چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 05 تیر 1399 ساعت 22:26

گزارش وضعیت ابتلا به کرونا در آلمان ـ پنجشنبه ۲۵ ژوئن

نوشته شده توسط
فوت شده روز: ۱۳ نفر عدد مبتلا روز: ۶۳۰ نفر سلامت يافتگان روز : ۵۰۰ نفر

فوت شده تاکنون: ۸۹۲۷ نفر

عدد مبتلا تاکنون: ۱۹۲۰۷۹ نفر

بهبود يافتگان تاکنون:۱۷۶۸۰۰ نفر

بحث بر سر اينكه به هر بيمار كرونا يك شناسنامه درماني بدهند كه نشان بدهد آيا بيماري او كماكان قابل انتشار است يا خير بين احزاب مختلف بحث است و سوسيال دمكراتها كه مخالف اينكار بودند اكنون اعلام موافقت كردند

كارل لاوترباخ اعلام كرد عليرغم پيشرفتهاي بيماري كرونا ولي بازگشت به يك شرايط محدوديتها مثل سابق غير ممكن است ولي حتما محدوديتهايي وجود خواهد داشت

  • بعد از مبتلا بودن كارمندان توليد گوشت در حوالي اشتوتگارت اكنون خبر از مبتلا بودن كاركنان قصابي بزرگ در شهر اسن و كلوپنبورگ ميدرسد در اين مركز 4كاركر مبتلا بودنه اين مركز 350كاركر دارد و اكنون خبر از بيمار بودن تعداد زيادي از كاركنان توليد كننده مرغ هم الوده بودند
  • اپليگيشن هشدار دهنده كرونا تا كنون در المان 15درصد مردم از اين استفاده ميكنندتا امروز آمار كلي دانلود كنندگان 12.6ميليون نفر بوده مرگز رابرت كوخ گفته اين ميزان مصرف تاثير مستقيم در جلوگيري از گسترش ويروس داشته است
  • در يك كمپاني توليد كننده گوشت براي دونر كباب ۱۷ كارمند مبتلا به كرونا بودند اين مركز ۲۷۵ كارمند داشته در روز چهارشنبه همه كارمندان تست شدند