10012020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 06 خرداد 1399 ساعت 21:58

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی از بندرسته زندانهای خمینی در مورد یاوه گوییهای ایرج مصداقی

نوشته شده توسط
این بیانیه نخستین بار در ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ توسط شماری از زندانیان منتشر و سپس به امضاها افزوده شده است. زندانیان روان‌شاد: بابك امانی، بهادر پرویزی، عزیز چوپانی، معصومه جوشقانی، سونا دادگر و یحیی گل‌چشمه در شمار امضاكنندگان بیانیه بودند.

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی از بندرسته
  زندانهای خمینی در مورد یاوه‌گوییهای ایرج مصداقی

ما جمعی از زندانیان سیاسی از بند رسته سیاهچالهای رژیم خمینی بدین وسیله اعلام میكنیم؛
۱ – ما اقدام اخیر ایرج مصداقی كه تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار یافته و چیزی جز گردآوری سلسله اتهامات و اكاذیب رژیم و اطلاعات آخوندی علیه مقاومت نیست را به شدیدترین وجه محكوم میكنیم.
۲ – ما معتقدیم چنین اقدامی برخلاف راه و اهداف همه‌ی خونین كفنان و جانباختگان تابستان (٦٧) و تمامی شهیدان و شكنجه شدگان و مقاومت كنندگان در برابر رژیم بوده و آنرا در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن میدانیم.
۳ – سر بریدن مقاومت خونین مردم ایران در پای دیكتاتوری وحشی آخوندی را به شدت محكوم كرده و آنرا انجام وظیفه در امتداد چشمك و چراغی آشكار به رژیم ولایت میدانیم.
۴ – ما سوء استفاده از خون، شرف و هویت كسانیكه تا لحظه ی مرگ آشتی ناپذیر مانده و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند را جهت برآوردن امیال شخصی كه توسط ایرج مصداقی سالهاست انجام می گیرد را به عنوان اقدامی ناشایست، ضد ملی و ضد اخلاقی محكوم می كنیم.
۵ – توهین به كلیه ارزشهای مقاومت مردم ایران از شهیدان و زندگان ، فقط برازنده‌ی اعوان و انصار رژیم آخوندی میباشد، این عملی بی شرمانه و گستاخانه است و این كینه توزی را دقیقا از جنس كینه پاسداران دانسته و آنرا محكوم میكنیم.
۶ – افشای هركسی اعم از زندانی یا غیر زندانی با هر ادعایی كه دارد ولی اكنون در راستای منافع رژیم قدم بر میدارد را وظیفه مبرم هر زندانی سیاسی و هر انسان با شرفی میدانیم و سكوت در مقابل این وادادگی را محكوم میكنیم.

۱-نزهت ادب آواز ( زندان‌های سپاه – عادل آباد شیراز)
۲- احمد آسیا بانی‌ (زندان وكیل آباد مشهد)
۳ – فرزانه آخوند زاده (زندان اوین)
۴- منیژه اژد رزاده (زندان تبریز)
۵ – فرهاد اكبری (زندان رشت)
۶ – رمضان اكبری (زندانهای گوهردشت – قزل‌حصار – بابل)
۷ – ابوالفضل اخباری (زندان وكیل آباد مشهد)
۸ – جمشید ادهمی (زندان اوین)
۹ – محمود امین الرعایا (زندان مشهد)
۱۰- علی‌ نقی‌ امیری (زندانها ی دستگرد اصفهان- بابل در رژیم شاه و شیخ)
۱۱ – بابك امانی ( زندان ارومیه)
۱۲ – مصطفی الهیاری(زندان های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۱۳ – علی‌ امانی (زندان‌های سلماس – خوی – ارومیه)
۱۴ – شهلا ابراهیمی (زندان اوین)
۱۵ – احمد ابراهیمی (زندان‌های اوین – گوهردشت – زندان ساحلی قام)
۱۶ – همدم امامی (زندانها ی اوین – قزل‌حصار)
۱۷ – بهمن اسماعیلی (زندان اوین)
۱۸ – اصغر بشاوردی ( زندان عادل آباد شیراز)
۱۹ -نعمت اله بودش( زندان‌های اهواز – كرمانشاه)
۲۰ – رضا باغچه دوست (زندان اوین)
۲۱ – محمد علی‌ برزگر زاده (زندان‌های اوین – تبریز)
۲۲ – اكبر پریزانی (زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۲۳– محمد بوستانی (زندان شیراز)
۲۴ – رضا برگ بیدی ( زندان رشت)
۲۵ – خسرو پرورده ( زندان اوین)
۲۶ – علی‌ اصغر پهلوان لؤ ( زندان وكیل آباد مشهد)
۲۷ – مریم پرورده (زندان اوین)
۲۸ – بهادر پرویزی ( زندان عادل آباد شیراز)
۲۹ – سیاوش پیشه ور (زندان‌های ، اوین – گوهردشت – قزل‌حصار)
۳۰ – اسداله پناهی مهر(زندان ارومیه)
۳۱ – محمد حسین توتونچیان ( زندان های مشهد – اوین – گوهردشت – قزل‌حصار – خورین ورامین)
۳۲ – مرتضی توتونچیان ( زندان های وكیل آباد مشهد – اوین – همدان)
۳۳ –مهری جوان محجوب (م شاكری) (زندانهای رشت، فومن، صومه سرا، سلماس)
۳۴ -رحمت كرمانی (زندان اوین)
۳۵ – علیرضا تبریزی ( زندان تبریز)
۳۶ – الهه تازه (زندان بابلسر)
۳۷ – صدرالدین تام (زندان عادل آباد شیراز)
۳۸ – جهانشاه جهانشاهی ( زندان عادل آباد شیراز)
۳۹ – معصومه جوشقانی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۴۰ – عسگر جدی ( زندان عادل آباد شیراز)
۴۱ – مهری حسینی‌ ( زندان‌های اوین – خوی – كمیته مشترك)
۴۲ – حسین حسینی‌ (زندان‌های اوین -همدان)
۴۳ – منیره حسینی‌ ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۴۴ -علی‌ حیدری ( زندان اوین)
۴۵ – اكرم حسینی‌ ( زندان قزل‌حصار)
۴۶ – عزت حبیب نژاد ( زندان وكیل آباد مشهد)
۴۷- بهمن حسن‌زاده ( زندان‌های اوین – گوهردشت – قزل‌حصار)
۴۸ – نادر خوشدل ( زندان اوین -زندانی ۲ رژیم شاه و شیخ )
۴۹ – كمال خشنود ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت – كاخ)
۵۰ – محمد خدا بنده لوئی (زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت – كمیته مشترك)
۵۱ – فرامرز خازنی ( زندان‌های اوین -قزل‌حصار – گوهردشت – توحید ۳۰۰۰- زندان سلماس – خوی)
۵۲ – حمید خلاق ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۵۳ – حمید خرازی داد بخش ( زندان تبریز)
۵۴ – فریبا دشتی (زندان‌های سپاه- عادل آباد شیراز)
۵۵ – رضا رحمانی ( زندان كارون اهواز)
۵۶ – حسن ریوندی ( زندان‌های الداغی سبزوار – سپاه مشهد – وكیل آباد مشهد)
۵۷ – فرید‌ رضائیان ( زندان عادل آباد شیراز)
۵۸ – مهدی رضوی ( زندان وكیل آباد مشهد)
۵۹ -هوشنگ روزبهانی ( زندان اوین – غزل حصار)
۶۰ – قباد رضا زده ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۶۱ – شهروز رستگار ( زندان قصر)
۶۲ – محمد زراعی ( زندان اوین)
۶۳ – سیامك سعید پور ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۶۴ – مهدی ساجدی ( زندان تبریز)
۶۵ – سونا سنجری ( زندان اوین)
۶۶ – عبدالعلی سنجابی ( زندان‌های دیزل آباد كرمانشاه – اوین – جمشیدیه)
۶۷ – سید محمد سیدی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۶۸ – یوسف شعبانی ( زندان مشكین شهر)
۶۹ – جواد شفأیی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۷۰ – رضا شكری ( زندان رودسر)
۷۱ – حمید شریعت پناهی ( زندان‌های وین – گوهردشت – قزل‌حصار)
۷۲ – منصور شیرازی (زندان شیراز عادل آباد شیراز)
۷۳ – هرمز صفایی( زندان‌های آمل – قائم شهر – ساری)
۷۴ – رضا جدیری صابر ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار تبریز – میانه)
۷۵ – محمود طوسی ( زندان‌های اوین – گوهردشت – قزل‌حصار)
۷۶ – بهناز عطار زاده ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۷۷ – محسن عبدالهی ( زندان دیزل آباد كرمانشاه)
۷۸ – علی‌ رضا فلاحی ( زندان‌های اوین – دیزل آباد كرمانشاه)
۷۹ – شهرام فربد ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۸۰ – معصومه فرزین پور ( زندان ارومیه)
۸۱ – بیژن فتحنایی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۸۲ – مهرداد فراهانی ( زندان اوین)
۸۳ – ابوالفتح فروزنده جو ( زندان گوهردشت)
۸۴ – بتول فقاهتی ( زندان‌های زنجان – تبریز)
۸۵ – منصوره فرمانبر ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۸۶ – محبوبه قاضی ( زندا‌های اوین – قزل‌حصار)
۸۷ – محمد قرأیی ( زندان وكیل آباد مشهد)
۸۸ – مصطفی قره اوغلانی‌ (زندان ارومیه)
۸۹ – مهرداد كاووسی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۹۰ – محمد كاشفی ( زندان‌های ارومیه – تبریز – خرم آباد – پیرانشهر)
۹۱ – امیر كارگر (زندان‌های فسا – عادل آباد شیراز – نی‌ ریز)
۹۲ – جمیله گلی ( زندان انزلی)
۹۳ – فریبا گندمی ( زندان اوین)
۹۴ – مرتضی گودرزی ( زندان‌های اراك – اوین – قزل‌حصار)
۹۵ – لعیا گوهری ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۹۶ – حسین لگزیان ( زندان‌های جمشیدیه تهران – وكیل آباد مشهد)
۹۷ – یدی لرستانی ( زندان لرستان)
۹۸ – سعید مقصودی ( زندان وكیل آباد مشهد)
۹۹ – رمضان موسوی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – ساری)
۱۰۰– مریم مجاهد نیا ( زندان‌های دیزل آباد كرمانشاه – زندان نسا)
۱۰۱ – پروانه معدنچی ( زندان‌های اوین – گوهردشت – قزل‌حصارواحد مسكونی)
۱۰۲ – زهرا سادات معینی (زندان‌های وكیل آباد مشهد – اوین)
۱۰۳ – سیما مرادی (زندان ساری)
۱۰۴ – فریبرز ممتحن ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۱۰۵ – محمدرضا ماسالی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۱۰۶ – عزت مظفری (زندان اوین)
 ۱۰۷ – علی‌ محمدی ( زندان‌های ارومیه – سلماس – خوی)
 ۱۰۸ – محمد نژاد شاهرخی (زندان‌های كرمان و راور)
 ۱۰۹ -غلام ملأیی (زندان‌های كرمان و راور)
۱۱۰ – كریم مرادی ( زندان شیراز- عادل آباد )
 ۱۱۱ – اسماعیل مشفقی كاخكی ( زندان وكیل آباد مشهد)
 ۱۱۲ – بهروز مولایی (زندان اوین)
 ۱۱۳- محمود موسوی ( زندان های اوین – قزل‌حصار)
 ۱۱۴ – هاشم محمدیان (زندان های اوین – قزل‌حصار)
 ۱۱۵ – فروزان نسائی (زندان كارون)
۱۱۶ - شیلا نینوایی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – كمیته مشترك -چابهار)
 ۱۱۷ – داوود ناصری ( زندان اوین )
 ۱۱۸ – مسعود ناصری (زندان اوین )
 ۱۱۹ – منیژه ناصری ( زندان اوین )
 ۱۲۰ - حسین نیكزاد ( زندان اوین )
 ۱۲۱ -رضا نوایی ( زندان اوین )
 ۱۲۲ - محمد مهدی نوری ( زندان شاهرود )
 ۱۲۳ – بهنام وفاسرشت ( زندان اوین )
 ۱۲۴ – محمد هشیار امامی ( زندان وكیل آباد مشهد )
 ۱۲۵ – فریبا هادیخانلو ( زندان‌های اوین – توحید ۳۰۰۰ – چابهار)
۱۲۶ – فریندخت هادیخانلو ( زندان‌های اوین – توحید ۳۰۰۰)
۱۲۷ – شمس هادی ( زندان اهواز )
۱۲۸ – علی‌ رضا یعقوبی ( زندان اوین – زندان رشت )
۱۲۹ – محمد یوسفی ( زندان شیراز )
۱۳۰ – جهانگیر اقدامی ( زندان دستگرد اصفهان )
۱۳۱-فریدون ژورك
۱۳۲-مرجان
اینجانب فریدون ژورك و همسرم خانم مرجان از زندانیان دهه شصت دراوین
 بامحكوم كردن حركت خیانت بار ایرج مصداقی نامه ارسالی شمارا با افتخار امضا میكنیم

سری دوم امضاها
۱۳۳ – اسد احمدی(زندن صومعه سارا)
۱۳۴- فریبا الف ( زندان اوین از ایران)
۱۳۵ -حسین بصیرت (زندان بروجرد )
۱۳۶ – بابك بابكی ( زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل‌حصار – گوهردشت )
۱۳۷ – مهرداد تیمورزادگان ( زندانها ی اوین – قزل‌حصار -گوهردشت )
۱۳۸ -مصیب جلالی‌ ( زندانها ی اوین – كمیته مركزی )
۱۳۹ – زهرا اسدپور گرجی ( مادر جوشن- زندان‌ گوهردشت )
۱۴۰– فرشته جوشن ( زندان گوهردشت )
۱۴۱ – فاطمه جوشن ( زندان گوهردشت)
۱۴۲ – علی‌ ذولفقاری ( زندانها ی اوین – گوهردشت – رشت)
۱۴۳ – زهره ریاحی ( چریك فدایی – زندان اصفهان )
۱۴۴ – علی‌ رضوی  (زندانها ی اوین – قزل‌حصار )
۱۴۵ – علی‌ رئیسی (زندان دستگرد اصفهان )
۱۴۶ – بهروز زمانیان ( زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل‌حصار)
۱۴۷ – مادر زاهد ( زندانهای كرد كوی – بندرگز )
۱۴۸ – محمدرضا زاهد ( زندان‌های كرد كوی – بندرگز )
۱۴۹ – بهزاد زاهد ( زندانها ی كرد كوی – بندرگز)
۱۵۰ – نرگس شایسته (اعظم قوامی) (زندانها ی سپاه كرج – اوین – قزل‌حصار)
۱۵۱ – مهرزاد شیرینی‌ (چریك فدایی زندان سپاه -شهربانی سابق )
۱۵۲ – خسرو ضیائی (زندان‌های اوین – گوهردشت – قزل‌حصار – همدان )
۱۵۳- عبدالله عبداللهی (زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۱۵۴ – علی‌ عبدلحسین پور (زندان انزلی)
۱۵۵ – حسین فتحی (زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۱۵۶ -راضیه قدرتی ( زندان‌ها ی اوین – رشت )
۱۵۷– كامران گرامی نژاد (زندان های اوین – قزل‌حصار )
۱۵۸ – محمد محبی (زندان دیزل آباد كرماشاه )
۱۵۹ – ثریا میرزا بیگی ( زندان دیزل آباد كرمانشاه )
۱۶۰ -امیر هوشنگ مشهدی (زندان های اوین – گوهردشت – قزل‌حصار – ارومیه)
۱۶۱ – شیرین نریمان (زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۱۶۲ – كیومرث نوری (زندا‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت – كمیته مشترك)
۱۶۳ – علی‌ هاشمی (زندانهای اوین ، گوهردشت و قزل‌حصار)

سری سوم امضاها
۱۶۴ – میترا ابراهیمی ( زندان اوین از ایران)
۱۶۵- فریدون انوشه ( زندان اهواز )
۱۶۶- حسین اقبالی ( زندان كارون اهواز)
۱۶۷ – مسعود ابراهیم زاده ( زندان قائم شهر )
۱۶۸- خندان بخشی ( زندان اوین – قزل‌حصار )
۱۶۹ – لاله بخشی (زندان اوین )
۱۷۰- محمد حسن توكل ( زندان گلپایگان)
۱۷۱- بابك تبریزی (زندان تبریز)
۱۷۲ – یحیی جلالی (زندان كاخ – اوین – قزل‌حصار)
۱۷۳ – جواد جمشیدی ( زندان نكا مازندران )
۱۷۴- منوچهر جنتی (زندان اوین )
۱۷۵- سید عباس حسینی‌ (زندان های اوین – قزل‌حصار)
۱۷۶-مجید خشنود ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار )
۱۷۷- مادر سونا دادگر ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار )
۱۷۸- فتاح سبحانی ( زندانهای اوین – كهریزك – زندانی سیاسی بعد از انتخابات ۸۸ )
۱۷۹- یحیی گلچشمه گنبد (زندان‌های گرگان بهشهر. قزلحصار و گوهردشت)
۱۸۰ – صادق سیستانی ( زندان‌های گرگان – اوین )
۱۸۱ – صمد سلیمانیان (زندان كارون اهواز)
۱۸۲- صادق شجاعی (زندان دستگرد اصفهان )
۱۸۳ – اكبر صفری ( زندان های اوین, دستگرد اصفهان )
۱۸۴ – شكور غفوری ( زندانها ی اوین – گوهردشت قزلحصار )
۱۸۵- مجید لشكری ( زندان عادل آباد شیراز )
۱۸۶ – شكوفه مجد (زندانها ی وكیل آباد – نیشابور )
۱۸۷ – اسما عیل میر شاهی ( زندان زهدان )
۱۸۸ – روح الله مشار زاده مهرابی ( زندان‌های كرمان – راور – عادل آباد شیراز )
۱۸۹ – زهره معالمی ( زندان اوین )
۱۹۰ – میر مهران مومنی ( زندان تنكابن )
۱۹۱ – منصوره موسوی ( زندان دستگرد اصفهان )
۱۹۲ – سیدرحمان موسوی ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار)
۱۹۳ – نسرین نسایی ( زندان كارون اهواز )
۱۹۴ – مهدی نوری ( زندان اصفهان )
۱۹۵ -حسین نیاكان ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – سمنان)
۱۹۶- حبیب وجدانی ( زندان‌های بندر عباس – قزل‌حصار )

سری چهارم امضاها
۱۹۷- محمد
 سلام دوست عزیز، نمیدانم همان بزرگواری هستید كه چند ماه
لطف آشنایی با او را در سالن شش آموزشگاه ، هنوز در خاطر دارم یا نه.
در هر حال در صورت امكان امضای مرا تنها با نام محمد مرقوم بفرمایید.
خواهش دیگر آنكه به دلایل كه مجال بیان كردنشان نیست
لازم میبینم كه ایمیل مرا پس از دریافت ذخیره و پاك نمایید.
تا همینجا هم به ایمنی نامه ی ارسال شده مطمئن نیستم.
 جدای از این و آنكه با حساسیتی از طرف رژیم نسبت به سوابقم
 و مسایل پس از زندان احساس می كنم، لازم به ذكر است كه
 در داخل كشور به سر می برم، با این وجود چنانچه ضروری می بینید
 در معرفی دقیقتر بنده مجازید، اختیار با خودتان.
با آرزوی پایداری-ارادتمند
۱۹۸ – سیاوش احمدی مقدم ( زندان اوین)
۱۹۹ – مسعود ارسلانی ( زندان های اصفهان – بندرعباس)
۲۰۰- اصغر اسماعیل زاده ( زندان فومن )
۲۰۱-داریوش ایلدری ( زندانهای اوین – گوهردشت – قزل‌حصار )
۲۰۲ – سید جلال بهشتی ( زندان تربت حیدریه )
۲۰۳ – امیر برج خانی‌ ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۲۰۴ – سیمین بورچی ( زندان های اوین – قزل‌حصار)
۲۰۵ – سعید پولادی ( زندان تبریز )
۲۰۶ – فرید جاویدان ( زندان بندر عباس )
۲۰۷ – فریده خلیفه ( زندان اوین )
۲۰۸ – غلامعلی رضا پور میهن ( زندان تبریز )
۲۰۹ – رضا زرد چینی‌ ( زندان های كمیته مشترك – اوین- قزل‌حصار )
۲۱۰ – منوچهر زرچین ( زندان كمیته مشترك )
 ۲۱۱-میترا سعیدی سامانی زندانهای ( اوین و گوهر داشت )
۲۱۲ – بهروز شهریاری ( زندان‌های كمیته مشترك – قصر – اوین )
۲۱۳ – حسین صادقی ( زندان‌های قزل‌حصار – گوهردشت )
۲۱۴ – عباس طاهری ( زندان‌های كمیته مشترك – اوین – قزل‌حصار )
۲۱۵ – احمد طاهری ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار )
۲۱۶ – اسماعیل علی‌ محمدی ( زندان‌های سپاه میانه – تبریز )
۲۱۷– بهروز فرخی ( زندان‌های سپاه -اندیمشك -یونسكو دزفول )
۲۱۸ – عباس كربلایی ( زندان ابهر )
۲۱۹- حسین كاظمی ( زندان های جمشیدیه تهران – اوین )
۲۲۰ – اكرم ملفوظی خیابانی ( زندان‌های تبریز – بازداشت گاه سپاه )
۲۲۱ – بتول ماجانی ( زندان‌های اوین- گوهردشت – قزل‌حصار )
 ۲۲۲ – بهروز نوری نیك‌ ( زندان اوین )
 ۲۲۳ – داریوش هاشمی‌ ( زندان اوین )
 ۲۲۴ – سعید هوشدار ( زندان‌های رشت – گوهردشت – كرج )

سری پنجم امضاها
۲۲۵ – مصطفی احمدی (زندان‌های اوین – گوهردشت )
۲۲۶ -ربابه برایی (زندان عادل آباد شیراز – زندان سپاه شیراز ۹)
۲۲۷ – محمد باغبان ( زندان‌های اوین – قزل‌حصار )
۲۲۸ – محمد باقر ترك زبان ( زندان دیزل آباد كرمانشاه )
۲۲۹ – جمال خشنود ( زندان‌های كمیته مشترك – اوین – قزل‌حصار )
۲۳۰ – عباس رضائی ( زندان اوین )
۲۳۱ – حسین زندگی ( زندان اوین – زندان مراغه )
 ۲۳۲ – كامران سقاء ( زندان‌های آباده – كرمانشاه )
 ۲۳۳ – رویا سپهرداد ( زندان‌های سپاه – عادل آباد شیراز )
 ۲۳۴ – علی‌ سربازان ( زندان اوین )
 ۲۳۵ – زری شایسته ( زندان وكیل آباد مشهد )
 ۲۳۶ – محمود شرقی (زندان های سپاه بناب – مراغه – تبریز )
 ۲۳۷ – فرهاد شریعتی (زندان اوین )
 ۲۳۸ – علی‌ صدیقی ( زندان‌های اوین – گوهردشت قزل‌حصار )
 ۲۳۹ – پرویز صادق نژاد ( زندان كارون اهواز )
 ۲۴۰ – نادر عباسی ( زندان تبریز )
 ۲۴۱ – احمد فراهانی ( زندان‌های اوین – گوهردشت )
 ۲۴۲ – علی‌ فلاحی ( زندان‌های اوین – دیزل آباد كرمانشاه )
 ۲۴۳ – صدیقه قدس ( زندان سمنان )
 ۲۴۴ -رضا قائمی ( زندان های سپاه عشرت آباد – سپاه تهران – زندان ساحلی قم )
۲۴۵ –مسعود …. از ایران ( زندان‌های اوین قزل‌حصار – گوهردشت )
۲۴۶ – پرهام ملیحی ( زندان های عشرت آباد – ضدّ اطلاعات سپاه – اوین – قزل‌حصار – گوهردشت )
۲۴۷ – عبداله ناصری ( زندان‌های اوین – گوهر دشت -قزل‌حصار)
۲۴۸ -فاطمه نما ( زندان كارون اهواز)
۲۴۹- حجت الله بهبهانى( زندان،زندانهاى قزلحصار و ماهشهر)
۲۵۰-فرزاد محمد پور (زندان ساری )
۲۵۱- صلاح الدین شمامی ( زندان ‌های قزل‌حصار – اوین )
۲۵۲ – زهرا رزاز ( زندان بجنورد )
۲۵۳- سیف الله منیعه ( زندان های اوین – قزل‌حصار اوین – گوهردشت )
۲۵۴- فرشته رحمتی ( زندان قائم شهر )
۲۵۵- بهروز اسلامی ( زندان های ایلام – و دیزل آباد كرمانشاه )
۲۵۶-مریم صحرایی ( زندانهای قزل‌حصار اوین)
۲۵۷ -علی‌ زارعی ( زندانهای اوین كمیته مشترك)
۲۵۸-علی‌ رضا وحید دستجردی ( زندان اصفهان)
۲۵۹_رضا صانعی(زندان عا د ل آباد شیراز)
۲۶۰ -جعفر تام (زندان گوهر دشت)
۲۶۱-دكتر لعیا روشن(زندان اوین)
۲۶۲-الف طاهری(اوین -قزل‌حصار)
۲۶۳-سید كمال كیا (زندان گوهر دشت)
۲۶۴- رحمت كرمانی ( زندان اوین )
۲۶۵- ابوطالب عابدینی( زندان اوین)
۲۶۶- خسرو خواجه نوری (زندان اوین)
۲۶۷ -احمد داریوش(زندان‌های همدان و دیزل آباد كرمانشاه)
۲۶۸- سهیلا والی نژاد(  زندان های اوین قزل‌حصار و گوهر دشت.)
۲۶۹- محسن ساری اصلانی ( زندان دیزل آباد كرمانشاه )
۲۷۰- سعید قدس( زندان های اوین، قزل‌حصار و گوهر دشت.)
۲۷۱-عباس نائبیان ( زندان اصفهان)
۲۷۲- فاضل كوزانی ( زندانهای جمشیدیه وقزل‌حصار وگوهردشت)
۲۷۳-كریم اكبری (زندان سمنان)
۲۷۴-زهرا افشاری (زندانهای اوین و قزل‌حصار)
۲۷۵- سیروس روشن (زندان های بابل قائمشهر و آمل)-محكوم به اعدام و درشب اعدام فرار نمودم
۲۷۶-بهرام تحریری (زندان رشت)
۲۷۷-فاطمه ساجدی (زندان رشت)
۲۷۸-رحیم باب زاده (زندانهای تبرز و بناب)
۲۷۹- عزیز چوپانی ( زندان تبریز)
۲۸۰- علیرضا برازجانی زاده ( زندان های اوین ،قزلحصار )
۲۸۱-نادر اسكندری ( زندانهای : گوهر دشت، اوین، قزلحصار)
۲۸۲- صغرا شفیعی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۲۸۳-احمدرضا خرم (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۴-علی سجادی ( زندانهای قزلحصار و اوین )
۲۸۵ -سعید سعیدی زندانهای اوین قزل‌حصار گوهردشت
۲۸۶-محمود مسگری (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۷-بیژن خداقلی ( زندان كارون اهواز)
۲۸۸- صولت شیخ نیا (زندان عادل آباد )
۲۸۹- ارژنگ سهیلی (زندان تبریز)

سری ششم (اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۹۰-راضیه طلوع شریفی (زندانهای اوین قزلحصار و گوهردشت)
۲۹۱– حسین عبدی (زندانهای عشرت آباد- ملك آباد -وكیل آباد)  
۲۹۲– اشرف تركپور (زندان اصفهان)
۲۹۳– زهره رستگار مطلق (زندانهای اوین – قزل‌حصار- وكیل آباد مشهد)
۲۹۴– مهری عمرانی (زندانهای اوین – وكیل آباد مشهد)
۲۹۵– بهرام صادقی گزنی (اوین –قزل‌حصار)
۲۹۶ – معصومه شاه محمدی ( زندانهای اوین – قزل‌حصار – گوهر دشت)
۲۹۷– نصراله مرندی (زندانهای اوین – گوهردشت- قزل‌حصار)
۲۹۸– میر طاهر حسنین ( زندان تبریز)
۲۹۹– غلامرضا شمیرانی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۳۰۰– ناصر باب الله (زندانهای قائم شهر و ساری)
۳۰۱– بهرنگ سرخوش (اوین – سمنان)
۳۰۲– محسن ابوطالبی (زندان دیزل آباد)
۳۰۳– ماه منظر بخارایی (اوین)
۳۰۴– علی اكبر بندعلی (زندانهای اوین – قزلحصار- گوهر دشت)
۳۰۵– محمد علی غیوری (شهربانی ساری- سپاه ساری)
۳۰۶– شعله گیوكی (زندانهای قزل‌حصار – اوین)
۳۰۷– اكبر لطفی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)  
۳۰۸– مجید آقاجانی(زندان تبریز)
۳۰۹– محسن زادشیر (زندانهای اوین – قزلحصار – گوهردشت)
۳۱۰– رضا فلاحی (زندانهای اوین -گوهردشت - قزلحصار - جمشیدیه - بازداشتگاه نیروی هوایی)
۳۱۱– رمضان فتحی (زندانهای اوین - گوهردشت)

سری هفتم (خرداد ۱۳۹۹)
۳۱۲ – رضا باقری (زندانهای قزلحصار – شاهرود – سمنان)
۳۱۳- رضا شفیعی (زندانهای قزلحصار- گوهردشت)
۳۱۴- هادی (همایون) عابدی باخدا  (زندانهای اوین، قزلحصار، سلماس، صومعه سرا و رشت)
۳۱۵- فرزین لطفی نیا (زندانهای اوین- گوهردشت)
۳۱۶- بهمن وحیدی (زندانهای اردبیل – تبریز)
۳۱۷- حمید بخارایی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۳۱۸- خلیل محمد كلادره ائی (پارسایی)  (زندان گوهردشت)
۳۱۹- یزدان افشارپور (زندان اوین)
۳۲۰ – همایون باقری (زندان اوین)
۳۲۱- طاهره پور رستم (زندان اوین)
۳۲۲- ناصر سوداگری (زندان اوین)
۳۲۳- باقر رئیس ساداتی(زندان وکیل آباد مشهد)
۳۲۴- ربابه مدبریان (زندان وکیل آباد مشهد)
۳۲۵- بهرام تبریزی (زندان لاهیجان)
۳۲۶- فضل الله نورانی (زندانهای بابل – قزلحصار)
۳۲۷- شكوه نصب موسوی (زندان اوین)
۳۲۸- علیرضا خادمی (زندان اوین)
۳۲۹ – غلام مریدی (زندانهای فسا اصطهبانات)
۳۳۰- فرزانه عدالتیان (زندان اوین)
۳۳۱- فلورا ابراهیمی (زندان اوین)
۳۳۲- كسری حسینی ( زندانهای سپاه - اطلاعات زاهدان)
۳۳۳- ماهرخ نامداری (زندانهای اوین و مسجد سلیمان)
۳۳۴- مجید كرباسی (زندانهای اوین قزل‌حصار گوهر دشت)
۳۳۵- محمد بزرگزاده سندی (زندان رشت)
۳۳۶- مینا دوست زاده (زندان اوین)
۳۳۷- اكبر آگین (زندان سپاه اصفهان)
۳۳۸- زهره موسوی (زندانهای اطلاعات خرم آباد - عادل آباد شیراز)
۳۳۹- شاپور شفیعی (زندانهای اصفهان - مسجد سلیمان  اندیمشك – شوشتر)
۳۴۰- فاطمه بزرگی (زندانهای  قزلحصار - گوهر دشت)
۳۴۱- سیاوش توكلی (زندان سمنان)
۳۴۲- پریسا سماواتی (زندان اوین)
۳۴۳- مصیب رشیدی (زندانهای نورآباد ممسنی- كازرون)
۳۴۴- هما منصوریان طبائی (زندانهای نورآباد ممسنی، عادل آباد)
۳۴۵- مریم حاجیلویی مبتكر (زندانهای قرچك ورامین، گوهردشت، اوین)
۳۴۶- سحر نورافروز (زندان اوین)
۳۴۷- عباس همایونی (زندان اوین)
۳۴۸- دریا معاونی (زندانهای اوین – قزلحصار)
۳۴۹- محمد سیدنژاد (زندانهای بهبهان – قزلحصار)
۳۵۰- جمشید علوی (زندان خوزستان)
۳۵۱- ابوالقاسم عزیزی (زندانهای سپاه مشهد، وكیل آباد مشهد، سپاه آمل)
۳۵۲- محمد پذیرایی (زندانهای انزلی- رشت، سپاه ماكو و اورمیه)
۳۵۳- حسن محمودی (زندان اوین)
۳۵۴- غلامعلی یاری (زندانهای اوین- سپیدار اهواز – قصر)
۳۵۵- مجتبی پیرهاشمی (زندانهای گوهردشت – قزلحصار - اوین)
۳۵۶- سعید احمدی (زندان اوین)
۳۵۷- احمد سپهری (زندانهای اوین – گوهردشت)
۳۵۸- مجید اصلانی (زندان اوین)
۳۵۹- فرهاد گیوه چیان (زندان گوهردشت)
۳۶۰- حمید معاصر (زندان اورمیه)
۳۶۱- جواد عبداللهی نیك (زندانهای تبریز- زاهدان – مشهد)
۳۶۲- مهری ملكی اصل (زندان تبریز)
۳۶۳- محمد قاسمی (زندانهای اوین- قزلحصار- گوهردشت)
۳۶۴- رضا مرادی (زندان گچساران)
۳۶۵- محمود تركمن زاده (زندان كچویی ساری)
۳۶۶- جمشید كهنسال (زندانهای تنكابن - عباس آباد- نشتارود- سلمانشهر)
۳۶۷- حسن پوربهاء الدینی زرندی (زندان راور كرمان)
۳۶۸- اصغر عباسیان (زندان دستگرد)
۳۶۹- فهیمه كشنی (زندان سپاه كازون - عادل آباد شیراز)
۳۷۰- محمود اكبری (زندان بروجرود)
۳۷۱- مرجان دهقان (زندان عادل آباد شیراز)
۳۷۲- عشرت نجیب زاده (زندان عادل آباد شیراز)
۳۷۳- فتانه محمدی (زندانهای قزلحصار- خوی- سلماس – سمنان)
۳۷۴- سعید زرین كوب (زندان بروجرد)
۳۷۵- فیروز دانشگری (زندان اوین)
۳۷۶- رسول تبریزی (زندانهای قزلحصار- گوهردشت)
 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان