07042020شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 05 خرداد 1399 ساعت 13:09

شکنجه گرم را در چهره ایرج مصداقی دیدم

نوشته شده توسط
جای شهید و جلاد عوض نشود (بخشی از سخنرانی خامنه‌ایی راجع به اعدام‌های دهه ۶۰  در ۱۴ خرداد ۱۳۹۶)

هنگامی که عربده و فحاشی های «تواب تشنه بخون، ایرج مصداقی» را در سیمای آزادی دیدم. آنجائیکه بی وقفه،با گاو گند چاله دهانی اش به الماس این مقاومت وتمام زندانیان مقاوم در زیر شکنجه های جلادان ویاران سربدار میلیشیا یعنی مسعود رجوی را «جنایتکار»خطاب می کرد، خود را بعد از سه دهه بار دیگر در سلول انفرادی اطلاعات سپاه کل استان مازندران در ساری احساس نمودم. دیوارها و کف این سلول با خون دیگر یاران شکنجه شده رنگین بود. دست ها و چشمانم بسته بود و رو به دیوار نشسته و آماده برای شکنجه بودم. شکنجه گری بنام«برادر مصطفی»بی وقفه با مشت ولگد و شلاق بر سر و بدن من می کوبید. او دقیقآ با همین حالت و با همین نوع عربده کشی ها و با همین نوع کلمات رکیک که از دهان کثیف مزدور تواب«ایرج مصداقی» بیرون می آمد، به «مسعود رجوی» فحش می داد و مرا شکنجه می کرد. هر بار که نام مسعود را می آورد بر شدت ضربات کابل و مشت و لگدی که به سر و صورت و بر بدن من فرود می آورد، بیشتر می افزود. شکنجه گر جلاد می گفت:

همین شما فلان فلان شده ها بودید که مسعود رجوی جنایتکار را حفظ کردید. حال بعد از سه دهه در تلویزیون «سیمای آزادی»شکنجه گرم را در چهره تواب تشنه به خون «ایراج مصداقی» دیدم که با همان کلمات و با همان نوع عربده کشی، خطاب به بسیاری از یاران زندانی ام می گفت:

«باید تکلیف خودتان را با رجوی جنایتکار معین کنید، باید معین کنید که در کدام طرف هستید».

بعنوان یک زندانی مقاوم از بند رسته که سه بار توسط دو حاکم ضد شرع به نام های «حاج آقا پاکستانی و حاکم ضد شرع شاهرخی» در شهرهای قائمشهر و دوبار در ساری محکوم به اعدام گردیده، خطاب به این جانور درنده و روان پریش ومامور برون مرزی خامنه ایی جنایتکار می گویم:

مسعود،گنجینه تاریخی،مرز سرخ و الماس تمامی میلیشیاهای سربدار ومقاوم مجاهد در زندانها ومقاومت مردم ایران بوده ومی باشد.با نام مسعود وارد مبارزه با ارتجاع و در راسشان آخوندهای جنایتکار شدیم. با الماس مجاهدین در زندان مقاومت کردیم و بر سر تیرک های دار رقص رهایی کردیم و با الماس مجاهدین بر تمامی موانع و مشکلات چهار دهه گذشته فائق آمدیم ودر این نقطه ایی هستیم که الان می باشیم. با الماس این مقاومت «مسعود» تا نابودی تمامیت این رژیم پلید نیز همراه خواهیم بود.

لذا به عنوان یک میلیشیای مقاوم در زندان های جمهوری اسلامی ایران،که شانس زنده ماندن داشته است، خطاب به رژیم پلید خمینی و توابین، خائنین و مزدوران ریز و درشت این رژیم پلید می گویم:

همانند یاران سربه دارم که بهنگام عبور از راهروهای مرگ، برای رفتن به جوخه های تیرباران، فریاد «مرگ بر خمینی، درود بر رجوی» سر می دادند، تا سرنگونی تمامیت جنایتکاران حاکم بر میهنمان،با مسعود خواهیم بود. حتی خاکستر من نیز بهنگام عبور از قبرستان فریاد خواهند زد:

«مرگ بر خائنین، مرگ بر اصل ولایت فقیه و درود بر رجوی».

هرمز صفایی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان