05162021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 10 اسفند 1398 ساعت 21:09

مقاومت اوج يابنده ايران ـ واشينگتن تايمز: دیدار هیأت دو حزبی آمریکا با مجاهدین در اشرف۳

نوشته شده توسط
واشينگتن تايمز ۲۸ فوريه ۲۰۲۰ (۸ اسفند ۱۳۹۸) كتاب جديدالانتشار به نام «مقاومت اوج يابنده ايران» را که از سوی- کمیته سیاست ایران - آگهی شده در یک صفحه كامل درج کرده است. این كتاب يكصد و شش صفحه اي توسط دكتر ايوان ساشا شيهان، پروفسور و مدير اجرايي دانشكده امور اجتماعي و بين المللي در دانشگاه بالتيمور، و استاد ارشد سياست ايران، مشاهدات ديدار يك هيأت ارشد دو حزبي از كنگره آمريكا و مقامهاي ارشد سابق سياسي، دولتي، نظامي و اطلاعاتي آيالات متحده از اشرف 3 در ژوييه ۲۰۱۹ را به رشته تحرير درآورده است.

برخي از اعضاي اين هيأت عاليرتبه در مورد اين كتاب نوشته اند:

زمان آن رسيده است تا رژیم ايران مورد حسابرسي قرارگيرد و مردم ايران به آزادي دست يابند. شوراي ملي مقاومت ايران ائتلافي از سازمانهاي آزاديخواه، از جمله مجاهدين خلق مي باشد. اين بزرگترين و مؤثرترين سازمان مخالف رژيم فعلي حاكم بر ايران است. شماري زيادي از اعضاي آن در تبعيد در خارج از ايران هستند و شمار زيادي هم در داخل كشور براي آزادي مبارزه مي كنند.

سناتور جوزف ليبرمن: برخي اوقات در زندگي مان، ما فرصت مي يابيم آرمانهايي فراتر از خودمان را دنبال كرده و مورد حمايت قرار دهيم. ساكنان اشرف 3 زندگي خودشان را وقف يك ايران آزاي، كثرتگرا، غيراتمي و دمكراتيك كرده اند. همانطور كه كتاب مقاومت اوج گيرنده ايران بطور كامل مستند كرده است، جستجوي وقفه ناپذير عدالت و آزادي توسط ساكنان اشرف 3 تا به امروز ادامه يافته است. در نهايت، آنها موفق خواهند شد.

فرماندار تام ريج، اولين وزير امنيت داخلي آمریکا: ساكنان اشرف 3 به من نشان دادند كه انگيزه و آمال آنها براي حفظ و استمرار مبارزه شان سرشار از تعهداتشان برای آزادی بود. اشرف 3 شاهد زنده اي به آنچيزي است كه در ايران قابل تحقق است، اگر يك دولت ترقيخواه جايگزين رژيم فعلي بنيادگرا بشود.

لوييس فری مدیر پیشین تحقیقات فدرال: در اشرف 3، من بارديگر يك احساس انسجام يگاني، وفاداري و تعهد به همديگر را احساس كردم. آنچه بين ساكنان اشرف 3 و تفنگداران دريايي آمريكا مشترك است، توانايي آنها براي طراحي، تطبيق و تفوق بر مشكلات است.

ارتشبد جيمز كانوي، سی وچهارمین فرمانده تفنگداران دريايي ايالات متحده: انگيزه هايي كه ما براي ساكنان اشرف 3 و مردم ايران داريم اين است كه آنها از حمايت و حيثيتي كه براستي شايسته آن هستند برخوردار شوند. به تك تك ساكنان اشرف مي گويم كه لطفاَ بدانيد كه شما بهترينها هستيد.

 

بخشهايي از كتاب مقاومت اوج يابنده ايران

آنچه هيأت ما مشاهده كرد يك جنبش سياسي اپوزيسيون منسجم با تاريخچه طولاني مبارزه عليه بنيادگرايي و ديكتاتوري، كه توسط يك رهبري پرتوان زنان و يك پلاتفرم بخوبي تعريف شده و يك شبكه دقيق حاميان در داخل و در سراسر جهان، رهبري مي شود و مشتاق است كه رژيم تهران را از داخل سرنگون سازد. انگار كه ما داشتيم به آينده ايران دمكراتيك مي نگريستيم.

ما دسترسي بدون مانعي به اشرف 3، از جمله تأسيسات و بخشهاي مختلف اين جامعه و فرصتهاي نامحدود براي ديدار با اعضاي مجاهدين داشتيم. ما با افراد واقعي با داستانهاي قانع كننده و آرمانهاي قابل تحسيني براي آينده ايران و جهان ديدار داشتيم

مقامات آمريكايي كه از اشرف 3 در تابستان 2019 ديدار كردند، دريافتند كه مجاهدين يك جنبش بسيار حرفه اي، بخوبي سازمانيافته، متعهد به يك مبارزه وقفه ناپذير عليه رژيم و بسيار مطلع در باره تاريخ ايران و سياست معاصر، از جمله ديناميز داخلي خود رژيم مي باشد.

كنفرانس پنج روزه در قلب مقاومت ايران توانمندي هاي چشمگير اپوزيسيون را به نمايش گذارد: ديسيپلين، ساختار، انسجام يگاني، توانمندي براي ساختن و خلق شهري در یک زمین بایر در اروپا، يك تعهد وقفه ناپذير براي سرنگوني رژيم آخوندي، و حضور فزاينده اپوزيسيون در داخل كشور در قالب كانونهاي شورشي يك الترناتيو واقعي، دمكراتيك و جدي از سوی مجاهدين خلق عليه رژيم ايران به منصه ظهور رسيده است. هيچ سازمان ديگري قدرت سازماني، رهبري، پلاتفرم سياسي، شبكه اجتماعي و توانمندي هاي مقابله با رژيم ايران را ندارد. مجاهدين پلي براي آينده روشنتر ايران هستند.

قرارگاه پهناور مجاهدين كه در يك دره كوهستاني در آلباني ساخته شده و اشرف 3 نام دارد، محل استقرار هزاران تن از اعضاي جنبش اصلي اپوزيسيون ايران، مجاهدين خلق است. بسياري از آنها زندانيان سابق هستند. در ژوييه 2019، بعد از تكميل ساختمان محل استقرارشان، مجاهدين صدها شخصيت را از سراسر جهان دعوت كردند و به آنها امکان دسترسي به همه تأسيسات و اعضاي مجاهدين را دادند.

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان