03312020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 19:31

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی

نوشته شده توسط
نامگذاری در لیست سیاهFATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی

خانم مریم رجوی: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزی و دور زدن تحریمها اف ای تی اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آنها امتناع کردند
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF برای گنجاندن مجدد دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران در لیست سیاه، یک اقدام بسیار ضروری برای مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح بین المللی است که باید بسا زودتر انجام میشد.
از زمان خروج این رژیم از لیست سیاه FATF در سال ۲۰۱۶، مداخلات تروریستی و جنگ افروزانه رژیم در منطقه بنحو افسارگسیخته ای گسترش یافت و یکبار دیگر نشان داد امتیاز دادن به این رژیم آنرا جری‌تر میکند و هیچگاه به تغییر رفتار آن نمی انجامد.
تغییر گوینده
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نامگذاری رژیم آخوندی در لیست سیاه را لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی دانست و گفت: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزی و دور زدن تحریمها اف ای تی اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آن امتناع کردند.
خانم رجوی تأکید کرد: ترویسم و جنگ افروزی بخش تفکیک ناپذیر از موجودیت این رژیم و لازمه بقای آنست. هیچگاه از تامین مالی گروه های تروریستی و پولشویی دست نمیکشد و هرگز تن به شفافیت مالی نمی‌دهد. تجارت با این رژیم نفعی به حال مردم ایران ندارد و تنها به ماشین سرکوب و تروریسم سوخت میرساند.
جامعه بین‌المللی باید هرگونه کمک‌رسانی و مراودات مالی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران را متوقف کند و در کنار مردم ایران و خواسته آنها برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دمکراسی قرار بگیرد. این لازمه مبارزه با تروریسم و پولشویی و لازمة صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ اسفند ۱۳۹۸(۲۱ فوریه ۲۰۲۰)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان