چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 10 ارديبهشت 1399 ساعت 19:42

بازگرداندن سهیل عربی پس از عمل جراحی و اتمام بخشی از بازجوئی به زندان تهران بزرگ

نوشته شده توسط
ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ سالن ۳ زندان تهران بزرگ که از ۱هفته پیش جهت بازجوئی به قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران منتقل شده بود در حالی که از ناحیه روده بزرگ به علیت بیماری چسبندگی روده و زخم معده تحت عمل جراحی قرار گرفته و بطور همزمان تحت بازجوئی هم قرار گرفته بود پس از اتمام مراحل بازجوئی به این زندان بازگردانده شد.

یادآوری میشود که در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ سالن ۳ زندان تهران بزرگ جهت بازجوئی به بند۱الف قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران جهت بازجوئی منتقل شده بود