دادن است، جنايت عليه بشريت است.”

به گفته وي در زندانهاي ايران تظاهركنندگان دستگيرشده كماكان در معرض اعمال خشونت قرار دارند. وي گفت: ”دولت آلمان بايد اين جنايات را محكوم كند.” بنا به گزارش پليس اين گردهمايي مسالمت آميز برگزار شد.

از اواسط ماه نوامبر در ايران اعتراضات سراسري عليه افزايش قيمت بنزين و جيره بندي موادسوختي براه افتاده است. بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در جريان اين ناآراميها ۳۰۴ نفر جان خود را ازدست دادند، چندين هزار نفر مجروح شدند. بنا به گزارشات تاييد نشده در جريان اين اعتراضات بيش از يكهزار نفر دستگير شده اند. ايران گزارش عفو بين الملل در اواسط ماه دسامبر را بعنوان بي پايه رد كرد.

 

a1

زيرنويس عكس: معترضين در مقابل سفارت ايران در برلين در دومين روز كريسمس (عكس از رويترز)

a12

https://www.bz-berlin.de/liveticker/exil-iraner-protestieren-vor-berliner-botschaft

سايت روزنامه برلينرسايتونگ BZ

۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

ايرانيان تبعيدي در مقابل سفارت ايران در برلين اعتراض ميكنند

چندين ده نفر از ايرانيان تبعيدي روز پنج شنبه در برلين عليه اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان در ميهن شان دست به اعتراض زدند. در مقابل سفارت ايران آنها خواستار تشكيل يك كميسيون تحقيق از سوي اتحاديه اروپا و سازمان ملل شدند. جواد دبيران سخنگوي (نمايندگي) شوراي ملي مقاومت ايران در برلين گفت ”آنچه در ايران در حال رخ دادن است، جنايت عليه بشريت است.”

aaa

سايت دولت ايالتي برلين Berlin.de

۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

ايرانيان تبعيدي در مقابل سفارت ايران در برلين اعتراض ميكنند

چندين ده نفر از ايرانيان تبعيدي روز پنج شنبه در برلين عليه اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان در ميهن شان دست به اعتراض زدند. در مقابل سفارت ايران آنها خواستار تشكيل يك كميسيون تحقيق از سوي اتحاديه اروپا و سازمان ملل شدند. جواد دبيران سخنگوي (نمايندگي) شوراي ملي مقاومت ايران در برلين گفت ”آنچه در ايران در حال رخ دادن است، جنايت عليه بشريت است.”

به گفته وي در زندانهاي ايران تظاهركنندگان دستگيرشده كماكان در معرض اعمال خشونت قرار دارند. وي گفت: ”دولت آلمان بايد اين جنايات را محكوم كند.” بنا به گزارش پليس اين گردهمايي مسالمت آميز برگزار شد.

از اواسط ماه نوامبر در ايران اعتراضات سراسري عليه افزايش قيمت بنزين و جيره بندي موادسوختي براه افتاده است. بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در جريان اين ناآراميها ۳۰۴ نفر جان خود را ازدست دادند، چندين هزار نفر مجروح شدند. بنا به گزارشات تاييد نشده در جريان اين اعتراضات بيش از يكهزار نفر دستگير شده اند. ايران گزارش عفو بين الملل در اواسط ماه دسامبر را بعنوان بي پايه رد كرد.

(خبرگزاري آلمان)

26.12.2019

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان