چاپ کردن این صفحه
شنبه, 03 اسفند 1398 ساعت 22:45

تظاهرات ایرانیان آزاده در فرانکفورت در مقابل کنسولگری آخوندها مطلب ویژه

نوشته شده توسط
ایرانیان آزاده در فرانکفورت در مقابل کنسولگری آخوندها در این شهر به تظاهرات پرداختند. آنها شعار می دادند :

f2

دست آخوندا خونيه      رأي ما سرنگونيه

پيام هر ايروني        رأي من سرنگوني

مردم درگير فقرند      اينا به فكر رأي اند

مسعود رهبر ماست   پیروزی از آن ماست

هر لحظه با قیامیم آتش بر این نظامیم

هم ظالمند هم شيّاد        ننگ بر اين استبداد

هر لحظه با قیامیم آتش بر این نظامیم

حرف اول حرف آخر   سرنگونی سرنگونی

همپاییم، همراهیم، همرزمیم، همسازیم

جان برکف برخیزیم، برخیزیم پیروزیم

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

f3f4

جوامع ايراني با اجراي آكت ها و سخنراني ها درحمايت ازكانون هاي شورشي وارتش آزادي بخش راي خود را مبني برسرنگوني رژيم با سخنان پرشور خود ابراز كردند.

محمدعلي محرابي از جامعه ايرانيان نوردراين وست فالن در سخنان خود منجمله گفت :

ما امروز همصدا باشما كه درجاي جاي ايران به اين رژيم نه ميگوييم.

اعلام ميكنيم كه راي ما سرنگوني است.

اين خواسته شهداي آبان 98 و خواسته همه شهداي بخون خفته خلق و خواسته 80 ميليون ايراني است كه اكنون اين انتخابات نمايشي را تحريم كرده اند.

f5

هزاران سلام و درود بر قهرمانان ایران زمین در کانونهای شورشی، همان مشعلداران و پیشتازانی که با دلاوری ستایش برانگیز خود راه قیام را هموار می کنند.

ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا با صدای رسا و همراه با مردم ستمدیده ایران اعلام کنیم که رژیم ضد انسانی ولایت فقیه از بدو روی کار آمدن، همواره غاصب حق حاکمیت مردم بوده و دیگر نخواهد توانست با براه انداختن خیمه شب بازی های مشمئزکننده ای که نام انتخابات را روی آن می گذارد، برای خود اعتباری کسب کند

رضا محمدي از جامعه ايرانيان فرانكفورت در سخنانی منجمله گفت :

هموطنان عزیز، یاران پرشور و همیشه در صحنه مقاومت،

ما امروز اينجا جمع شده ايم كه بگوييم راي ما سرنگوني اين رژيم جنايتكاراست

جمع شده ايم كه همصدا با 80 ميليون از هموطنانمان درايران اين را فرياد بزنيم

همانطور كه خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت گفتند اين پيمان ما با شهيدان آبان است كه راي ما سرنگوني اين رژيم است

آمده ايم كه حرف برادرمسعود را تكرار كنيم كه جواب اين رژيم درانتخابات نمايشي و راي نيست و جواب درسرنگوني اين رژيم است و بس

ما امروز اینجا جمع شده ایم تا ضمن ابراز تنفر و انزجار عمیق خود نسبت به رژیم ضد بشری حاکم بر میهن مان، اعلام کنیم که خیمه شب بازی انتخابت رژیم که در واقع یک توهین آشکار به نوامیس کلمات است، نه تنها دیگر هیچ دردی از رژیم دوا نخواهد کرد، که بر مشکلات رژیم در سراشیب سقوط هم خواهد افزود.

اعضای جوامع ایرانی نیز در سخنانی کوتاه گفتند :

من ناصر چاه تلخی ـ از جامعه ایرانیان مونستر : ما از ۴۰ سال قبل رای خود را به این رژیم وحشی داده ایم و یکبار دیگر تکرار می کنیم که رای ما سرنگونی است

من محمد نوابپور ـ از جامعه ایرانیان دورتموند : من نیز همچون همه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و ایران آباد و آزاد رای میدهم. هزار نه به شاه و ه زار نه به شیخ سرنگونی سرنگونی سرنگونی

من زری کاظمی ـ جامعه ایرانیان فرانکفورت : رای من همانی است که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خواهر مریم عزیز گفته است نه به شاه نه به شیه، زنده باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران

من هدا عمراني ـ شورای ایرانیان شهر کلن : شعار دانشجویان شجاع تهران را تکرار می کنم که دو روز قبل در چهلمین روز قربانیان ساقط کردن هواپیما فریاد زدند مردم درگیر فقرند اینها بفکر رای اند. رای من سرنگونی است

من مهران جراح ـ جامعه ایرانیان اسن : حرف من حرف برادر مسعود است که گفته است سال ۲۰۲۰ سال سرنگونی است بنابراین با صدای بلند فریاد برادر مسعود را تکرار می کنیم سرنگونی، سرنگونی سرنگونی

من درنا پهلوان- جامعه جوانان هسن : حرف من حرف همه جوانان و كانون هاي شورشي است، راي من سرنگوني است مرگ برخامنه اي مرگ برروحاني زنده باد آزادي

من مريم تهراني-جامعه زنان نوردراين وست فالن : راي من راي همه زنان آزاده ايران است، راي من سرنگوني اين رژيم جنايتكار است، نه به شاه نه به شيخ زنده باد انقلاب دمكراتيك ، راي من مريم رجوي است.

من خسروخواجه نوري : راي من سرنگوني اين رژيم جنايتكار است، نه به شاه نه به شيخ زنده باد انقلاب دمكراتيك ، راي من مريم رجوي است

من هيراد هستم : حرف من حرف همه جوانان و كانون هاي شورشي است، راي من سرنگوني است مرگ برخامنه اي مرگ برروحاني زنده باد آزادي