05152021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 25 مهر 1399 ساعت 17:19

انتشاراسنادمحرمانه وزارت خارجه امریکا، اشرف ولیست آخوندساخته علیه مجاهدین، شامل این اسناد محرمانه هستند

نوشته شده توسط
انتشاراسنادمحرمانه وزارت خارجه امریکا، اشرف ولیست آخوندساخته علیه مجاهدین، شامل این اسناد محرمانه هستند

 انتشار ۳۵هزار اسناد محرمانه وزارتخارجه آمریکا به دستور ترامپ

شامل اسناد محرمانه در باره اشرف و خروج مجاهدین از لیست تروریستی

رییس جمهور آمریکا هفته گذشته ۱۶مهر۹۹ اعلام کرد مجوز خارج کردن تمامی اسناد محرمانه در ارتباط با بزرگترین جنایت سیاسی در تاریخ آمریکا یعنی حقه (دخالت) روسیه را به طور کامل صادر کردم. وی همچنین گفت مجوزانتشار ایمیل های هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا را هم بدون هیچ دستکاری صادر کرده است.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions!
Quote Tweet
Paul Sperry
@paulsperry_
·
When all the documents are finally declassified, and all the redactions removed from reports, the nation will see that the FBI and CIA not only knew the Russia "collusion" allegations against Trump were a political dirty trick, but that they were in on the trick
رییس جمهور آمریکا در توئیت دیگری به تاریخ ۷اکتبر۲۰۲۰ از کندی انتشار این اسناد انتقاد کرد و نوشت مجوز خروج این اسناد از طبقه بندی محرمانه را خیلی وقت قبل صادر کرده است

 

All Russia Hoax Scandal information was Declassified by me long ago. Unfortunately for our Country, people have acted very slowly, especially since it is perhaps the biggest political crime in the history of our Country. Act!!!
قبل از این در اوایل خرداد۱۳۹۹ ترامپ رییس جمهور آمریکا به وزیر دادگستری ویلیام بار اختیارات داده بود که پرونده های مربوط به کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۶ را از حالت محرمانه در بیاورد و به سرویسهای امنیتی دستور داد تا با تحقیقات وزیر دادگستری در باره کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱ همکاری کند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز ۱۸مهر۹۹ اعلام کرد که تمامی این اسناد را منتشر میکند و متعاقبا هزاران سند متعلق به وزارتخارجه آمریکا منتشر شده است.
شمار زیادی از اسناد منتشر شده در باره سازمان مجاهدین خلق ایران، قرارگاه اشرف، انتقال مجاهدین از اشرف به لیبرتی و همچنین در باره احکام دادگاه استیناف واشنگتن در باره خروج مجاهدین از لیست تروریستی و حکم مندیمس است که وزارت خارجه را ناگزیر از خارج کردن نام مجاهدین و ارتش آزادیبخش ایران و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی نمود. بخشهایی از متن این اسناد پاک شده است.
در یکی از این اسناد وکیل وزارت خارجه، به خانم شریل میلز رییس دفتر وزیر خارجه مینویسد: «همانطور که دیروز مطلع شدید دادگاه واشنگتن دستور داده است که تا ۲۶مارس۲۰۱۲ باید پاسخ لایحه مجاهدین را بدهیم. ما با وزارت دادگستری صحبت کرده ایم و چند گزینه برای پاسخ دادن به دستور دادگاه در مقابل ما است».
اما گزینه ها در این سند پاک شده است و در پایان وکیل نتیجه گیری میکند «من می خواستم این موضوع را جهت رسیدگی فوری تو برجسته کنم. ولی فکر می کنم یک جلسه بین خودمان دروزارتخارجه که بخش حقوقی را در کادر استراتژی کلی مان در مورد مجاهدین قرار دهد،کمک کننده خواهد بود.»
این اسناد نشان میدهد وزارت خارجه علاوه بر احکام دادگاه در معرض حمایتهای گسترده و مداوم شخصیتهای برجسته حامی مقاومت برای حفاظت از اشرف و خارج کردن مجاهدین از لیست تروریستی بودند.
در یکی از این ایمیل ها به تاریخ ۲۸نوامبر۲۰۱۱ شریل میلز نامه سفیر دنفرید نماینده وزارت خارجه در امور اشرف را همان روز برای خانم کلینتون ارسال می کند در این نامه آمده است:
«فرماندار رندل به من تلفن زد او از ما میخواست ۱۰۰۰تفنگدار دریایی را برای حفاظت از اشرف و جلوگیری از یک قتل عام نگه داریم والا او پیشنهاد می کرد که خودش به اشرف برود تا ساکنان اشرف را حفاظت کند. فرماندار افزود که او و فرماندار تام ریچ این افکار را در کلوپ بین المللی مطبوعات مطرح خواهند کرد. من فقط توانستم نقش خودم را به او توضیح بدهم و بگویم جلوگیری از یک فاجعه انسانی اولویت ما است.»
 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان