12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 18 دی 1398 ساعت 16:17

درماندگی خامنه ای پس از در هم شکستن هیمنه پوشالی اش

نوشته شده توسط
چرا خامنه ای با سیرک چرخاندن لاشه سلیمانی در شهرهای مختلف و هزار و یک مستمسک دیگر از قبیل تعطیلی بازارها و مدارس و آوردن بسیجیها و سربازها و پاسدارها و.. از سراسر ایران به تهران میخواهد نشان دهد که مثلا حمایت مردمی دارد؟

برای پاسخ میتوان به دلایل زیادی اشاره کرد اما مهمترین آنها این است که این موضوع از یک طرف نشان دهنده ویژگی فاشیستی حاکمیت اوست و از طرفی دیگر بیانگر وضعیت متزلزل و عدم مشروعیت کلیت رژیم.
 او میخواهد با این کارهم مشروعیت از دست رفته- بخصوص پس از تظاهرات آبان و قتل عام حداقل هزاروپانصد نفر که به دستور مسقیم او کشته شدند- را اندکی باز سازی کند و با کاستن از منفوریت پاسداران در بین مردم از ریزش آنها جلوگیری کند و هم زمان هیمنه و اقتدار پوشالی اش که با هلاکت پاسدار جنایتکار سلیمانی کاملا شکسته شده را با قدرت نمایی پوشالی چینی بند زنی کند.
 رژیمهای فاشیستی از آنجا که به زور اتکا دارند نگه داری نیروی سرکوبگر و جلوگیری از ریزش آنها برایشان اولویت اول است. برای بستن زبان ۸۰ ملیون ایرانی، مقابله با نیروهای مقاومت و کشتار و زندانی و شکنجه کردن مردم ایران، خامنه ای نیاز به این دارد که قبل از هر چیزی روحیه نیروهای سرکوبگر و روحیه باخته اش را ترمیم کند تا شاید از ریزش بیشتر آنها جلوگیری نماید. برای سر پا نگه داشتن این نیروهای سرکوبگر او به سان همه سران رژیمهای دیکتاتوری و فاشیستی به شیوه های مختلف متوسل می شود. از جمله این شیوه ها فراتر از سرکوب خشن و عریان، دادن امتیازات بسیار به نیروهای سرکوبگر، استفاده از انواع وسایل تبلیغی برای جا انداختن اینکه گویا او از طرف خدا حق ولایت بر مردم دارد و سوء استفاده از احساسات مذهبی و ملی مردم، میتوان به دو شیوه محوری دیگر هم اشاره کرد
یک- نمایش قدرت و اقتدار و ایجاد هیمنه پوشالی برای اطمینان خاطر دادن به نیروی سرکوبگر. اینکه او طی این سالیان اینقدر الدرم بلدرم کرده و طی دهه ها با لات بازی، کشتار، گروگانگیری، و گسترش تروریسم از سویی و دخالت در کشورهای دیگر و وانمود کردن به اینکه گویا یک قطب قدرت جهانی است و هیچ حریفی ندارد از سویی دیگر برای این است که نیروی سرکوبگر سپاهی- بسیجی ریزش کمتری داشته باشد. بنابراین میتوان گفت که درنهایت همه این کارها مصرف داخلی دارد برای سر پا نگه داشتن نیروهای سرکوبگر.
دوم- نمایش نفوذ مردمی. وقتی نیروی سرکوبگر مورد نفرت مردم باشد دیر یا زود شروع به ریزش می کند. به همین دلیل برای بازسازی روحیه دادن به نیروهای بسیجی- پاسدار منفور، خامنه ای با نمایش جمعیت و آمارسازیهای قلابی میخواهد به مزدورانش بگوید نترسید و از نفرت مردم دچار وحشت نشوید ببینید ما زیاد هستیم و مردم هم با ما هستند. این موضوع اکنون که هیمنه اقتدار پوشالی یی که خامنه ای هول قاسم سلیمانی ساخته بود کاملا فرو ریخته اهمیت صد چندان دارد. او برای روحیه دادن به نیروهای وارفته اش و جبران زیر سوال رفتن اقتدار پوشالی اش- حتی در ذهن نیروهای نزدیک به خودش- و از آنجا که توان قدرتنمایی برای مقابله به مثل و بقول خودش گرفتن انتقام سخت ندارد مجبور است با لشکر کشی خیابانی به نیروهای سرکوبگرش روحیه بدهد و در صورت ممکن حتی برخی عناصر سست عنصر مدعی اپوزیسیون را هم مرعوب کند.
خامنه ای با چرخاندن لاشه سلیمانی در شهرهای مختلف، آوردن نیروهایش به تهران و نمایش تشیع جنازه و تبلیغات هول تعداد جمعیت درواقع میخواهد درماندگی و نداشتن راه حل برای جبران شکسته شدن هیمنه پوشالی اش را پنهان کند و به نیروهای منفورش روحیه بدهد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان