11292020یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 15 آبان 1399 ساعت 12:10

آمریکا ۲۷ دامنه اینترنتی [Additional Domain] دیگر سپاه پاسداران را که بطور مخفیانه برای تأثیرگذاری روی کارزارهای بین المللی مورداستفاده قرار میگرفت، توقیف کرد.

نوشته شده توسط
وزارت دادگستری آمریکا جان دمرز John Demers معاون دادستان در امور امنیت ملی گفت طی یک ماه گذشته، ما اقدام به توقیف و تصرف محموله‌های سلاح،‌ سوخت و اقدامات مخفیانه علیه سیستمهای زیربنایی کرده‌ایم.

تا زمانی که رهبران ایران دنبال بی ثبات کردن جهان از طریق حمایت از تروریسم و گروگانگیری هستند، ما هم به افزایش و تشدید تحریمهای آمریکا و سایر اقدامات قانونی علیه این رژیم ادامه میدهیم. به گفته اندرسون، داستان کل ۲۹ مورد توقیف شده امروز یک قدم مهم دیگر علیه کازار دروغپراکنی رژیم ایران است. این کار ادامه خواهد یافت. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که ایران اخبار دروغ را تبلیغ کرده و بر تعهدات ما برای اجرای حکم قانون اخلال ایجادکند«.
 مأمور مخصوص اف.بی.آی کرگ دی. فر Craig D. Fair گفت «اف.بی.آی شدیدا به دنبال تحقیقات در مورد هرگونه اطلاعات یا شواهدی است که حاکی از اطلاعات دروغپراکنی توسط یک رژیم دشمن باشد. به همین خاطر امروز ما ۲۷ دامنه اینترنتی سپاه پاسداران رژیم ایران را که برای تأثیرگذاری روی عقاید عمومی درکشورهای دیگر از جمله آمریکا بطور غیرقانونی مورد استفاده قرار میگرفت توقیف کردیم.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان