08172022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 09 دی 1398 ساعت 19:47

قیام و انقلاب برای آزادی، انسانها را همبسته و متحد میکند

نوشته شده توسط
یک راننده تاکسی عراقی تنها دارایی خود یعنی ماشینی که با آن امرار معاش میکند را در معرض فروش گذاشته و نوشته؛ این ماشین برای فروش گذاشته شده جهت کمک به برادران تظاهر کننده‌ام زیرا چیزی جز این ماشین ندارم

(ما ادامه می‌دهیم)
شماره تلفن خود را نیز قید کرده است
میدان حبوبی در شهر ناصریه در استان ذی‌قار - عراق
درود بر شرفش

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان