07132020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 23 خرداد 1399 ساعت 22:33

درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسین شهیدزاده با ۵۴ سال سابقه مبارزاتی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ در آلبانی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسین شهیدزاده با ۵۴ سال سابقه مبارزاتی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ در آلبانی درگذشت. حسین شهیدزاده (فرمانده حسام)متولد ۱۳۲۹ از مهندسین ارتش آزادیبخش ملی، فرزند دلیر مردم آبادان پس از پایان تحصیلات در آمریکا در اوج قیامها در انقلاب ضدسلطنتی به ایران برگشت.

او با یارانش در آبادان جنبش ملی مجاهدین را بنیاد گذاشت و در سال ۵۹ مسئولیت شهرستانها در استان خوزستان را به عهده گرفت.
حسام در سلسله عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران تماماً شرکت داشت. او در عملیات فروغ جاویدان معاونت یک تیپ رزمی را بر عهده داشت و قهرمانانه جنگید. او در سال ۱۳۷۰ عضو هیأت اجرایی سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
حسام در یکان فدایی اشرف تا روز ۱۰ شهریور سال ۹۲ و سپس در لیبرتی پیوسته حاضر و جنگ‌آور بود.
حسام ۲۵ سال پیش در شمار مهندسان و کارشناسان به عضویت شورای ملی مقاومت ایران در آمده بود.
حسام در شهریور ۱۳۵۹ در جریان محاصره آبادان با مجاهدان تحت فرماندهی‌اش به دفاع از خاک میهن شتافت اما از پشت توسط پاسداران خمینی مورد حمله قرار گرفت.
پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ فرمانده حسام مسئولیت پشتیبانی مجاهدین مستقر در کوههای فارس را بعهده داشت و با شجاعت درخشان حلقه محاصره پاسداران را در یک درگیری گسترده و سنگین درهم شکافت.
حسام در عملیات بزرگ چلچراغ فرماندهی تصرف مرکز لشکر ضدامیرالمؤمنین سپاه پاسداران را برعهده داشت.
حسام پس از درگیریهای ۶ و ۷ مرداد در سال ۱۳۸۸ در اشرف در اعتصاب غذای ۷۰ روزه برای درهم شکستن توطئه گروگانگیری توسط دولت دست‌نشانده مالکی شرکت داشت.
مجاهد پاکباز حسین شهیدزاده (حسام) سومین برادر از خانواده مجاهد پرور شهیدزاده بود. از این خانواده ۶ تن شامل ۳ خواهر و ۳ برادر به مجاهدین پیوستند.
مجاهد شهید محسن شهیدزاده برادر کوچک حسام در مرداد ۶۱ حین فرار از زندان دادستانی ارتجاع در اهواز به شهادت رسید.
 مجاهد شهید رئوف شهیدزاده کوچکترین برادر در اسفند ۶۵ در سیستان و بلوچستان حین ورود به خاک میهن برای انجام مأموریت مورد اصابت رگبار پاسداران قرار گرفت و به شهادت رسید.
مجاهد صدیق ماهرخ شهیدزاده از رزم آوران پاکباز ارتش آزادیبخش ملی بود که در سال ۷۳ در اثر ایست قلبی درگذشت.
خانم مریم رجوی با درود به روان پاک قهرمان صدیق مجاهدخلق حسین شهیدزاده (فرمانده حسام) که پس از پنج دهه مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ به دیار رفیق اعلی پرکشید، فقدان او را به مردم آبادان و خوزستان، به فرمانده ارتش آزادیبخش و همرزمان مجاهدش، به ویژه خواهران مجاهدش راضیه شهیدزاده و افتخار شهیدزاده و دیگر بستگانش در داخل و خارج از ایران تسلیت گفت.
خانم رجوی گفت: حسام از ۵ دهه پیش در میدان‌های گوناگون رزم و کارزار دمی نیاسود و براستی که حق جهاد را در نبرد رهائیبخش برای آزادی مردم و میهن اسیرش به جا آورد و در میدانهای مجاهدت برای سرنگونی استبداد دینی، درخطیر ترین نبردها پیشتاز بود از جمله در صحنه‌ای که اشرف را اسطوره و جاودانه کرد و راهگشای هزار اشرف شد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: بی‌گمان جوانان شورشگر و مجاهد در اهواز و آبادان جای حسام را هزارباره برای مردم ایران پر خواهند کرد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان