07142020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 07 فروردين 1399 ساعت 20:42

خزانه داری آمریکا شبکه ای از مقامات و شرکتهای وابسته به سپاه قدس در عراق و ایران را تحریم می کند مطلب ویژه

نوشته شده توسط
دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز 20 کمپانی و مقام ارشد ایرانی و عراقی و وابستگان تجاری آنها را تحریم کرد. علت تحریمها حمایت و پشتیبانی و یا اقدام مستقیم از جانب سپاه قدس، علاوه بر انتقال تسلیحات مرگبار به شبه نظامیان تروریست مورد حمایت ایران، از جمله کتائب حزب الله  عصائب اهل حق و دیگر اعمال شرورانه می باشد. این شرکتها و افراد درکارهای زیر شرکت مستقیم داشته و یا از آنها پشتیبانی کرده اند:

دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز 20 کمپانی و مقام ارشد ایرانی و عراقی و وابستگان تجاری آنها را تحریم کرد. علت تحریمها حمایت و پشتیبانی و یا اقدام مستقیم از جانب سپاه قدس، علاوه بر انتقال تسلیحات مرگبار به شبه نظامیان تروریست مورد حمایت ایران، از جمله کتائب حزب الله  عصائب اهل حق و دیگر اعمال شرورانه می باشد. این شرکتها و افراد درکارهای زیر شرکت مستقیم داشته و یا از آنها پشتیبانی کرده اند:
 قاجاق از طریق بندر ام قصر
 پولشویی از طریق شرکتهای عراقی
 فروش نفت ایران به رژیم سوریه
 قاچاق سلاح به عراق و یمن
 تبلیغ و اقدامهای تبلیغی به نمایندگی از جانب سپاه قدس و شبه نظامیان تروریستش
ارعاب سیاستمداران عراقی

جمع آوری اعانه های به ظاهر مذهبی برای پشتیبانی و کمک رسانی به بودجه سپاه قدس....

افرادی که آمریکا به لیست تحریم های خود اضافه کرده است عبارتند از:
 «محمد سعید البهادلی» شهروند عراقی،
 «محمد الغریفی» شهروند عراقی،
   «شیخ عدنان الحمیداوی» شهروند عراقی،
  «علی حسین المنصوری» شهروند عراقی،
 «علی فرهان اسدی» شهروند ایرانی،
 «ماشالله بختیاری» شهروند ایرانی،
 «علیرضا فداکار» شهروند ایرانی،
 «مهدی قاسم زاده» شهروند ایرانی،
 «ولی قلی زاده» شهروند ایرانی،
 «محمد جلال مآب» شهروند ایرانی،
  «سید رضا موسوی فر» شهروند ایرانی،
 «سید یاسر موسوی فر» شهروند ایرانی،
 «حسن پلارک» شهروند ایرانی،
 «حسن سبزی نژاد» شهروند ایرانی
 «مسعود شوشتری پوستی» شهروند ایرانی.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان