06122021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 13 دی 1398 ساعت 18:36

خبرگزاری‌ها ـ گردهمايي علیه [رژيم] ايران در برلين بعد از كشتن سليماني مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 روزنامه آلماني برلينر مورگن پست

a

https://www.morgenpost.de/berlin/article228050831/Anti-Iran-Kundgebung-in-Berlin-nach-Toetung-Soleimanis.html

برلين – بعد از كشته شدن ژنرال عاليرتبه ايران قاسم سليماني توسط نيروي نظامي ايالات متحده آمريكا دهها تظاهركننده امروز در برلين عليه حكومت ايران دست به اعتراض زدند. يك سخنگوي پليس گفت كه 70 نفر روز جمعه ظهر در مقابل سفارت ايران در بلوار پودبيلسكي در منطقه دالم برلين تجمع كردند. شوري ا ملي مقاومت ايران NWRI كه به اين حركت اعتراضي فراخوانده بود صحبت از حداقل 120 شركت كننده ميكرد. يك سخنگوي اين سازمان گفت كه بطور خاص آلماني

ايرانهاي مقيم برلين در اين گردهمايي شركت كردند.

image014

b1b2b5

به گفته اين سخنگو سليماني يك جنايتكارجنگي بوده است و مرگ او ”روند سقوط رژيم ايران را” شتاب خواهد بخشيد. تظاهركنندگان خواستار اتخاذ سياست سخت تري از سوي دولت فدرال آلمان عليه رژيم ايران شدند.

سليماني در اثر يك حمله موشكي آمريكا در نزديك فرودگاه بغداد پايتخت عراق كشته شد. پرچم ايران در محوطه سفارت [رژيم] در برلين در حالت نيمه افراشته قرار داشت.

b6

4

b5

در ايران نيز در محل هاي زيادي تظاهرات برگزار شدند – آنجا اما تظاهرات عليه آمريكا بودند. بنا به گزارش رسانها گفته ميشود كه صدها هزار نفر به خيابانها رفته اند. بطور خاص در جريان نمازهاي جمعه شعارهاي سختي عليه واشنگتن داده شدند از جمله ”مرگ بر آمريكا” و ”انتقام، انتقام”. در پيش از ظهر امروز كل رهبري ايران آمريكا را تهديد به انتقام گيري كرد.

media.1عكس از خبرگزاري آلمان DPA – 3 ژانويه 2020

تظاهركنندگان با پلاكاردهاي مختلف در مقابل سفارت رژيم ايران تظاهرات ميكنند.

a1

https://www.morgenpost.de/berlin/article228050831/Anti-Iran-Kundgebung-in-Berlin-nach-Toetung-Soleimanis.html

انعكاس خبرگزاري آلمان – DPA

3 ژانويه 2020

گردهمايي ضد [رژيم] ايران در برلين بعد از كشتن سليماني

برلين – بعد از كشته شدن ژنرال عاليرتبه ايران قاسم سليماني توسط نيروي نظامي ايالات متحده آمريكا دهها تظاهركننده امروز در برلين عليه حكومت ايران دست به اعتراض زدند. يك سخنگوي پليس گفت كه 70 نفر روز جمعه ظهر در مقابل سفارت ايران در بلوار پودبيلسكي در منطقه دالم برلين تجمع كردند. شوري ا ملي مقاومت ايران NWRI كه به اين حركت اعتراضي فراخوانده بود صحبت از حداقل 120 شركت كننده ميكرد. يك سخنگوي اين سازمان گفت كه بطور خاص آلماني ايرانهاي مقيم برلين در اين گردهمايي شركت كردند.

به گفته اين سخنگو سليماني يك جنايتكارجنگي بوده است و مرگ او ”روند سقوط رژيم ايران را” شتاب خواهد بخشيد. تظاهركنندگان خواستار اتخاذ سياست سخت تري از سوي دولت فدرال آلمان عليه رژيم ايران شدند.

سليماني در اثر يك حمله موشكي آمريكا در نزديك فرودگاه بغداد پايتخت عراق كشته شد. پرچم ايران در محوطه سفارت [رژيم] در برلين در حالت نيمه افراشته قرار داشت.

در ايران نيز در محل هاي زيادي تظاهرات برگزار شدند – آنجا اما تظاهرات عليه آمريكا بودند. بنا به گزارش رسانها گفته ميشود كه صدها هزار نفر به خيابانها رفته اند. بطور خاص در جريان نمازهاي جمعه شعارهاي سختي عليه واشنگتن داده شدند از جمله ”مرگ بر آمريكا” و ”انتقام، انتقام”. در پيش از ظهر امروز كل رهبري ايران آمريكا را تهديد به انتقام گيري كرد.

a2

سايت هفته نامه آلماني اشترن - 3 ژانويه 2020

[بخشي از خبر خبرگزاري آلمان]

گردهمايي ضد [رژيم] ايران در برلين بعد از كشتن سليماني

بعد از كشته شدن ژنرال عاليرتبه ايران قاسم سليماني توسط نيروي نظامي ايالات متحده آمريكا دهها تظاهركننده امروز در برلين عليه حكومت ايران دست به اعتراض زدند. يك سخنگوي پليس گفت كه 70 نفر روز جمعه ظهر در مقابل سفارت ايران در بلوار پودبيلسكي در منطقه دالم برلين تجمع كردند. شوري ا ملي مقاومت ايران NWRI كه به اين حركت اعتراضي فراخوانده بود صحبت از حداقل 120 شركت كننده ميكرد. يك سخنگوي اين سازمان گفت كه بطور خاص آلماني ايرانهاي مقيم برلين در اين گردهمايي شركت كردند.

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان