07082020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 10 اسفند 1398 ساعت 21:13

پيوستن هشت كشور اروپايي به اتحاديه اروپا در ليست گذاري معاونت امنيت وزارت اطلاعات و ديپلومات تروريستها ۲۸ فوريه ۲۰۲۰ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
نماينده عالي اتحاديه اروپا به نمايندگي از اين اتحاديه روز ۲۵فوريه –در مورد همسو شدن شماري از كشورهاي ديگر اروپا با ليست افراد، گروهها و نهادهاي مشمول اعمال اقدامات مشخص براي مبارزه با تروريسم بيانيه يي صادر و اعلام كرد:

در تاريخ 13 ژانويه 2020، شوراي اتحاديه اروپا تصميم (ليست گذاري تروريستي) را تصويب كرد.

اين تصميم شوراي اتحاديه اروپا فهرست افراد و نهادهاي دخيل در اقدامات تروريستي را به روز كرد. اين موضوع در موضع مشترك اتحاديه اروپا در 27 دسامبر 2001 مشخص شده بود.

كشورهاي كانديداي عضويت اتحاديه اروپا شامل جمهوري مقدونيه شمالي، مونته نگرو، صربستان و آلباني و همچنين كشورهايي كه در روند ثبات سازي و كانديداي احتمالي اتحاديه اروپا هستند شامل بوسني هرزگوين، ايسلند، اوكراين و جمهوري ملداوي با اين تصميم همسو شدند.آنها تضمين خواهند كرد سياستهاي ملي كشورشان با اين تصميم شورا منطبق باشد. اتحاديه اروپا از اين تعهد اطلاع پيدا كرد و از آن استقبال ميكند.

در بيانيه 13 ژانويه۲۰۲۰ اتحاديه اروپا درباره تمديد ليست گذاري ديپلومات تروريستها و سر پاسداران حكومت آخوندي ، آمده است:

اتحاديه اروپا فهرست تروريستي خود متشكل از افراد و سازمانهاي مشمول تحريمها را تمديد ميكند

شوراي اتحاديه اروپا امروز ليست تروريستي اتحاديه اروپا را كه افراد، گروهها و نهادهايي كه مشمول اقدامات محدود كننده با هدف مبارزه با تروريسم هستند، تمديد ميكند. افراد، گروهها و نهادهاي درج شده در اين ليست مشمول انجماد منابع مالي شان و ساير داراييهاي مالي در اتحاديه اروپا هستند. همچنين براي گردانندگان اقتصادي اتحاديه اروپا ممنوع است كه منابع مالي و منافع اقتصادي در دسترس آنها قرار بدهند.

شوراي وزيران اتحاديه اروپا در ابتدا اين ليست را بعنوان اجراي قطعنامه 1373 مورخ سال 2001 متعاقب حملات تروريستي يازده سپتامبر 2001 تشكيل داد. اين شورا ليست را بصورت نوبه اي حداقل هر شش ماه بر مبناي يك تبادل اطلاعات منظم بين كشورهاي عضو در رابطه با هر فاكت يا تحول مربوط به ليست گذاري ها مورد بررسي قرار ميدهد

بيانيه اتحاديه اروپا سپس «اداره امنيت داخلي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران» را به عنوان نهاد تحريم شده ذكر كرده و علاوه بر قاسم سليماني

بر اسامي كساني كه در مقاطع مختلف ليست گذاري شده اند تأكيد كرده است. از جمله :

- سعید هاشمی مقدم(معاون وزارت اطلاعات رژیم ایران)

- اسدالله اسدی نخستين ديپلمات تروريست دستگير شده با پاسپورت ديپلماتيك رژيم حين مأموريت بمبگذاري عليه مجاهدين

- منصور ارباب سيُر و علي غلام شكوري تروريستهاي دست اندركار در بمب گذاري عليه سفير عربستان در آمريكا

-عبدالرضا شهلايي و حامد عبداللهی از سركردگان نيروي تروريستي قدس و همدست قاسم سليماني

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان