12012020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 12 دی 1398 ساعت 19:59

رسوايي فيلمسازي خامنه اي عليه مجاهدين ۵ دی ۹۸ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
اعتراف ناگزير به دروغ پردازيها و نتایج معکوس ترفندهای دجالگرانه در فيلمهاي سفارشي خليفه ارتجاع

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: تصویری که از دختران و زنان مجاهد در عملیات فروغ جاویدان در فیلم ارائه شده است در میان برخی از اقشار اجتماعی ما نسبت به آنها سمپاتی ایجاد می‌کند

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: در فیلم نیمروز 2 وقتی می‌خواهند چهره مخوفی از سازمان نشان بدهند جنازه‌ها را وسط می ریزند و آتش می زنند

نیرویی که می خواهد خود را با سرعت ۴۸ ساعته به تهران برساند چطور مرده می سوزاند؟! بیننده را تعمیم می‌دهد و می‌گوید جاهای دیگر فیلم ممکن است دروغ باشد

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: می خواستند با حداکثر سرعت ظرف ۴۸ ساعت به تهران برسند

تمامی تجهیزات انتخاب شده به همین منظور بود همه سوار نفربر، تانک ،کاسکاول، جیپ و ماشین هایی بود

که با سرعت حرکت کنند

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: سازمان به عنوان یکی از مهمترین آلترناتیوها

در اپوزیسیون شناخته می شود و همین الان میتینگ هایی برگزار می‌کند و روابطش با سناتورهای آمریکایی و سیاستمداران اروپایی بسیار جدی و گسترده است و به لحاظ مالی امکانات گسترده ای دارد

 

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: سازمان در سال ۶۰ میزان ۵۰۰ هزار نسخه تیراژ نشریه مجاهد داشت و رجوی این را درست می گوید یک فکر در جامعه بود و بر یک پشتوانه تاریخی مبتنی بود

كه این تفکر در مشروطه ریشه داشت

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: اساس ماجرای (قيام) ۹۶ زیر نظر مجاهدین بود

یعنی کل آن ماجرا بعد از مشهد توسط سازمان رقم زده شد همه فعالیتها از طرف سازمان بود

جثه مجاهدین آنچنان عظیم بود که ۱۰ درصد از آنها که از سال 60 باقی مانده‌اند واقعه ۹۶ را رقم زد

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: سازمانی که این توانایی را دارد که همچنان آشوب‌آفرینی کند

نشان می‌دهد هم‌چنان زنده است و قدرت عملیاتی خود را از دست نداده است...

میزگرد خبرگزاری رسمی رژیم درباره فیلم نیمروز 2: سازمان با وجود ضربات متعدد، خود را بازتولید می‌کند وقتی کالبد فیزیکی سازمان را که اشرف است از او می گیریم خود را به جایی دیگر می‌رساند...

 

خبرگزاري رسمي حكومت آخوندي در يك ميزگرد چند قسمتي با شماري از مهرهها و كارشناسان امنيتي رژيم، رسوايي فيلمسازي دروغين به دستور خليفه ارتجاع عليه مجاهدين را به نمايش گذاشت.

در اين ميزگرد فيلم فاشيستي و پرهزينه نيمروز 2 كه به دستور ولي فقيه ارتجاع تهيه شده، مورد بررسي قرار گرفته، و جابجا به بحث وجدلهای درونی کار پردازان پاسدار و اطلاعاتی در نحوه سرهم بندی فیلم و برداشتن و قیچی کردن برخی صحنه های دست ساز خودشان برای اینکه به سود مجاهدین نباشد و به دروغپردازيهاي شيادانه عليه مجاهدين در دستپخت نهایی فيلم، و به اینکه علیرغم تمامی سرهم بندیها وصحنه سازیها، این فیلم در جامعه نتایج معکوسی علیه رژیم و به نفع مجاهدین داشته، اذعان شده است. به بخشهايي از اين ميزگرد حكومتي در رسانه رسمي رژيم آخوندي توجه فرماييد:

مرتضی جودی: به دو مورد اشاره می کنم. صحنه ای که در اسلام آباد اتفاق می افتد؛ این دروغ است که سازمان آدم ها را دار زد. چرا باید برای نشان دادن خشونت آنها به دروغ متوسل شویم تا بعد متقابلاً نشان دهیم نیروهای خودی نیز این کار را کرده اند و کسانی که مخالفت می کنند، کمال و افشین هستند که خود به جنایت دست می‌زنند؟! من نسخه ای در جشنواره دیده ام که با این نسخه فرق دارد و چیزهایی را کم کرده اند که متأسفانه این چیزها باید کم می شد.

دیگری، صحنه ای را نشان می دهید که در میدان جنگ برای استراحتی نیم ساعته متوقف شده اند و در این صحنه نماز جماعت نشان می دهند، به نظر من این صحنه تحت تأثیر شرایط داعش در آن مقطع است. چه نیازی است که از سازمان نماز جماعت نشان بدهید؟! یعنی این ها نیروهایی مؤمن هستند؟! شما نسبت به مجاهدین سمپاتی ایجاد می‌کنید! و بعد اینکه این واقعی نیست، در صحنه جنگ مرصاد این صحنه اتفاق نیفتاده است و چنین صحنه ای عاشورا را تداعی می کند. من زمان نمایش فیلم، بار اول سردرد گرفتم چون این صحنه به مخاطب القاکننده است.

 

کارشناس اطلاعاتی: انتخاب جاده آسفالته برای چه بود؟ می خواستند با حداکثر سرعت ظرف ۴۸ ساعت به تهران برسند. تمامی تجهیزات انتخاب شده به همین منظور بود. ما افراد پیاده نداشتیم و همه سوار ماشین بودند. یا سوار نفربر بودند یا سوار تانک و کاسکاول بودند یا سوار جیپ و ماشین هایی که با سرعت حرکت کنند...

... (آنها می‌گفتند) اگر ما تانک ها را به تهران بردیم، صحنه به نفع ما می چرخد. لذا همه چیز در تهران رقم می خورد و نه در بین راه. شهاب گونه یعنی همین؛ نیرویی را از لب مرز به تهران پرتاب می کنیم. این، در عمل، شدنی نبود و باید جاده را در پیش می گرفتند و نزدیکترین جاده، کرمانشاه بود.

... در بین نماز جماعت، وقتی می خواهند چهره مخوفی از سازمان نشان بدهند جنازه ها را وسط می ریزند و آتش می زنند. نیرویی که می خواهد خود را با سرعت ۴۸ ساعته به تهران برساند چطور مرده می سوزاند؟! اگر بیننده ذره ای باهوش باشد این نکته را به سرعت می گیرد و آن را به کل ماجرای فیلم تعمیم می دهد و می گوید در جای دیگری نیز ممکن است دروغ گفته باشد...

احمدرضا کریمی: تصویری که از دختران و زنان در فیلم ارائه شده است، در میان برخی از اقشار اجتماعی ما نسبت به آن ها سمپاتی ایجاد می کند.

کارشناس اطلاعاتی:

ما اسیر زن که به سازمان پیوسته باشد نداشتیم. ولی می خواستند داستان را دربیاورند و یک واقعیت تاریخی را دستکاری می کنند...

جودي: دو فاجعه در فیلم رخ داده است، من کار امنیتی نکرده ام و نمی دانم؛ ولی در عجبم که چرا نیروهای امنیتی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده اند. آن فاجعه در مورد خط قصه عباس زریباف در این فیلم است. اولاً این ماجرا در فیلم از بیخ و بن دروغ است. شما یک واقعه تاریخی را روایت می کنید و تغییراتی در آن اعمال می کنید و دستکاری هایی می کنید تا در خدمت درام قصه باشد؛ هیچ اشکالی ندارد، ما می گوییم سینماست. ولی نباید واقعیت را تغییر داد...

 

کارشناس اطلاعاتی:

سازمان در سال ۶۰ میزان ۵۰۰ هزار نسخه تیراژ نشریه مجاهد داشت و رجوی این را درست می گوید، یک فکر و یک تفکر در جامعه بود و بر یک پشتوانه تاریخی مبتنی بود. من حتی می توانم بگویم این تفکر در مشروطه ریشه داشت. این تفکر به شکل های گوناگون خود را نشان داد؛ از جمله نهضت آزادی و روشنفکران مسلمانی که شاخه های گوناگونی داشتند. این ها از سال ۴۴ تا سال ۵۷ یک شاخه از آن جریان کلی بودند که به سمت کار مسلحانه رفتند. این جریان بعد از انقلاب آنچنان جذابیتی داشت که ۳۰ هزار مسلح مرتبط داشتند.

احمدرضا کریمی: سازمان به عنوان یکی از مهم ترین آلترناتیوها در اپوزیسیون شناخته می شود و همین الان میتینگ هایی برگزار می کند و روابطش با سناتورهای آمریکایی و سیاستمداران اروپایی بسیار جدی و گسترده است و به لحاظ مالی امکانات گسترده ای دارد؛ امکانات مالی یکی از توانمندی های سازمان ها در فعالیت های سیاسی است. در کنار این مسائل برخی نیروهای ایرانی در خارج که نسل جدید هستند و اساساً با مفهوم انقلاب آشنایی ندارند، جذب شده‌اند.

... نظام رسماً موضع گرفت و گفته شد که (مجاهدین) در اعتراضات دی ماه ۹۶ نقش داشتند.

کارشناس اطلاعاتی: اساس ماجرای ۹۶ زیر نظر (مجاهدین) بود یعنی کل آن ماجرا بعد از مشهد توسط سازمان رقم زده شد و همه فعالیت ها از طرف سازمان بود. تعریفی که شما از سازمان ارائه می کنید درست است، ولی این ۱۰ درصد از جثه‌ای است که در دهه ۶۰ وجود داشت این جثه آنچنان عظیم بود که ۱۰ درصد از آن واقعه ۹۶ را رقم زد.

خبرگزاري ايرنا :

سازمانی که این توانایی را دارد که همچنان آشوب‌آفرینی کند نشان می‌دهد هم‌چنان زنده است و قدرت عملیاتی خود را از دست نداده است...

خبرگزاري ايرنا

چنین سازمانی را نتوانسته ایم منحل کنیم و این سازمان با وجود ضربات متعدد، خود را بازتولید می‌کند. وقتی کالبد فیزیکی سازمان را که اشرف است از او می گیریم، خود را به جایی دیگر می‌رساند...

جودي: وقتی می گوییم خسن و خسین دختران معاویه هستند در فیلم اتفاق می افتد و یک سنگ بنای اشتباه می گذاریم.

 

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان