04072020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 12:22

مزدور پيشاني سياه اطلاعات و سفارت رژيم در آلباني در هتل اوين در تهران بسر ميبرد

نوشته شده توسط
جرجي تاناسي يكي از مزدوراني كه از اين پيشتر توسط كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران بخاطر خدمتگزاري به سفارت و ايستگاه اطلاعات رژيم در آلباني افشا شده بود، به دعوت دژخيمان اطلاعات آخوندي در هتل پارسيان اوين در نزديكي شكنجه‌گاه اوين بسر مي‌برد.

اين مزدور كه براي فعاليتهاي مجرمانه خود عليه مقاومت ايران از پوشش خبرنگار استفاده مي‌كند، پس از اينكه فهميد مجاهدين از رفتن او به تهران و استقرارش در هتل اوين مطلع شده اند، در يك پيشدستي ابلهانه در فيسبوك خود خبر رفتنش به ايران و اقامت در هتل «پارسيان اوين» را منتشر كرده است.

مزدور مزبور سال گذشته به دادگاهي در آلباني شكايت كرده بود كه آقاي بهزاد صفاري مشاور حقوقي مجاهدين او را به خدمتگزاري براي سفارت رژيم و همكاري با ايستگاه اطلاعات آن در آلباني براي ارتباط با بريده مزدوران و لجن‌پراكني عليه مقاومت ايران متهم كرده است.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران با تأكيد مجدد بر جرايم جاسوسي و تروريستي، خواهان محاكمه و مجازات مزدور در محاكم ذيصلاح قضايي در آلباني است.

 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم


پاريس - 26 بهمن98 (15 فوريه 2020)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان