08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 18:06

تظاهرات در برلین و فرانکفورت علیه نمایش انتخابات رژیم آخوندی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روز جمعه دوم اسفند۹۸(۲۱فوریه۲۰۲۰) اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در شهرهای برلین و فرانکفورت در همبستگی با مردم سراسر ایران نمایش رسوای انتخابات رژیم را با تظاهرات خود محکوم نمودند. ایرانیان آزاده در برلین مقابل مرکز جاسوسی خامنه ای ـ روحانی و در فرانکفورت مقابل کنسولگری آخوندها در این شهر به تظاهرات پرداختند. آنها شعار می دادند :

as3det

a1

a14a1f

تظاهرات ایرانیان آزاده در فرانکفورت علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

a2f

تظاهرات ایرانیان آزاده در فرانکفورت علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

a3

دست آخوندا خونيه      رأي ما سرنگونيه

پيام هر ايروني        رأي من سرنگوني

مردم درگير فقرند      اينا به فكر رأي اند

a4a5a6a8

در این گردهمایی و تظاهرات نمایندگانی از جوامع ایرانی از شهرهای مختلف آلمان سخنرانی کرده و با تاکید به تحریم انتخابات بعنوان یک وظیفه مبرم ملی و میهنی، بر پیمان خونین شان با شهدای قیام آبانماه تاکید نمودند و بر رای سرنگونی خود در کنار همه مردم ایران، پای فشرده و شعار دادند

مسعود رهبر ماست   پیروزی از آن ماست

هر لحظه با قیامیم آتش بر این نظامیم

حرف اول حرف آخر   سرنگونی سرنگونی

همپاییم، همراهیم، همرزمیم، همسازیم

جان برکف برخیزیم، برخیزیم پیروزیم

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

as5

منصوره بهمنپور از برمن در سخنان خود گفت :

بهای شیادی های آخوندی برای مردم ایران خون جوانانی بود که در زندانها، خیابانها و کوچه و بازار بر زمین ریخته شد

اما چه خون هایی که سرزمین ایران را لاله زار کرد. شهرهای شورشی از این خونها بپاخواست، کانون های شورشی مشعلدار شد و بساط حیله و نیرنگ آخوندها را در هم پیچید و مردم ما در آبان و دی یکبار دیگر با صدایی بلند و رسا فریاد بر آوردند :

 a9a10a11a12a13

نه تاج و نه عمامه     آخوند کارش تمامه

بله آخوند کارش تمامه، خامنه ای و سایر جانیان دستگاهش باید بساط خود را جمع کنند

زمان زمان برخاستن است. راهبر انقلاب، برادر مسعود فرمان برخاستن داده است، سال ۲۰۲۰ را بفرمان برادر مسعود با سال سرنگونی تبدیل می کنیم.

ایرانی نو می سازیم ایرانی آباد، آزد و رها

 

مهدی اخیانی از جامعه ایرانیان هامبورگ در سخنان خود گفت :

فراخوان روزهای گذشته برای شرکت درانتخابات که از طرف یکایک سران و سرکردگان رژیم و قاتلان ۱۵۰۰ شهید قهرمان صادر گردید بیانگر وحشت رژیم از تحریم گسترده و عمومی است، این فراخوان ها تنها انزجار عموم مردم را از این انتخابات نامشروع بیشتر و عزم عمومی برای تحریم را جزم‌تر می‌کند. مردم ایران که در قیامهای آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای رأی به سرنگونی رژیم داده‌اند، تحریم انتخابات را فریضه ملی و تجدید پیمان با کهکشان شهیدان می‌دانند.

مجاهدین خلق از ابتدای حاکمیت این رژیم، وقتی انحصارطلبی و سرکوبگری رژیم خونخوار راه هرگونه انتخابی را سد نمود، و بویژه از سی خرداد سال ۱۳۶۰ با تحریم هرگونه نمایش انتخابات مرزبندی قاطعی میان جبهه مردم ایران و رژیم ولایت فقیه ترسیم کردند، این مرزبندی بنیاد سرنگونی رژیم را پی‌ریزی کرد و
امروز مردم ایران و بویژه جوانان شورشی، مصمم و آگاه فریب هیچ جناحی از این رژیم وحشی را نمیخورند، این جوانان تصمیم و انتخاب خود را در فریادهای مرگ بر دیکتاتور در قیام آبان و دی ۹۸ تکرار نمودند

بنابر این با صدای بلند ما نیز فریاد بر می آوریم :

مرگ بر دیکتاتور       زنده باد ارتش آزادی

as1

نسرین محمدزاده از جامعه ایرانیان برلین ضمن سخنانی اظهار داشت :

دو روز قبل کانون های شورشی به قلب سپاه دشمن یورش برده و مرکز اصلی سرکوب و جنایت یعنی مرکز نیروی انتظامی کل خامنه ای را در هم کوبیدند، این حمله دل تمامی مردم و بویژه جوانان شورشی را شاد نمود و به سرکردگان سپاه جهل و جنایت که فقط در تلویزیون حکومتی عربده های قدرتنمایی می کشند نشان داد که در هیچ نقطه ای حتی در سوراخ هایشان امنیت ندارند و مردم ایران و جوانان شورشی به پیشقراولی کانون های شورشی و ارتش آزادیبخش ملی ایران، انتقام سختی از آنها خواهند گرفت.

a3fa4fa5fa6fa7f

تظاهرات ایرانیان آزاده در فرانکفورت علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

مردم رای خود را ۴۰ سال قبل به این رژیم داده اند

مردم ایران طی ۴۰ سال در همه قیام های خود در شهرهای مختلف نشان داده اند که تنها و تنها رای شان سرنگونی تمامیت این رژیم است

 a15a16a18a19a20

در همینجا بدولت آلمان، به کشورهای اروپایی نیز اعلام می کنیم که دیگر دوران مماشات تمام شده است، دوران دوران سرنگونی است، دست از این جنایتکاران بردارید و الا مردم ایران همدستی و همکاری تنگاتنگ شما با پلیدترین دیکتاتوری جهان و بزرگترین منشاء تروریسم ر جهان را هرگز فراموش نمی کنند

همایون یوسف زاده از جامعه ایرانیان برلین نیز اظهار داشت :

ما امروز در مقابل مرکز تروریستی آخوندها جمع شده ایم که بایکوت مردم ایران و کانون های شورشی در این نمایش انتخابات را بگوش جهانیان برسانیمدر این نمایش انتخابات را بگوش جهانیان برسانیم. خامنه ای مفلوک و درمانده در روزهای گذشته بهمراه روحانی شیاد، با دریوزگی از مردم بجان آمده میخواستند برای استمرار سرکوب و جنایت و چپاول به او رای بدهند، مردمی که همین چندماه قبل، ۱۵۰۰ جوان شان را همین باند خامنه ای روحانی در خیابانها بگلوله بسته و قتل عام کردند.

همه ایرانیان آزاده امروز در داخل و خارج از ایران اعلام می کنند که رای یکپارچه مردم ایران به این رژیم سرنگونی است

 

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان