چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 12 دی 1398 ساعت 20:19

حمایت ۱۳ تن دیگر از برندگان جایزه نوبل از قیام شجاعانه مردم ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
برندگان نوبل سرکوب مرگبار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند
 • پرفسور سر پیتر رت کلیف Sir Peter Ratcliffe برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۹ از انگلستان
 • پرفسور رینر وایس Rainer Weiss برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ از آمريكا
 • پروفسور کیپ ثورن Kip Thorne برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ از آمریکا
 • پرفسور بری بریش ‌Barry Barish برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ از آمريكا
 • پروفسور رندی شکمن Randy Schekman برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۳ از آمریکا
 • پروفسور برایان کوبیلکا Brian Kobilka برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۲ از آمریکا
 • پروفسور ریچارد شراک Richard Schrock برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۵ از آمریکا
 • پروفسور لیلند هارتول Leland Hartwell برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۰۱ از آمریکا
 • پرفسور آلن هیگر Alan Heeger برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۰ از آمريكا
 • پروفسور هارولد وارموس Harold Varmus برنده جایزه نوبل پزشکی ۱۹۸۹ از آمریکا
 • پروفسور رابرت هیوبر Robert Huber برنده جایزه نوبل شیمی ۱۹۸۸ از آلمان
 • پروفسور یوهان دیزن هوفر Johann Diesenhofer برنده جایزه نوبل شیمی ۱۹۸۸ از آمریکا
 • پروفسور روئالد هافمن Roald Hoffmann برنده جایزه نوبل شیمی ۱۹۸۱ از آمریکا

۱۳تن دیگر از برندگان نوبل همچنین ازملل متحد خواستند یک هیأت حقیقت یاب برای بررسی و تحقیق وضعیت کشته شدگان ، مجروحین و دستگیر شدگان به ایران اعزام کند.

پیش از این نیز ۲۲تن از برندگان جایزه نوبل با قیام قهرمانانه مردم شجاع ایران اعلام همبستگی کردند