چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 19 دی 1398 ساعت 19:33

روزنامه كلنر اشتات آنسايگر - گردهمايي ايرانيان تبعيدي درميدان رونكالي (كلن) مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 Kölner Stadt-Anzeiger(۸ ژانويه ۲۰۲۰)جامعه ايراني-آلماني ها در ايالت نورد راين وستفالن براي شنبه آتي ۱۱ ژانويه ساعت ۱۴ در ميدان رونكالي به يك گردهمايي همبستگي فراخوان داده است. سخنرانان مختلف در مورد اوضاع اخير در ايران صحبت خواهند كرد. كيميا شاهوردي از برگزاركنندگان اين ميتينگ ميگويد كه بسياري از ايرانيان اپوزيسيون مقيم آلمان از شرايط اخير در ايران آسيب ديده اند.

”در جريان اعتراضات اخير مردمي كه بعد از افزايش قيمت بنزين در ماه نوامبر در ايران رخ داد، بسياري از اقوام كساني كه در ايالت نوردراين وستفالن زندگي ميكنند دستگير شده اند، برخي از آنها مفقود شده و تعدادي نيز كشته شده اند.” به گفته شاهوردي ”مجموعا بيش از ۱۲۰۰۰ نفر درپي اين اعتراضات دستگير شده اند. ۱۵۰۰ نفر در جريان ناآرامي ها كشته شده اند. يگانهاي ژنرال قاسم سليماني كه توسط آمريكا كشته شد، در سركوب اعتراضات فعالانه شركت كرده است. بسياري خانواده ايرانيان مقيم خارج از كشور نميتوانند ديگر به ميهن خود مسافرت كنند.” شاهوردي ميگويد ”ما از آلمان و اتحاديه اروپا ميخواهيم كه براي نجات جان غيرنظاميان دستگيرشده تلاش كنند. دولت آلمان و اتحاديه اروپا بايد از محتاط بودن خود دست بكشند”.

در كلن ۴۵۰۰ نفر زندگي ميكنند كه داراي پاسپورت ايراني هستند.