چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 شهریور 1399 ساعت 20:41

انعکاس اکسیون اعتراضی به اعدام نوید افکاری در مقابل سفارت رژیم آخوندی در برلین در رسانه های آلمان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
در اعتراض به اقدام جناینکارانه رژیم ولاین فقیه در اعدام نوید افکاری ، هواداران سازمان مجاهدین در برلین آکسیون فوری برگزار کردند که در رسانه های آلمانی انعکاس گسترده ای داشته است

b40

[موج] انزجار بعد از اعدام کشتی گیر ایرانی: «عمیقا شوکه کننده»

b10

Berlin: Demonstranten halten vor der Iranischen Botschaft Banner, mit denen sie gegen die Hinrichtung des Ringers Navid Afkari demonstrieren.

Annette Riedl/dpa

زیرنویس عکس: برلین – تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در برلین با نگهداشتن این بنر در دست علیه اعدام کشتی گیر نوید افکاری اعتراض میکنند – عکس از خبرگزاری آلمان

.....

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد.

https://www.focus.de/sport/wurde-nur-27-jahre-alt-soll-sicherheitsbeamten-ermordet-haben-ringer-navid-afkari-im-iran-hingerichtet_id_12423075.html

b11

12. September 2020

https://www.bz-berlin.de/welt/ringer-navid-afkari-27-im-iran-hingerichtet-proteste-vor-botschaft-in-berlin

علیرغم اعتراضات بین المللی

نوید افکاری ۲۷ ساله در ایران اعدام شد: اعتراضات در مقابل سفارت ایران

 

b12

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد

b13

نوید افکاری

ابراز انزجار بعد از اعدام کشتی گیر ایرانی

علیرغم اعتراضات شدید از خارج کشور کشتی گیر نوید افکاری در ایران اعدام شد. کمیته بین المللی المپیک و بسیاری از ورزشکاران شوکه شده اند. همینطور سیاستمداران شدیدا انتقاد میکنند.

b14

تظاهر کنندگان در مقابل سفارت ایران در برلین اعتراض میکنند (عکس از خبرگزاری آلمان)

.....

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد.

b15

سپتامبر ۲۰۲۰

حکم اعدام باجرا درآمد

[موج] انزجار بعد ار اعدام کشتی گیر ایرانی افکاری

علیرغم اعتراضات شدید از خارج کشور کشتی گیر نوید افکاری در ایران اعدام شد. کمیته بین المللی المپیک و بسیاری از ورزشکاران شوکه شده اند. همینطور سیاستمداران شدیدا انتقاد میکنند

b16

تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در برلین (عکس از خبرگزاری آلمان)

.....

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد

b17

12. September 2020

اعتراضات جهانی

کشتی گیر افکاری در ایران اعدام شد: کمیته بین المللی المپیک در واکنش شوکه شده است

b18

زیرنویس عکس: برلین – اعتراضاتی نیز در مقابل سفارت در برلین وجود داشته است – عکس از خبرگزاری آلمان

علیرغم اعتراضات شدید از خارج کشور کشتی گیر نوید افکاری در ایران اعدام شد. کمیته بین المللی المپیک و بسیاری از ورزشکاران شوکه شده اند. همینطور سیاستمداران شدیدا انتقاد میکنند.

.....

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد

b19

12. September 2020

قوه قضاییه

[موج]انزجار بعد ار اعدام کشتی گیر ایرانی افکاری

b20

تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در برلین (عکس از خبرگزاری آلمان)

.....

هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی این اعدام را محکوم کردند. بسیاری از کاربران از وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و ایتالیا خواستند که دیدار برنامه ریزی شده خود برای هفته آینده با رئیس دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف را لغو کنند و به هیچ وجه او را به کشورهای خود راه ندهند. مریم رجوی، نماینده ایرانیان تبعیدی ، از جامعه جهانی خواست "اقدامات مشخص" علیه ایران انجام دهد.

b21

b22