08132020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 ساعت 21:11

بمناسبت ۱۹ و ۲۱ ماه رمضان شهادت حضرت علی (ع) مطلب ویژه

نوشته شده توسط
نوزدهم رمضان سرخترين سحرگاه تاريخ انسان مسعود رجوی رمضان ۱۳۷۷

اللهم وصل علي علي اميرالمؤمنين و وصي رسول رب العالمين، عبدك و وليك و اخي رسولك و حجتك علي خلقك و آيتكالكبري و النبأ العظيم و صراطك المستقيم.خدايا علي آيت كبراي توست، همان صراط مستقيم,صراط مستقيمي كه هر روز بارها در نماز او رو شاخص اون ميشناسيم. و همان خبربزرگ خبر پيروزي فرزند انسان بر ستمگري و ظلمت و جاهليت و ارتجاع خبر بايستن و توانستن، خبر پيروزي و رهايي انسان در مصاف با تقدير كور و جبرهاي غريزي و اجتماعي و تاريخي. آيت پيروزي بر عصر بندگي و بهرهكشي، نشانه آزادي وپيروزي در سير مداوم تاريخ سير مداوم تاريخ انسان از قلمرو ضرورت به قلمرو رهايي، خدايا تباركت و تعاليت حتما كه به خودت ميبالي در برابر شيطان و همة شياطين كه اغواگر و منحرف كنندة تاريخ انسان هستند حتي در برابر فرشتگانت به خودت ميبالي كه در داستان آفرينش معترض بودند و تو گفتي كه در اين آفرينش در آفرينش انسان چيزي رو ميدوني كه اونها نميدانند بله اين علي است و مقام علي همان راز گشودة انسانيت مفتاح عروج و پيروزي.

تقريباً 1400 سال پيش ، در 19 رمضان بالاترين ضربه را خورديم . ضربه اي فوق همه ضربه هاي تاريخي كه بالاتر از آن متصور نيست. يك خائن شقاوت پيشه كه در شمار خوارج بود از پشت بر فرق علي شمشير كشيد.

بار خدايا بر فرمانده تاريخي مومنان و مجاهدان درود فرست.

بر بنده خودت ، بر سرپرستي كه براي ما قرار دادي ، و بر حجتي كه در وجود او فراروي نوع انسان قرار دادي.

بر آن نشانه و نشاني كبير، خبر بزرگ و صراط مستقيم

علي در يك كلام منتهاي آزمايش هاي صعب العبور فردي و جمعي و اجتماعي و سياسي است.

آزمايش پيروزمند ايدئولوژيكي بني نوع انسان است .

حجت و پرچمدار بايستن و توانستن.

قدر مجسم انسان و راز گشودة انسانيت.

خبر شكست و خواري شيطان در ماجراي آفرينش انسان .

نشان و بشارت پيروزي بر سرنوشت و تقدير كور. بر نيروهاي اهريمني.

در هيچ كجاي آن ذره اي شكست نيست. سراپا تهاجم است، صف مي درد ، مي شكند ،پيش مي تازد و درهمه زمينه ها با همه رنج ها پيروز مي شود.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان