10252020یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 03 مهر 1399 ساعت 20:37

تظاهرات ایرانیان در مقابل کاخ سفید ـ مصاحبه علیرضا جعفرزاده با تلویزیون الحره

نوشته شده توسط
علیرضا جعفرزاده:‌ ما دارای یک دشمن مشترک یعنی رژیم ایران هستیم. مردم ایران میخواهند که با همسایگان در صلح زندگی کنند. آنها خواستار سلاح هسته‌ای نیستند.خواستار شکوفایی و همزیستی با همسایگان هستند. پیام مقاومت به کشورهای جهان  مبنی بر اینکه از سیاست مماشات و دادن امتیاز به رژیم ایران دست بردارند. شما به پنج سال اخیر نگاه کنید ...

. این رژیم جز خصومت بیشتر برای منطقه و تروریسم بیشتر و حمایت از شبه نظامیان شیعه در منطقه اعم از سوریه، لبنان، عراق و یمن ارمغانی نداشته و در داخل کشور نیز محصولی جز کشتار بیشتر نداشته. به همین دلیل کشورهای اروپایی یا سایر کشورها و یا کشورهای منطقه باید با مردم ایران همپیمان شوند و این امر بواسطه فشار بر رژیم و حمایت از مردم ایران امکانپذیر میشود. این پیام امروز است و رهبران تظاهرات یک طرح 10 ماده‌ای برای آینده ایران ارائه داده اند که شامل انتخابات آزاد و عادلانه و صلح در خاورمیانه و ایرانی غیر هسته‌ای میشود. ...در خیابانها شعارش را سر میدهند  فکری به حال ما کن. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران.

رسانه

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان